Inspectie

Wie is er werkzaam op de werkplek?

 • Namen collega's

 • Zijn er ZZP'ers of onderaannemers werkzaam?

 • Namen onderaannemers/zzp'ers

Aangenomen werk of regiewerk

 • Betreft regiewerk?

LMRA

 • LMRA uitgevoerd?

 • Wat is de reden van het niet uitvoeren?

PBM's

 • aanwezig?

 • In gebruik?

Omgeving

 • Orde en netheid

 • Afzettingen en waarschuwingen

Sociale voorzieningen

 • Schaftruimte / toiletten aanwezig?

 • EHBO-er/BHV-er aanwezig?

 • Brandpreventie in orde?

 • Melding calamiteiten bekend?

 • EHBO materiaal aanwezig?

Materieel

 • Materieel gekeurd?

 • Opslag materieel/materiaal in orde?

 • Opslag gevaarlijke stoffen in orde?

Milieu

 • Naleving afvalstoffenregeling in orde?

 • Omgevingshinder acceptabel?

 • Is men bewust bezig met energie?

 • Is men bewust bezig met energie besparing?

Formaliteiten

 • Juiste pasjes aanwezig? (Startwerkinstructie)

 • Voldoen ZZP'ers aan de voorwaarden?

 • Medewerkers bekend met VGM regels? (ook inhuur)

Algemene indruk

 • Wat is de algemene indruk?

Beleving op de werkplek

Verbeteringen

 • Klant tevreden

 • Zijn er verbeteringen nodig?

 • Add drawing

 • Add media

 • Hoe kan Van der Lee meer toegevoegde waarde leveren?

Afsluiting

 • Naar aanleiding van de observaties directe actie nodig?

 • Add drawing

 • Add media

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.