Data en vorm

Verlof vanaf
Verlof tot en met

Behoudens dwingende redenen is de verlofaanvraag slechts geldig na goedkeuring directie

Aanvraag zomerverlof (juli/aug) > 1 week zal ter goedkeuring ingediend worden voor 1 april

Aanvraag winterverlof (dec) > 1 week zal ter goedkeuring ingediend worden voor 1 september

Verlof aanvragen dienen ingediend te worden uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang

Stuur deze aanvraag naar uw projectleider

Jaarlijkse vakantie

ADV

Recuperatie overuren

Andere: klein verlet, toegestane afwezigheid, familiaal

Specifieer:

Goedkeuring

Akkoord Projectleider
Akkoord Directie
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.