Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Opslag SMH in opslagruimte of kast op afdeling of locatie: Eisen aan de opslagruimte of kast.

 • De opslagruimte of kast is afsluitbaar met een deur en gesloten.

 • De opslagruimte of kast is als zodanig herkenbaar voor opslag van SMH door bijvoorbeeld gebruik van een sticker met de tekst "STERIEL" .

 • De opslagruimte of kast is schoon en stofvrij.

 • De opslagruimte of kast is met een juiste frequentie opgenomen in een schoonmaak onderhoudschema.

 • Schoonmaak van de opslagruimte of kast wordt afgetekend op een daarvoor bestemde aftekenlijst.

 • Verbeteradvies:

Opslag SMH in opslagruimte of kast op afdeling of locatie: Opslagmethode.

 • Bij uitzondering wordt een minimale hoeveelheid (verhouding steriel- niet steriel maximaal 80-20) niet steriele materialen in de opslagruimte of kast opgeslagen.

 • De niet steriele materialen worden duidelijk visueel, op een hiervoor gemarkeerde plaats en ruimtelijk gescheiden van de SMH opgeslagen.

 • De SMH in direct omsluitende verpakking zijn overzichtelijk, gesorteerd en in hiervoor geschikte rekken, vakken of schappen opgeslagen.

 • Ten behoeve van de opslag wordt er geen gebruik gemaakt van elastiekjes, nietjes, plakband of paperclips in of op de SMH.

 • SMH worden zodanig opgeslagen dat de verpakking niet kan beschadigen.

 • De SMH zijn zodanig opgeslagen dat het materiaal dat het eerst verloopt vooraan of bovenop ligt (FIFO).

 • De omvang van de voorraad is afgestemd op het verbruik, zodanig dat de producten gebruikt worden binnen de termijn van houdbaarheid.

 • Verbeteradvies:

Opslag SMH in opslagruimte of kast op afdeling of locatie: Bevoorrading.

 • Bevoorrading van de opslagruimte of kast vindt plaats middels het First In First Out systeem (FIFO).

 • In de opslagruimte of kast aanwezige interne distributieverpakkingen worden niet aangevuld. Deze worden vervangen als ze leeg zijn door een nieuwe interne distributieverpakkingen.

 • De Aanwezige distributieverpakkingen is zodanig geopend dat direct omsluitende verpakking van SMH niet is beschadigd.

 • Aangeleverde SMH met een verloopdatum die recenter is dan de verkoopdata van reeds aanwezige zelfde producten, worden met deze melding geretourneerd.

 • Verbeteradvies:

Opslag SMH in opslagruimte of kast op afdeling of locatie: Huidige situatie

 • Van de aanwezige SMH is de verloopdatum nog niet verstreken

 • Van de aanwezige SMH verstrijkt de verloopdatum niet voor de volgende hiervoor bestemde controledatum.

 • Er zijn geen artikelen aanwezig waarvan de verpakking beschadigd is.

 • Minimaal maandelijks wordt de voorraad gecontroleerd op vervaldatum.

 • De controle op vervaldatum wordt afgetekend op een hiervoor bestemd registratieformulier.

 • Opslag van SMH in de opslagruimte of kast ziet er overzichtelijk en ordelijk uit.

 • Verbeteradvies:

Opslag in verbandwagen: Eisen aan de verbandwagen.

 • De verbandwagen is afsluitbaar met een deur of deksel en gesloten.

 • De verbandwagen wordt in een ruimte zonder verhoogd besmettingsrisico opgeslagen.

 • De verbandwagen is als zodanig herkenbaar voor opslag van SMH door bijvoorbeeld gebruik van een sticker met de tekst "STERIEL" .

 • De verbandwagen is schoon en stofvrij.

 • De verbandwagen is met een juiste frequentie opgenomen in een schoonmaak onderhoudschema.

 • Schoonmaak van de verbandwagen wordt afgetekend op een daarvoor bestemde aftekenlijst.

 • Verbeteradvies:

Opslag SMH in verbandwagen: Opslagmethode.

 • Bij uitzondering wordt een minimale hoeveelheid (verhouding steriel- niet steriel maximaal 80-20) niet steriele materialen in de verbandwagen opgeslagen.

 • De niet steriele materialen worden duidelijk visueel, op een hiervoor gemarkeerde jade, bak of vak gescheiden van de SMH opgeslagen.

 • De SMH in direct omsluitende verpakking zijn overzichtelijk, gesorteerd en in hiervoor ingerichte lades, vakken of bakjes opgeslagen.

 • Ten behoeve van de opslag wordt er geen gebruik gemaakt van elastiekjes, nietjes, plakband of paperclips in of op de SMH.

 • SMH worden zodanig opgeslagen dat de verpakking niet kan beschadigen.

 • De SMH zijn zodanig opgeslagen dat het materiaal dat het eerst verloopt vooraan of bovenop ligt (FIFO).

 • De omvang van de voorraad is maximaal een weekvoorraad en dus afgestemd op het verbruik in een week.

 • Vloeistoffen worden zoveel mogelijk onder in de verbandwagen opgeslagen.

 • Verbeteradvies:

Opslag SMH in verbandwagen: Bevoorrading.

 • Bevoorrading van de verbandwagen vindt plaats middels het First In First Out systeem (FIFO).

 • De verbandwagen wordt wekelijks bevoorraad.

 • Eventueel enkele overgebleven artikelen van de afgelopen week worden bij bevoorrading bovenop of vooraan geplaatst zodat deze als eerste gebruikt worden.

