Audit

Vul bij "client" de projectnaam en eventueel nummer in:

Vul bij "locatie" reden bezoek en locatie opname in:

OPLEVERINGS INSPECTIE PROJECT -
bv

dtdtd

Add media

ok

VOSKAMP

Opleverpunt 1 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Opleverpunt 2 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Opleverpunt 3 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Opleverpunt 4 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Opleverpunt 5 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

VAN DORP

Opleverpunt 6 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Opleverpunt 7 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Opleverpunt 8 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Opleverpunt 9 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Opleverpunt 10 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Afhandeling opleverpunten:
De opleverpunten worden afgehandeld voor:
Opleverpunten Voskamp afgehandeld door:
Opleverpunten Van Dorp afgehandeld door:
Eindkeuring:

Er is geen schade veroorzaakt:

Het werk is afgerond en alle relevante onderwerpen zijn besproken:

De werkplek is voor vertrek opgeruimd en het afval is gescheiden / meegenomen:

UTP check:

Conector

Signaal

Wijzigingen uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever:

Oplevering:

Naam opdrachtgever:

Akkoord namens opdrachtgever:

Naam opdrachtnemer:

Akkoord Namens opdrachtnemer:
Projectmanager:
Disclaimer: Ondergetekende hebben geen gebreken geconstateerd, tenzij hierboven vermeld. Eventuele beschadigingen dienen uiterlijk vijf werkdagen na oplevering te zijn gereclameerd. Opdrachtgever heeft na gereedmelding het recht dit opleverformulier in te zien.
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.