Incident Managment

Nood- en evacuatieplanning

Noodnummer en -procedures opgemaakt en gekend? (brand, calamiteiten,...)

Evacuatieplannen opgemaakt en uitgehangen?

Evacuatieoefening regelmatig georganiseerd? (jaarlijks)

Noodsignalisatie overal duidelijk aanwezig?

Noodverlichting aanwezig en functioneel?

Evacuatiedeuren functioneel?
Branddeuren niet openhouden tenzij op magneten.
Branddeuren vrij van obstructies?

Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels?

aanvullende opmerkingen

Add media

EHBO

Voldoende EHBO kasten aanwezig?

Vul de lokaalnummer in waar er een EHBO foto ontbreekt of neem een foto
vink lokaal aan

lokaalnummer

Add media

EHBO kast regelmatig gecontroleerd? (min. jaarlijks + controle registreren)

Contactgegevens van EHBO leden op de EHBO kast vermeld?

Voldoende EHBO leden aanwezig + opgeleid (1 pers. per 20 werknemers)

EHBO register gekend en ingevuld?

aanvullende opmerkingen

Add media

oogdouche / nooddouche

Oogdouche in goede staat en wekelijks doorgespoeld

aanvullende opmerkingen

Add media

Brandmelding en brandbestrijding

Voldoende blusmiddelen aanwezig?

Duidelijke signalisatie van blusmiddelen?

Periodieke controle van blusmiddelen? (jaarlijks)

Brandmeldingsinstallatie functioneel?

Brandcompartimentering intact

aanvullende opmerkingen

Add media

Arbeidsmiddelen

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.