Audit

1. Basis hygiëne (protocol handhygiene en algemene voorzorgsmaatregelen)
Bij voorkeur 8 observaties per item

Er zijn geen handsieraden. (bij de eerste 8 observaties)

Jassen van artsen en consulenten zijn gesloten en visueel schoon. (bij de eerste 8 observaties)

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking. (bij de eerste 8 observaties)

Handen worden gedesinfecteerd bij betreden afdeling. (bij de eerste 8 observaties)

Handen worden gedesinfecteerd bij betreden patiënten kamer. (bij de eerste 8 observaties)

Handen worden gedesinfecteerd voor fysiek patiënten-contact. (bij de eerste 8 observaties)

Handen worden gedesinfecteerd na uittrekken van de handschoenen. (bij de eerste 8 observaties)

Handen worden gedesinfecteerd bij verlaten van de patiëntenkamer. (bij de eerste 8 observaties)

Handdesinfectie techniek is voldoende (genoeg handdesinfectans en wrijven totdat ze droog zijn) (bij de eerste 8 observaties)

Handen worden alleen gewassen indien noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium diarree en Norovirus) (bij de eerste 8 observaties) of interview

Verbeteradvies op dit onderdeel:

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (protocol algemene voorzorgsmaatregelen)
Bij voorkeur 5 observaties per item

Handschoenen worden gebruik bij contact met besmet materiaal. (bij de eerste 5 observaties)

Gebruikte handschoenen komen niet in contact met schone omgeving (oppervlakten, deurklinken, uniform, huid) (bij de eerste 5 observaties)

Handschoenen worden direct uitgetrokken nadat deze niet meer noodzakelijk zijn. (bij de eerste 5 observaties)

Mond-neusmasker wordt gedragen bij mogelijk spatten van besmet materiaal. (bij de eerste 5 observaties)

Beschermschorten worden gebruik indien kleding mogelijk in contact komt met besmet materiaal. (bij de eerste 5 observaties)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

3. ADL zorg (basis kennis hygiene)
5 momenten

Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt. (bij de eerste 5 observaties)

Na de verzorging wordt het linnengoed (ook ongebruikt) als besmet beschouwd en bij vuile was gedeponeerd. (bij de eerste 5 observaties)

Op de kamer van patiënt wordt er goed omgegaan met afval. (bij de eerste 5 observaties)

Er wordt gewerkt met "wassen zonder water" bij de wasbeurt op bed. (bij de eerste 5 observaties)

Urinalen en pannen worden na gebruik direct naar desinfectieruimtes gebracht. (bij de eerste 5 observaties)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Verpleegkundig (technische)handelingen

(protocol intraveneuze toediening geneesmiddelen en verwisselen infuuszak)
Bij voorkeur 8 observaties per item

Oppervlakten worden gedesinfecteerd op het juiste moment en juiste desinfectans wordt gebruikt. (bij de eerste 8 observaties)
Indien niet te observeren dan als interview vraag inzetten

Intraveneuze lijnen : Bij gebruik zijlijn wordt bijspuitpunt consequent gedesinfecteerd met het juiste desinfectans. (bij de eerste 8 observaties)

Intraveneuze Medicatie wordt klaar gemaakt in de medicijnkamer bij de geobserveerde momenten. (bij de eerste 8 observaties)

Bij wisselen van infuuszakken wordt het inspuitrubber gedesinfecteerd met juiste desinfectans. (bij de eerste 8 observaties)

Bij leegmaken van urinezakken worden handschoenen gedragen en wordt gebruik gemaakt van maatbeker of urinaal. (bij de eerste 8 observaties)

Handden worden vooraf aan infuushandelingen gedesinfecteerd. (bij de eerste 8 observaties)

UBC Catheter tipuitgang hangt niet op de grond en/of is op de juiste manier weggestopt. (bij de eerste 8 observaties)

Vooraf aan handelingen met schoon materiaal zoals gaasjes,pincetten,verbandsetjes vindt handdesinfectie plaats. (bij de eerste 8 observaties)

Scharen, kochers uit steriele verpakking worden patientgebonden gebruikt. (bij de eerste 8 observaties)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

5. Omgang met lichaamsvloeistoffen en afval

Een observatie per afdeling voldoende

Er zijn alleen gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig die met de voet bediend worden. (1 observatie)

Urinalen en bedpannen worden droog en schoon opgeslagen. (1 observatie)

In de desinfectieruimte is schoon en vuil duidelijk gescheiden. (geen vuil en schoon materiaal door elkaar) (1 observatie)

Urinalen en bedpannen zijn allen intact en reinigbaar. (1 observatie)

Desinfectieruimte heeft een gelegenheid voor handdesinfectie. (1 observatie)

Back office is opgeruimd en schoon. (1 observatie)

Scheiding van vuil en schoon is duidelijk in de back office. (1 observatie)

back office heeft een gelegenheid voor handdesinfectie. (1 observatie)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

6. Schoonmaak door afdelingspersoneel (niet schoonmaakdienst) (bij de eerste 5 observaties)

Stethoscopen,ECG wagentjes en andere materialen die directe in aanraking zijn geweest met patiënt worden (op de juiste manier) gedesinfecteerd na gebruik. (bij de eerste 5 observaties)

Rolstoelen en badkamerstoelen (po-stoelen) worden na gebruik gedesinfecteerd met juiste desinfectans. (bij de eerste 5 observaties)

Bij schoonmaak en desinfectie van materialen worden handschoenen gedragen. (bij de eerste 5 observaties)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

7. Algemene schoonmaak per afdeling (1observatie)

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet. (1 observatie)

Wasbak en aanrecht op patientenkamers worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil). (1 observatie)

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie. (1 observatie)

Desinfectie is schoon en er is een duidelijk scheiding tussen schoon en vuil. (1 observatie)

Conclusie en samenvatting

Conclusie en samenvatting:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.