Audit

1. Informatie, gegevens en voorschriften geldend voor deze bouwlocatie

De uitvoerder beschikt over een kopie van het legitimatiebewijs van alle medewerkers.

Alle medewerkers beschikken over een goedgekeurde helm.

Alle medewerkers beschikken over goedgekeurde veiligheidsschoenen.

Alle medewerkers beschikken over goedgekeurde oordoppen.

Alle medewerkers beschikken over goedgekeurde valbescherming.

Alle medewerkers weten aan wie zij gevaarlijke situaties moeten melden?

De medewerkers zijn geinstrueerd over het dagelijks schoon en netjes houden van het werkterrein?

De medewerkers zijn geinstrueerd over hoe te handelen bij brand of ongeval?

Gekeurde EHBO- trommel aanwezig?

Gekeurde AED aanwezig?

De BHV-er is beschikbaar en bekend bij medewerkers?

Alarmkaart aanwezig en bekend bij medewerkers?

Calamiteitenplan aanwezig en bekend bij medewerkers?

De werktijden op dit project zijn vastgesteld en bekend bij medewerkers.

Medewerkers zijn geinstrueerd over het gebruik van parkeerplaatsen.

2. Werkwijze / voortgang op dit project

Beschrijving werkwijze en voortgang

Tekenwerk

Veilig werken

3. Logistiek op de bouwplaats

Zijn afdoende logistieke hulpmiddelen beschikbaar?

Zijn alle logistieke hulpmiddelen goedgekeurd en geschikt voor gebruik?

Opsomming beschikbare logistieke hulpmiddelen.

Afspraken m.b.t. afstemming en gebruik van logistieke hulpmiddelen.

4. Bijlagen

De volgende bijlagen maken deel uit van deze Start Werk Instructie

De bijlagen zijn bekend en beschikbaar bij alle medewerkers?

5. Afronding Start Werk Instructie

Opmerkingen

Gemaakte afspraken

Openstaande acties

Start Werk Instructie opgeleverd door
Naam en handtekening medewerker 1
Naam en handtekening medewerker 2
Naam en handtekening medewerker 3
Naam en handtekening medewerker 4
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.