Information

 • Audit Titel:

 • Document Nr.:

 • Opdrachtgever / locatie:

 • Add media

 • Locatie:
 • Opgemaakt op:

 • Samengesteld door:

 • Personen aanwezig:

 • Vul bij "client" de projectnaam en eventueel nummer in:

 • Vul bij "locatie" reden bezoek en locatie opname in:

OPLEVERINGS INSPECTIE PROJECT -

bv

 • dtdtd

 • Add media

 • ok

VOSKAMP

 • Opleverpunt 1 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

 • Opleverpunt 2 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

 • Opleverpunt 3 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

 • Opleverpunt 4 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

 • Opleverpunt 5 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

VAN DORP

 • Opleverpunt 6 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

 • Opleverpunt 7 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

 • Opleverpunt 8 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

 • Opleverpunt 9 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

 • Opleverpunt 10 ontbreekt (omschrijf locatie gebrek):

Afhandeling opleverpunten:

 • De opleverpunten worden afgehandeld voor:

 • Opleverpunten Voskamp afgehandeld door:

 • Opleverpunten Van Dorp afgehandeld door:

Eindkeuring:

 • Er is geen schade veroorzaakt:

 • Het werk is afgerond en alle relevante onderwerpen zijn besproken:

 • De werkplek is voor vertrek opgeruimd en het afval is gescheiden / meegenomen:

 • UTP check:

 • Conector

 • Signaal

 • Wijzigingen uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever:

Oplevering:

 • Naam opdrachtgever:

 • Akkoord namens opdrachtgever:

 • Naam opdrachtnemer:

 • Akkoord Namens opdrachtnemer:

 • Projectmanager:

Disclaimer: Ondergetekende hebben geen gebreken geconstateerd, tenzij hierboven vermeld. Eventuele beschadigingen dienen uiterlijk vijf werkdagen na oplevering te zijn gereclameerd. Opdrachtgever heeft na gereedmelding het recht dit opleverformulier in te zien.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.