Audit

1. Beveiliging tegen vallen van meer dan 2,5 meter.

Balkons en galerijen

Bekistingen

Daken

Vloeren

(Dak)sparingen

Kruipgaten

Liftschachten

Trapgaten

Trappenhuizen

2. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Adembescherming

Gehoorbescherming

Gezichtsbescherming

Handschoenen

Veiligheidshelm

Veiligheidsschoenen

3. Veilig gebruik materieel en keuringsstatus/ certificaten

Bouwliften ( incl. Afslagen)

Zaagmachines

Elektrische installaties

Kabels

Overig gereedschap

Hijsmiddelen

Bekistingen

Ladders/ steigers

4. Steigers

Staander afstand (max 1,8m)

Leuningen

Diagonalen (langs + dwars)

Verankering

Belasting

Steigerdelen terugleggen

5. Overige zaken (hygiëne, afvalscheiding ed.)

Keten, units

Toiletten

Bouwterrein

Afvalcontainers

Aanduiding vluchtweg bij hoogbouw > 5 verdiepingen

6

Opmerkingen vorige inspectie afgehandeld?

Gezien uitvoerder:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.