Algemene gegevens:

 • Datum en tijdstip van de introductie:

 • Naam:

 • Bedrijf:

 • Ontvangt salaris van bedrijf:

 • VCA-diplomanummer:

 • Telefoonnummer:

 • Telefoonnummer bij nood:

 • Leidinggevende:

 • Overige diploma's:

Benodigde documenten

 • (Kleurenkopie)paspoort/ID-kaart (rijbewijs onvoldoende)

 • Burgerservicenummer

 • A1/E101 verklaring (alle buitenlandse werknemers)

 • Werkvergunning (alle buitenlandse werknemers buiten de EEG)

 • VAR-verklaring (winst uit eigen onderneming) (alle zelfstandigen/ZZP)

 • VCA-basis/VCA-vol (alle werknemers)

Te bespreken onderwerpen (verplicht voor alle locaties)

 • Veiligheidsvoorschriften. (aanwezig in de keet)

 • Veilig werken langs de weg (in-/uitvoegen op HWN, werken in WBU)

 • Voorgeschreven PBM's

 • Projectinformatieboekje

 • V&G-plan uitvoeringsfase (aanwezig in de keet)

 • Veiligheidsrisico's (RI&E / werkplan) (aanwezig in de keet)

 • Alarmkaart (herkenbaarheid BHV'ers/verzamelplaatsen)

 • Procedure melden van gevaarlijke situaties en ongevallen.

Te bespreken onderwerpen (afhankelijk van de werkzaamheden en/of locatie)

 • Ontheffing HWN/OWN

 • Veiligheidsregels GVB (werkzaamheden bij de Middenweg) doc.nrs.: 03973,03974,03975

 • Aanwijzing NEN 3140

 • Van toepassing zijnde taakrisicoanalyse

 • Werk-/rusttijden

Cadicom en de medewerker verklaren hierbij dat de medewerker op een volledige en juiste wijze is geïntroduceerd om zijn/haar werkzaamheden uit te voeren en aldus vastgelegd.

 • Namens Cadicom:

 • Medewerker:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.