Audit

1. EERDERE WERKPLEKINSPECTIES

1.1 ZIJN ACTIEPUNTEN UIT EERDERE WERKPLEKINSPECTIES AFGETEKEND ALS ZIJNDE UITGEVOERD?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

1.2 ZIJN AFGEWERKTE ACTIEPUNTEN AFGETEKEND DOOR PROJECTLEIDER?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2. MILIEU

2.1 WORDT HET AFVALBELEID GEVOLGD (afval afvoeren door onderaannemers tenzij er eigen medewerkers op de bouw zijn of wanneer Pellikaan het materiaal heeft ingekocht)?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2.2 IS HET AFVAL IN DE CONTAINERS OPGEBORGEN (geen verspreiding afval over de bouwplaats)?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2.3 BESCHIKKEN DE ONDERAANNEMERS OVER DE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN VAN DE GEVAARLIJKE STOFFEN DIE ZIJ GEBRUIKEN EN OPSLAAN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2.4 IS DE WERKVOORRAAD OP DE WERKPLEK BEPERKT (minder dan 25 ltr/kg)?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2.5 ZIJN DE GEVAARLIJKE STOFFEN (incl. afval) VEILIG OPGESLAGEN (in afgesloten en geventileerde ruimte en, indien meer dan 50 ltr, op een lekbak)?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2.6 ZIJN DE VERPAKKINGEN VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOORZIEN VAN ETIKETTERING WAAROP DE GEVAARSASPECTEN EN TE NEMEN (preventieve en correctieve) MAATREGELEN ZIJN OMSCHREVEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2.7 IS DE CHECKLIST "VEILIG WERKEN MET ACETYLEEN- EN ZUURSTOFCILINDERS" INGEVULD EN VOLLEDIG AKKOORD?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2.8 IS DE BRANDSTOFTANK GEKEURD EN AFGESCHERMD TEGEN AANRIJDING, IS ER EEN GEKEURDE BRANDBLUSSER IN DE DIRECTE OMGEVING EN IS ER EEN CALAMITEITENINSTRUCTIE?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2.9 ZIJN BIJ WERKZAAMHEDEN MET OPEN VUUR GEKEURDE BLUSMIDDELEN AANWEZIG?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

3. BHV/EHBO, NOODPLAN ENVLUCHTWEGEN

3.1 IS DE ALARMPROCEDURE ACTUEEL EN IN DE UITVOERDERS- EN SCHAFTKEET OPGEHANGEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

3.2 IS VLUCHTEN MOGELIJK VANAF ALLE WERKPLEKKEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

3.3 IS ER MINIMAAL ÉÉN BHV-er AANWEZIG OP DE BOUWPLAATS?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

3.4 IS ER EEN BHV-BEZETTING BIJ AFWEZIGHEID VAN DE UITVOERDER?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

4. (bijna) INCIDENTEN

4.1 HEEFT ER EEN INCIDENT (ONGEVAL, MILIEU-INCIDENT) PLAATS GEVONDEN?

IS DIT INCIDENT, MET SCHETS VAN GEBEURTENISSEN, GEREGISTREERD EN GEMELD BIJ DE VGM-COÖRDINATOR?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

4.2 HEEFT ER EEN (bijna) INCIDENT (ONGEVAL, MILIEU-INCIDENT) PLAATS GEVONDEN?

IS DIT INCIDENT, MET SCHETS VAN GEBEURTENISSEN, GEREGISTREERD EN GEMELD BIJ DE VGM-COÖRDINATOR?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

5. BOUWPLAATS

5.1 IS ER GOED ZICHT BIJ HET IN- EN UITRIJDEN VAN HET BOUWTERREIN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

5.2 IS HET MATERIAAL EN MATERIEEL STABIEL OPGESLAGEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

5.3 IS HET BOUWTERREIN GOED AFGESCHERMD TEGEN ONBEVOEGDEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

5.4 IS HET BOUWTERREIN VOLDOENDE VERLICHT?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6. WERKPLEKKEN

6.1 IS DE HOOFDVERDEELKAST AFGESLOTEN TEGEN ONBEVOEGDEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.2 ZIJN DE TRANSPORTROUTES VOLDOENDE VERLICHT (taak Pellikaan)?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.3 ZIJN DE WERKPLEKKEN VOLDOENDE VERLICHT (taak onderaannemer)?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.4 ZIJN GATEN IN DE VLOER (>8*8cm) AFGEDEKT MET DEUGDELIJK MATERIAAL EN GEBORGD?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.5 ZIJN ER VOLDOENDE MAATREGELEN GENOMEN BIJ VALGEVAAR?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.5.1 ZIJN OP CORRECTE WIJZE ALUMINIUM LEUNINGEN GEBRUIKT MET STAANDERS OM DE MAXIMAAL 2,5 METER?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.5.2 ZIJN OP CORRECTE WIJZE STEIGERPLANKEN ALS LEUNING GEBRUIKT MET STAANDERS OM DE MAXIMAAL 3 METER?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.5.3 ZIJN OP CORRECTE WIJZE STALEN LEUNINGEN GEBRUIKT MET STAANDERS OM DE MAXIMAAL 5 METER?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.5.4 ZIJN HEUP- EN KNIELEUNINGEN AANGEBRACHT (minimale hoogte van 1 meter, maximaal 47cm tussenruimte en voldoende sterkte)?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.5.5 ZIJN HORIZONTALE VEILIGHEIDSNETTEN CORRECT BEVESTIGD (geen mogelijkheid tot tussendoor vallen) EN OP MINIMAAL 3,5 METER HOOGTE?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6.5.6 ZIJN VERTICALE VEILIGHEIDSNETTEN CORRECT BEVESTIGD (geen mogelijkheid tot tussendoor vallen) en minimaal 2 meter hoog?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

