Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Stadscampus

 • Pellenberg

 • Gasthuisberg

 • Personnel

Incident Managment

 • Nood- en evacuatieplanning

 • Noodnummer en -procedures opgemaakt en gekend? (brand, calamiteiten,...)

 • Evacuatieplannen opgemaakt en uitgehangen?

 • Evacuatieoefening regelmatig georganiseerd? (jaarlijks)

 • Noodsignalisatie overal duidelijk aanwezig?

 • Noodverlichting aanwezig en functioneel?

 • Evacuatiedeuren functioneel?<br>Branddeuren niet openhouden tenzij op magneten.<br>Branddeuren vrij van obstructies?

 • Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels?

 • aanvullende opmerkingen
 • Add media

 • EHBO

 • Voldoende EHBO kasten aanwezig?

 • Vul de lokaalnummer in waar er een EHBO foto ontbreekt of neem een foto
 • vink lokaal aan

 • lokaalnummer

 • Add media

 • EHBO kast regelmatig gecontroleerd? (min. jaarlijks + controle registreren)

 • Contactgegevens van EHBO leden op de EHBO kast vermeld?

 • Voldoende EHBO leden aanwezig + opgeleid (1 pers. per 20 werknemers)

 • EHBO register gekend en ingevuld?

 • aanvullende opmerkingen
 • Add media

 • oogdouche / nooddouche

 • Oogdouche in goede staat en wekelijks doorgespoeld

 • aanvullende opmerkingen
 • Add media

 • Brandmelding en brandbestrijding

 • Voldoende blusmiddelen aanwezig?

 • Duidelijke signalisatie van blusmiddelen?

 • Periodieke controle van blusmiddelen? (jaarlijks)

 • Brandmeldingsinstallatie functioneel?

 • Brandcompartimentering intact

 • aanvullende opmerkingen
 • Add media

Arbeidsmiddelen

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.