Werkplekinspecties

 • Medewerker :

 • Operationeel leidinggevende :

 • Naam opdrachtgever :

 • Projectnaam :

 • Projectnummer :

 • Plaats :

 • Select date

 • Add location
 • Onderwerpen :

 • 1 Algemeen

 • 1.1 Weet ik wat ik moet doen ?

 • 1.2 Kan er veilig gewerkt worden ?

 • 1.3 Is er overleg met de opdrachtgever geweest ?

 • 1.4 Is er overlegd wie er mag schakelen ?

 • 1.5 Zijn betrokkenen geïnformeerd ?

 • 1.6 Zijn de bijzondere projectrisico’s afgedekt? (Indien nee dan TRA maken)

 • 2 Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

 • 2.1 Zijn er PBM’s beschikbaar en in goede staat ?

 • 2.2 Worden de PBM’s gebruikt / gedragen ?

 • 3 Inrichting werkomgeving / accomodatie

 • 3.1 Zijn paden vrij van rommel en gereedschap ?

 • 3.2 Beschikt het personeel over een schaftgelegenheid ?

 • 3.3 Zijn er toilet- en wasvoorzieningen ?

 • 3.4 Zijn sparingen afgedekt ?

 • 3.5 Is er een valbeveiliging aangebracht (+2,5 meter) ?

 • 3.6 Voldoen de elektrische voorzieningen ?

 • 3.8 Zijn er gekeurde brandblusmiddelen (voldoende) ?

 • 3.9 Is er zeker gesteld dat installatie spanningsvrij blijft gedurende de werkzaamheden (veiligstellen) ?

 • 4 Milieu

 • 4.1 Wordt (bouw)afval gescheiden ?

 • 4.2 Is er een regeling voor afvoer schadelijke stoffen ?

 • 5 Bedrijfshulpverlening (BHV)

 • 5.1 Is er iemand met een geldige BHV opleiding? “Wat te doen bij een noodsituatie”?

 • 5.2 Is er een verbandtrommel aanwezig (compleet)?

 • 6 Materieel en gereedschappen.

 • 6.1 Voldoet het gereedschap / materieel aan de wettelijke keuringseisen (let op keuringsdatum)?

 • 6.2 Heb ik de juiste middelen tot mijn beschikking ?

 • 6.3 Is het gereedschap in goede staat (onderhoud)?

 • Medewerker :

 • Operationeel leidinggevende :

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.