Audit

Gegevens project

Projectnaam:

Werkadres:

Gegevens hoofdaannemer

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Postbus:

Postcode en plaats:

Uitvoerder:

VGM-Intentie

VCA/VGM plan en/of veiligheidsregels opdrachtgever ontvangen

Is het V&G deelplan bekend

Bouwplaats

Veilige/werkbare bouwplaats (orde en netheid)

Is de aanvoerroute van het glas goed bereikbaar/begaanbaar

Zijn de vluchtroutes in de werkplaats vrij

Is materieel veilig en zonder hinder opgesteld

Is de opslagplaats van het glas bereikbaar

Maakt de werkplaats/magazijn een schone (m.b.t. afval) en opgeruimde indruk

Zijn looproutes/-paden en wegen vrij

Kan breukglas in de container van de aannemer

Technische voorzieningen

Is er een werkbare/veilige bouwlift aanwezig

Is er een werkbare/veilige kraan aanwezig

Is er een werkbare/veilige steiger aanwezig

Is de steiger tot einde glaszetwerkzaamheden aanwezig

Is de steiger voorzien van dichte werkvloer, inclusief kantplanken en dubbele leuning

Zijn de verankeringen en de stabiliteit van de steiger in orde

Is de ladder juist gemonteerd (toegang tot de steiger in orde)

Stabiliteit van rolsteiger en vergrendeling van wielen in orde

Overige voorzieningen

Kan er gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de aannemer/projectleider

Kan er gebruik worden gemaakt van de BHV-organisatie van de aannemer

Is de bedrijfswagen schoon en onbeschadigd

Brandblusser en EHBO-doos aanwezig

Zo ja, zijn deze jaarlijks gekeurd

Is EHBO-Koffer aanwezig en is deze nog compleet

Zo ja, zijn deze jaarlijks gekeurd

Is de brandblusapparatuur ter plekke opgesteld en voldoet dit voor het blussen van de brand die mogelijkerwijs kan ontstaan

Zijn ja, zijn deze jaarlijks gekeurd

Zijn alle arbeidsmiddelen etc. geschikt voor het beoogde doel

Zijn alle elektrische arbeidsmiddelen jaarlijks gekeurd volgens NEN3140

Voldoen alle vast opgestelde machines aan de geldende eisen

Worden er persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt

Veiligheidsschoenen en/of -laarzen

Veiligheidshelm

Gehoorbescherming

Andere...

risicovolle werkzaamheden

Is er rekening gehouden met grote/zware ruiten, hoge montage e.d.

Maat grootste ruit (in mm lxb)

Gewicht zwaarste ruit (in kg)

Gevaren

Valgevaar: zijn er voorzieningen getroffen tegen valgevaar (leuningen, dichtleggen van gaten e.d.)

Vallende voorwerpen: zijn er maatregelen genomen tegen vallende voorwerpen

Elektra: zijn er maatregelen genomen tegen blootstelling aan elektra (beschadigde leidingen, werken in de nabijheid van hoogspanningsmasten, slecht geisoleerd gereedschap, e.d.)

Lawaai: zijn er maatregelen genomen tegen blootstelling aan lawaai (sloophamers, zaagmachine e.d.)

Gevaarlijke stoffen: zijn er maatregelen genomen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen (asbest, kwartsstof, gassen e.d.)

Verlichting: zijn donkere plekken, besloten ruimtes voldoende verlicht

Juist gebruik hijsmiddelen

Zo ja, zijn deze jaarlijks gekeurd

Juist gebruik van gereedschappen en machines

Wordt er milieuverantwoord gewerkt

Registratie instructie glaszetter(s)

Naam en datum

Handtekening

Naam en datum

Handtekening

Naam en datum

Handtekening

Naam en datum

Handtekening

Is materiaal van de onderaannemer gekeurd

Werkplekinspectie uitgevoerd door

Naam en datum

Handtekening inspecteur
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.