Audit

1. Competenties met betrekking tot informatieverwerking en - verwerving.

De leerling kan diverse informatiebronnen en kanalen kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen.

De leerling gebruikt verschillende informatiebronnen

De leerling maakt een relevante keuze tussen verschillende boeken, folders, artikels

De leerling maakt op een zinvolle manier gebruik van het internet

De leerling selecteert nuttige informatie

De leerling brengt verschillende informatiebronnen samen tot een geheel

De leerling kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

De leerling kan informatie verwerken in eigen woorden

2. Competenties met betrekking tot organiseren en plannen

De leerling komt afspraken stipt na

De leerling kan haar/ zijn werk plannen

De leerling vult zijn/haar logbook in.

3. Competenties met betrekking tot inhoud

De leerling bouwt haar werk op een logische manier op en brengt structuur aan.

De leerling maakt een werk dat inhoudelijk voldoet aan de gestelde eisen

4. Competenties met betrekking tot taal

De leerling gebruikt de juiste woordenschat

De leerling gebruikt de juiste lidwoorden

De leerling leest zijn/haar werk na op schrijffouten

De leerling hanteert een juiste zinsbouw

5. Competenties met betrekking tot lay-out en ICT

De leerling verzorgt de lay-out van zijn/ haar werk

De leerling voorziet een titelblad dat voldoet aan de gestelde eisen.

De leerling zorgt voor een juiste pagina-nummering.

De leerling voorziet een volledige bibliografie.

6. Competenties met betrekking tot reflectie en bijsturing

De leerling stuurt zijn/ haar leerproces bij

De leerling kan feedback aanvaarden en blijft steeds beleefd

De leerling heeft inzicht in zijn/haar eigen competenties

Evaluatie overzicht

Competenties met betrekking tot informatieverwerking en - verwerving.

Competenties met betrekking tot organiseren en plannen

Competenties met betrekking tot inhoud

Competenties met betrekking tot taal

Competenties met betrekking tot lay-out en ICT

Competenties met betrekking tot reflectie en bijsturing

Motivering eindresultaat
GIP- team
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.