Audit

1. Beveiliging tegen vallen van meer dan 2,5 meter.

Balkons en galerijen

Bekistingen

Wandkisten opslaan op deugdelijke ondergrond en minimaal 2 x verankeren met ketting GEEN spanband

Deugdelijke onderstoppening hefsteiger en verplaatsbare steiger.

Daken

Vloeren

(Dak)sparingen

Kruipgaten

Liftschachten

Trapgaten

Trappenhuizen

Geen underlayment zonder extra ondersteuning toepassen als overbrugging tussen twee steigers.

Steigerdelen als loopvlonder op onderlagen of consoles Max 1,2 m1 overspanning

Afstand van leuningstaanders Max 2,5 m1 bij toepassen houten leuningen

Klembaluster niet toepassen op hout

Leuningen in staanders geborgd met schroef, spijker of trap

Stekken op een deugdelijke manier afgedopt?

Zijn doorstekende leuningen en steigerpijpen gemarkeerd en goed zichtbaar

2. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Adembescherming

Gehoorbescherming

Gezichtsbescherming

Handschoenen

Veiligheidshelm

Veiligheidsschoenen

Korte broeken en ontbloot bovenlijf niet toegestaan.

Gebruik harnasgordel met reliefstep.

3. Veilig gebruik materieel en keuringsstatus/ certificaten

Bouwliften ( incl. Afslagen)

Zaagmachines

Gebruik bij het zagen van kwartshoudend materiaal een machine die hiervoor getoetst is.

Zaagmachine met standaard zaagblad mag alleen gebruikt worden voor hout

Elektrische installaties

Materieel gekeurd? Met name haspels en machines bij onderaannemers

Kabels

Overig gereedschap

Hijsmiddelen

Werken en lopen onder hangende lasten is verboden.

Bekistingen

Ladders/ steigers

4. Steigers

Staander afstand (max 1,8m)

Leuningen

Diagonalen (langs + dwars)

Verankering

Belasting

Steigerdelen terugleggen

5. Overige zaken (hygiëne, afvalscheiding ed.)

Keten, units

Toiletten

Bouwterrein

Afvalcontainers

Dak van containers niet gebruiken als opslag.

Aanduiding vluchtweg bij hoogbouw 5 verdiepingen

6. Afhandeling opmerkingen vorige inspectie

Opmerkingen vorige inspectie afgehandeld?

Gezien uitvoerder:
Select date

Doorgesproken en overgedragen:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.