1. Veiligheid en gezondheid

 • Zijn alle medewerkers zich bewust van de gevaren? Wordt er veilig gewerkt? Kan het veiliger? Wordt aan de minimum voorschriften van het groene boekje voldaan?
  Denk aan: veilige werkmethode, gebruik juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, niet te zwaar tillen, ongunstige werkhouding?

 • Beoordeling

 • Foto

 • Opmerkingen

2. Kwalificatie van de werknemers

 • Zijn alle aangetroffen medewerkers voldoende gekwalificeerd?
  Opleiding, certificaten, vca, vakkundigheid, bekend met de voorgeschreven werkwijze, crow 96, wion, werkvergunning, identiteitsbewijs, veiligheidspaspoort.

 • Beoordeling

 • Add media

 • Opmerkingen

3. Kwaliteit van het materieel en gereedschap

 • Beoordeling

 • Add media

 • Opmerkingen

4. Behandeling van materialen

 • Beoordeling

 • Add media

 • Opmerkingen

5. Kwaliteit van het geleverde werk

 • Beoordeling

 • Add media

 • Opmerkingen

6. Opzet van de werkplek

 • Beoordeling

 • Add media

 • Opmerkingen

7. Projectinformatie

 • Beoordeling

 • Add media

 • Opmerkingen

8. Milieuzaken

 • Beoordeling

 • Add media

 • Opmerkingen

9. Hinder

 • Beoordeling

 • Add media

 • Opmerkingen

10. WION Grondroerdersregeling - graafschades voorkomen

 • Beoordeling

 • Add media

 • Opmerkingen

Afronding

 • Dit rapport is naar waarheid ingevuld

 • Handtekening

 • Bijzonderheden en opmerkingen

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.