 • Alvorens de verbandwagen aan te vullen wordt deze gereinigd en indien nodig gedroogd.

 • Ten behoeve van de bevoorrading wordt er gebruik gemaakt van een maximale weekvoorraadlijst.

 • Deze maximale weekvoorraadlijst wordt indien nodig aan de hand van gewijzigd verbruik geactualiseerd.

 • In de verbandwagen aanwezige interne distributieverpakkingen worden niet aangevuld. Deze worden vervangen als ze leeg zijn door een nieuwe interne distributieverpakkingen.

 • De Aanwezige distributieverpakkingen is zodanig geopend dat direct omsluitende verpakking van SMH niet is beschadigd.

 • Aangeleverde SMH met een verloopdatum die recenter is dan de verloopdata van reeds aanwezige zelfde producten, worden met deze melding geretourneerd.

 • Verbeteradvies:

Opslag SMH in verbandwagen: Huidige situatie

 • Van de aanwezige SMH is de verloopdatum nog niet verstreken

 • Van de aanwezige SMH verstrijkt de verloopdatum niet voor de volgende hiervoor bestemde controledatum, dus binnen een week.

 • Er zijn geen artikelen aanwezig waarvan de verpakking beschadigd is.

 • Minimaal wekelijks wordt de voorraad gecontroleerd op vervaldatum.

 • De controle op vervaldatum wordt afgetekend op een hiervoor bestemd registratieformulier.

 • Opslag van SMH in de verbandwagen ziet er overzichtelijk en ordelijk uit.

 • Verbeteradvies:

Opslag in verbandbox op clientenkamer: Eisen aan de verbandbox.

 • De verbandbox is afsluitbaar met een deksel en gesloten.

 • De verbandbox wordt niet in een natte ruimte zoals een badkamer opgeslagen.

 • De verbandbox is als zodanig herkenbaar voor opslag van SMH.

 • De verbandbox is schoon en stofvrij.

 • De verbandbox wordt een maal per week op een vaste dag gereinigd..

 • Schoonmaak van de verbandbox wordt afgetekend op een daarvoor bestemde aftekenlijst.

 • Verbeteradvies:

Opslag SMH in verbandbox: Opslagmethode.

 • Bij uitzondering wordt een minimale hoeveelheid (verhouding steriel- niet steriel maximaal 80-20) niet steriele materialen in de verbandbox opgeslagen.

 • De niet steriele materialen worden zo goed mogelijk gescheiden van de SMH opgeslagen en zijn schoon.

 • De SMH in direct omsluitende verpakking zijn zo overzichtelijk, mogelijk in de box opgeslagen.

 • Ten behoeve van de opslag wordt er geen gebruik gemaakt van elastiekjes, nietjes, plakband of paperclips in of op de SMH.

 • SMH worden zodanig opgeslagen dat de verpakking niet kan beschadigen.

 • De SMH zijn zodanig opgeslagen dat het materiaal dat het eerst verloopt vooraan of bovenop ligt (FIFO).

 • De omvang van de voorraad is maximaal een weekvoorraad en dus afgestemd op het verbruik in een week.

 • Verbeteradvies:

Opslag SMH in verbandbox: Bevoorrading.

 • Bevoorrading van de verbandbox vindt plaats middels het First In First Out systeem (FIFO).

 • De verbandbox wordt wekelijks bevoorraad.

 • Eventueel enkele overgebleven artikelen van de afgelopen week worden bij bevoorrading bovenop of vooraan geplaatst zodat deze als eerste gebruikt worden.

 • Alvorens de verbandbox aan te vullen wordt deze gereinigd en indien nodig gedroogd.

 • Ten behoeve van de bevoorrading wordt er gebruik gemaakt van een maximale weekvoorraadlijst.

 • Deze maximale weekvoorraadlijst wordt indien nodig aan de hand van gewijzigd verbruik geactualiseerd.

 • In de verbandbox aanwezige interne distributieverpakking wordt niet aangevuld. Deze wordt vervangen als het leeg is door een nieuwe interne distributieverpakking.

 • De Aanwezige distributieverpakking is zodanig geopend dat direct omsluitende verpakking van SMH niet is beschadigd.

 • Aangeleverde SMH met een verloopdatum die recenter is dan de verloopdata van reeds aanwezige zelfde producten, worden met deze melding geretourneerd.

 • Verbeteradvies:

Opslag SMH in verbandbox: Huidige situatie

 • Van de aanwezige SMH is de verloopdatum nog niet verstreken

 • Van de aanwezige SMH verstrijkt de verloopdatum niet voor de volgende hiervoor bestemde controledatum, dus binnen een week.

 • Er zijn geen artikelen aanwezig waarvan de verpakking beschadigd is.

 • Minimaal wekelijks wordt de voorraad gecontroleerd op vervaldatum.

 • De controle op vervaldatum wordt afgetekend op een hiervoor bestemd registratieformulier.

 • Opslag van SMH in de verbandbox ziet er overzichtelijk en ordelijk uit.

 • Flesjes en tubes zijn goed gesloten en schoon.

 • Crèmes en dergelijke zijn bij openen gedateerd met, bij voorkeur, de uiterste gebruikersdatum.

 • Wanneer er een schaar of pincet in de verbandbox zit, is er ook alcohol 70% aanwezig.

 • Verbeteradvies:

 • Conclusie en samenvatting:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.