Audit

Onderwerpen algemeen

A. ALGEMEEN EN DOCUMENTATIE
(VGWM-plan, RI&E, werk- en deelplannen, kennisgeving Al, incidenten en SOS-meldingen geregistreerd, startbespreking onderaannemers, inspecties, werkoverleg/toolboxmeeting, identificatieplicht/WKA, VGWM besproken in IPTB/PT-overleg)

B. KANTOOR, SCHAFT-, KLEED- EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
(Staat van onderhoud, voldoende groot, netheid, rookverbod)

C. EHBO & BHV
(EHBO-BHV-ers, alarmkaart, Arbobord, noodplan actueel, vluchtroute/signaleren, EHBO- en blusmiddelen, hijsbrancard)

D. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
(Aanwezigheid middelen, gebruik middelen, veiligheidshelm en -schoenen, brillen, handschoenen, gehoorbescherming, reflectiehesjes)

Onderwerpen bouwplaats

1. HEIWERK
(Grondverzetmachines/heistellingen, stabiele opstelling, kraanboek, keuring en opstelkeuring)

Actie door

2. GRONDWERK
(Rekening houden leidingen, talud, grondkerende constructie, veiligheid derden, opslag/depot,bodemsanering vlgns draaiboek)

Actie door

3. AFZETTING BOUWTERREIN
(Verkeersvoorzieningen, borden (PBM), afrastering gekoppeld/geborgd)

Actie door

4. BEREIKBAARHEID WERKPLEK
(Toegankelijkheid, ladders, liften, loopplanken en -bruggen, trappenhuizen en wegen)

Actie door

5. ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN
(Bouwverlichting, oriëntatieverlichting, in goede staat, keuring verdeelkasten, kabels beschermd tegen beschadigingen)

Actie door

6. ORDE EN NETHEID
(Werkvloer, bouwterrein, opslagruimte, servicebussen)

Actie door

7. OPSLAG MATERIAAL EN GEVAARLIJKE STOFFEN
(Informatiebalie aanwezig (evt. PISA), etiketten, juist gebruik, opvang (lekbak), gescheiden opslag FSC/PEFC hout, containers/stellingen voorzien van tekstborden, veilige opslag)

Actie door

8. GAS EN ZUURSTOF
(Opslag flessen, gescheiden, vastgezet, flessenhouders, drukregelaars/meters, vlamdovers, blusmiddelen binnen bereik)

Actie door

9. AFVLSTOFFEN
(Gescheiden inzameling en opslag, verantwoorde afvoer)

Actie door

10. GROOT MATERIEEL
(Bouw-/hijskranen (keuring), personen-/goederenlift (opstelling, keuring, sluitboom), verreikers en hoogwerkers (keuring))

Actie door

11. MACHINES, GEREEDSCHAP EN KLIMMATERIEEL
(Staat van onderhoud handgereedschap, zaagmachines, las- en snijgereedschap, draagbaar klimmaterieel, kalibratie meetmiddelen, hijsgereedschap, keuringen)

Actie door

12. ROLSTEIGERS
(Stabiele opstelling, schoren, leuningwerk, belasting platform)

Actie door

13. STEIGERS
(Onderstoppend, schoring/verankering, verband, belasting steigervloer, berekeningen en tekeningen, vloeren en schrikvloeren, leuningwerk/hekwerk, hangsteigers, hoogwerkers/werkbak, hefsteigers (keuring))

Actie door

14. VLOER-/DAKRANDEN, SPARINGEN EN SCHACHTEN
(Leuningen/hekwerk, valbeperkende voorzieningen, sparingen en schachten dichtgekegd/afgezet)

Actie door

15. Maatregelen risicovol werk
(Langs open gevels en bordessen, aan elektrische installaties, in besloten ruimten, op daken en in schachten, voorkomen fysieke belasting, juiste gebruik gevaarlijke stoffen, voorkomen kwartsstof, hijswerkzaamheden)

Actie door

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.