Skydds & Miljörond

Utfärdare: Byggbiten I Norrland AB

 • Adress:

1. Allmän Ordning

 • Har anmärkningar från tidigare Skydds- & Miljörond avhjälpts?

 • Anslag (arbetsmiljö, närvarolista m fl.)

 • Förbandsmaterial

 • Personalutrymmen (Bord, stolar, städrutiner)

 • Personlig Skyddsutrustning

 • Skyltning

 • Golv-, tak- & bjälklagsöppningar

 • Fönster / Dörröppningar (fallskydd)

 • Verktyg och redskap

 • Rent bygge städning

2. Arbetsmiljöplan

 • Finns och följs Arbetsmiljöplanen?

3. Avstängningsanordningar

 • Inhängnader

4. Belysning

 • Allmänbelysning

 • Arbetsplatsbelysning

5. Brandskydd

 • Brandskyddsansvarig

 • Brandsläckningsutrustning

 • Sker heta arbeten enligt korrekt utförande?

 • Utrymningsvägar

6. Buller och Vibrationer

 • Finns en plan för hantering av buller och vibration?

7. Damm

 • Dammsugning

 • Luftrengörare

8. Ergonomiska hjälpmedel

 • Finns ergonomiska hjälpmedel för tunga lyft och materialtransport?

9. Fallskydd

 • 9.1 Halkrisk

 • 9.2 Skyddsräcken / Skyddstak

 • 9.3 Utrustning

10. Egenkontroll Ställning

 • 10.1 Infästning

 • 10.2 Säkerhetsräcke

 • 10.3 Delar

 • 10.4 Finns Manual?

 • Godkänd av:

11. Egenkontroll lift / saxbord etc.

 • 11.1 Är Liften besiktad

 • 11.2 Finns Manual / Instruktionshandbok?

 • 11.3 Har förare utbildning / förarbevis?

 • Godkänd av:

12. Maskiner

 • 12.1 Besiktningsintyg

 • 12.2 Förarbevis

 • 12.3 Tomgångskörning

13. Målningsarbeten

 • Färg, märkning, varuinformation

 • Fogmaterial, märkning, varuinformation

14. Tillfällig EL

 • Tillfällig EL

15. Tillfällig VA

 • Tillfällig VA

16. Källsortering

 • Separata farliga avfall

 • Sorteras det rätt?

 • Sorteras det miljövänligt i möjlig mån?

17. Trafik

 • Kör- & gångvägar

 • Fordon & transportanordningar

18. Egna anmärkningar

 • 18.1

 • 18.2

 • 18.3

 • 18.4

 • 18.5

Skyddsombud

 • Skyddsombud:

Arbetsledare

 • Arbetsledare:

Deltagare Skydds & Miljörond

 • Deltagare:

 • Deltagare:

 • Deltagare:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.