Audit

Aandachtspunten

Namelijk:

Na montage

Onderdeel compleet

Aantallen en lengtes juist

Afmetingen juist

Tekenwerk

Maatvoeringen

Hoe verliep de communicatie?

Veiligheid

Is de LMRA uitgevoerd (zie aandachtspunten op kaartje)?

Werkplekinspectie uitvoeren

Volgens tekening gemonteerd?

Controle na montage door HMON/uitvoerder

Opmerkingen:

Kwaliteitsverbeterpunten en veiligheid n.a.v. dit project
Select date
Paraaf

Evt. opmerkingen

Invullen door KAMC:

KVF

Evt. opmerkingen:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.