7. MIDDELEN

7.1 ZIJN DE MIDDELEN VAN DE ONDERAANNEMERS GEKEURD EN VOORZIEN VAN EEN STICKER MET KEURVERVALDATUM?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

7.2 ZIJN DE EIGEN MIDDELEN GEKEURD EN VOORZIEN VAN EEN STICKER MET KEURVERVALDATUM?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

7.3 ZIJN DE GEHUURDE MIDDELEN GEKEURD EN VOORZIEN VAN EEN STICKER MET KEURVERVALDATUM?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

7.4 ZIJN GEHUURDE TRANSPORTMIDDELEN GEMELD BIJ NKE?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

7.5 ZIJN GEREEDSCHAPMACHINES VEILIG OPGESTELD?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

7.6 ZIJN BINNEN OPGESTELDE BOUWCIRKELZAGEN VOORZIEN VAN STOFAFZUIGING?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

8. KRANEN

8.1 ZIJN HET KRAANBOEK (waaruit duidelijk wordt dat de kraan zich binnen de keurtermijn bevindt) EN KEURCERTIFICATEN VAN HIJSGEREEDSCHAPPEN AANWEZIG?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

8.2 IS DE MACHINIST (bij gebruik van een kraan met een maximum bedrijfslast van 100 tonmeter of meer) AANTOONBAAR BEVOEGD (in bezit van certificaat van vakbekwaamheid van de Stichting Toezicht Verticaal Transport) MET DEZE KRAAN TE WERKEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

8.3 MOGEN KRAANWERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD (er is niet te veel wind om te hijsen)?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

9. LADDERS EN TRAPPEN

9.1 LADDERS ZIJN JUIST OPGESTELD (geborgd tegen wegglijden & omvallen?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

9.2 SLUIT LADDER NAAR HOGER GELEGEN VLOER AAN BIJ LEUNINGWERK EN STEEKT DEZE MINIMAAL 1 METER UIT BOVEN DEZE VERDIEPINGSVLOER?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

9.3 ZIJN VASTE TRAPPEN VOORZIEN VAN MINIMAAL 1 STABIELE LEUNING?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

10. STEIGERS

10.1 VOLDOET DE STEIGER AAN DE RICHTLIJN STEIGERS?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

10.1.1 IS DE STEIGER GEPLAATST OP EEN DRAAGKRACHTIGE ONDERGROND?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

10.1.2 ZIJN KANTPLANKEN GEPLAATST?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

10.1.3 IS HET DOCUMENT VOOR OVERDRACHT EN ACCEPTATIE VAN DE STEIGER AANWEZIG?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

10.1.4 IS DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET JUISTE TYPE STANDAARD STEIGER AANWEZIG IN HET GEVAL VAN EEN STANDAARD STEIGER?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

10.1.5 ZIJN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN, IN HET GEVAL VAN EEN COMPLEXE STEIGER, AANWEZIG?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

10.1.6 WORDT DE STEIGER TWEEWEKELIJKS GEKEURD?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

10.1.7 IS DE STEIGER OVERBELAST?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

11. SCHRAGEN

11.1 ZIJN DE SCHRAGEN GEPLAATST OP EEN DRAAGKRACHTIGE ONDERGROND?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

11.2 ZIJN DE SCHRAGEN OVERBELAST?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

12. ROLSTEIGERS

12.1 IS DE CHECKLIST "VEILIG WERKEN MET ROLSTEIGERS" INGEVULD?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

12.2 ZIJN DE ROLSTEIGERS JUIST OPGEBOUWD EN IN GEBRUIK?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

13. BESLOTEN RUIMTEN (of in het geval van ELEKTROCUTIE vochtige ruimten)

13.1 IS ER GEVAAR VOOR ZUURSTOFTEKORT?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

13.2 IS ER GEVAAR VOOR VERGIFTIGING DOOR GIFTIGE/TOXISCHE STOFFEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

13.3 IS ER GEVAAR VOOR BRAND/EXPLOSIE DOOR (LICHT) ONTVLAMBARE STOFFEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

13.2 IS ER GEVAAR VOOR VERGIFTIGING DOOR GIFTIGE/TOXISCHE STOFFEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

13.4 IS ER GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE DOOR HET NIET GEBRUIK MAKEN GEREEDSCHAP MET VAN VEILIGE SPANNING (maximaal 50V wisselspanning of 120V gelijkspanning)?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

13.5 IS ER GEVAAR VOOR VALLEN EN/OF VALLENDE VOORWERPEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

13.6 IS EEN VLUCHTWEG VRIJ?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

14. NETHEID

14.1 IS HET TERREIN VOLDOENDE NET?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

14.2 ZIJN DE WERKPLEKKEN VOLDOENDE NET?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

14.3 ZIJN DE (schaft-, santiair- en uitvoerders-) KETEN VOLDOENDE NET?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

15. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

15.1 WORDEN DE PBM's CONFORM DE OVERZICHTSLIJST EN DE DOEKEN BIJ DE ENTREE GEDRAGEN?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

15.2 WORDEN AANWEZIGE AANGESPROKEN OP HET NIET DRAGEN VAN DE VOORGESCHREVEN PBM's?

Actie uit te voeren door:
(In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

Prioriteit

Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
(In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

16. ONDERTEKENING
Deelnemer WPI
deelnemer werkplekinspectie
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.