1. Competenties met betrekking tot informatieverwerking en - verwerving.

 • De leerling kan diverse informatiebronnen en kanalen kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen.

 • De leerling gebruikt verschillende informatiebronnen

 • De leerling maakt een relevante keuze tussen verschillende boeken, folders, artikels

 • De leerling maakt op een zinvolle manier gebruik van het internet

 • De leerling selecteert nuttige informatie

 • De leerling brengt verschillende informatiebronnen samen tot een geheel

 • De leerling kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

 • De leerling kan informatie verwerken in eigen woorden

2. Competenties met betrekking tot organiseren en plannen

 • De leerling komt afspraken stipt na

 • De leerling kan haar/ zijn werk plannen

 • De leerling vult zijn/haar logbook in.

3. Competenties met betrekking tot inhoud

 • De leerling bouwt haar werk op een logische manier op en brengt structuur aan.

 • De leerling maakt een werk dat inhoudelijk voldoet aan de gestelde eisen

4. Competenties met betrekking tot taal

 • De leerling gebruikt de juiste woordenschat

 • De leerling gebruikt de juiste lidwoorden

 • De leerling leest zijn/haar werk na op schrijffouten

 • De leerling hanteert een juiste zinsbouw

5. Competenties met betrekking tot lay-out en ICT

 • De leerling verzorgt de lay-out van zijn/ haar werk

 • De leerling voorziet een titelblad dat voldoet aan de gestelde eisen.

 • De leerling zorgt voor een juiste pagina-nummering.

 • De leerling voorziet een volledige bibliografie.

6. Competenties met betrekking tot reflectie en bijsturing

 • De leerling stuurt zijn/ haar leerproces bij

 • De leerling kan feedback aanvaarden en blijft steeds beleefd

 • De leerling heeft inzicht in zijn/haar eigen competenties

Evaluatie overzicht

 • Competenties met betrekking tot informatieverwerking en - verwerving.

 • Competenties met betrekking tot organiseren en plannen

 • Competenties met betrekking tot inhoud

 • Competenties met betrekking tot taal

 • Competenties met betrekking tot lay-out en ICT

 • Competenties met betrekking tot reflectie en bijsturing

 • Motivering eindresultaat

 • GIP- team

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.