• Zijn de opmerkingen van de vorige rondgang in orde?

Werfinrichting

 • Externe risico's (omwonenden, scholen, bedrijven, nutsvoorzieningen, spoorweg,...)

 • Voorzieningen (afscherming werf, werfkeet, schaftkeet, sanitair blok,...)

 • Horizontale en verticale verplaatsingen van goederen en personen (verplaatsingszones personeel, toegang werf, vrije doorgangen, circulatieplan, niveauverschillen, positie kranen,...)

 • Stockage/opslag (stockage materiaal, aan- en afvoer en opslag materiaal, afvalbeheer, afvalcontainer,...)

 • Electrische werfinrichting (kabels, paddestoelen, werfkasten, verlichting, doorgangen, trapzalen,...)

Orde en netheid

 • Orde en netheid (vb. losliggende materialen, nagels, uitstekende nagels bekistingsplanken, isolatie, houtafval, houtstof tafelzaag, steenafval, steenstof steentafelzaag, restafval, storthoekjes, kabels opgehangen doorgangen, werfvoertuigen,...)

 • Score Orde en netheid

Collectieve bescherming

 • Valbeveiliging: randbeveiliging C24 planken trap-leuningen raamopeningen liftopeningen, dakrandbeveiliging A B C, vangnetten,...

 • Valbeveiliging: afdekken openingen

 • Steiger (stellingen/rolsteigers): keuring en opbouw, stabiliteit en verankering, klasse belastbaarheid K1 K2 K3, aanvoer en stockage materiaal, toegankelijkheid

 • Steiger (stellingen/rolsteigers): vrij vloeroppervlak

 • Ladders (plaatsing, vastgemaakt, anti-slip,...)

 • Stofbestrijding steenachtige materialen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • standaard helm, werkkledij, schoenen - specifieke PBM's oog, oor, adem

 • persoonlijke valbeveiliging/harnas - besloten ruimte gasdetectie, harnas, leeflijn, adembescherming, kit betreding

 • Score PBM's

Keuringen

 • Hef- en hijsgereedschap (hijsbanden, -kettingen, klemmen,...)

 • Electrisch materiaal & -installatie

 • Score Keuringen

Veiligheidscommunicatie

 • Opvolging van uitvoering/planningvergadering

 • Veiligheidskwartiertje/toolbox

 • Startvergadering (nieuwe medewerker, onderaannemers,...)

 • Ondertekend VGM-plan/co√∂rdinatievergadering

Varia

 • Gebruik gevaarlijke stoffen (etikettering, gebruik, ADR,...)

 • Noodvoorzieningen (EHBO, brandblusser,...)

 • Zijn er bijkomende opmerkingen?

 • Opmerking
 • Add media

Algemene gegevens

 • Eigen werknemers

 • Werknemers van onderaannemers

 • Werknemers van derden

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.