Titelpagina

 • Uitgevoerd op

 • Audit uitgevoerd door?

 • Voer hier je marktnummer in.

 • Op welke WB loop je de Audit?

 • Op welk gedeelte van WB 1 loop je de Audit?

 • Op welk gedeelte van WB 2 loop je de Audit?

 • Op welk gedeelte van WB 3 loop je de Audit?

 • Op welk gedeelte van WB 4 loop je de Audit?

 • Op welk gedeelte van WB 5 loop je de Audit?

Inspectie

Controleveld I Vervolg acties

 • Zijn de maatregelen uit de ToDo-lijst tijdig omgezet? <br>

Controleveld II PSC

 • Is er een vaste bewaarplek ingericht voor de Ipads en is geregeld dat de Ipads iedere avond hier opgeladen kunnen worden (stopcontact met continue stroomvoorziening)? <br>

 • Bestaat er een registratie-systeem, waardoor duidelijk is wie op welk moment een Ipad in bezit heeft en wordt hier ook mee gewerkt? <br>

 • Heeft iedere PSC-medewerker toegang tot de desktop-versie van de DigiOrd? <br>

 • Volgt het PSC gedurende de dag de voortgang in de desktop-versie van de DigiOrd en controleren ze of op het einde van de dag alle statussen groen of blauw zijn en er geen bestelvoorstellen op 'Foutief' blijven staan (uitgezonderd: Excluton, Ruinemans, Aquadistri, Diephaus en Remix - deze lijsten worden altijd geprint en door het PSC in WWS ingevoerd)? <br>

 • Worden de mails die het PSC krijgt van het dispo-team bewerkt en daarna bewaard in een aparte map? <br>

 • Komt het niet* vaak voor dat bestellijsten van AutoDispo leveranciers in de automatische week op verzoek van een disponant of de afdeling extra geprint en besteld worden? *(Als het dus wel vaak voorkomt dan met nee beantwoorden!) <br>

 • Overige opmerkingen / vervolgstappen naar aanleiding van opmerkingen bij het PSC m.b.t. Dispo?

"Het volgende gedeelte van de audit in de winkel voor het vak invullen, met een door een disponant reeds bewerkte bestellijst (in de DigiOrd oproepen)."

Controleveld III vestiging-Layout

 • Ziet het regaal er schoon en opgeruimd uit? <br>

 • Zijn alle artikelen verkoopbaar*? (* klant is bereid om de volle prijs te betalen) <br>

 • Zijn eventuele show-artikelen schoon, compleet en evt. functioneel en zijn deze in de show-voorraad geboekt? <br>

 • Bevinden zich geen verkeerde of niet leesbare prijsetiketten op het regaal? <br>

 • Klopt de volgorde van inscannen van het regaal? <br>

 • Zijn alle R/V/Z/U-artikelen uit de regalpflege gehaald? <br>

 • Klopt de hoofdlocatie bij alle artikelen in het betreffende regaal? <br>

 • Is het regaal naar Rate-of-Sale ingericht? <br>

 • Wanneer bij één van de bovenstaande punten een afwijking is vastgesteld: heeft de disponant een melding hiervan gedaan via het web-formulier en deze naar het PSC gestuurd? <br>

Controleveld IV beslissing voor het bestellen

 • Bestelt de disponant volgens de bestelstrategie (8-weken verkoop of projecthoeveelheid) en is er een gegronde reden voor eventuele afwijking van de strategie? <br>

 • Wijzigt de disponant niet* onnodig bestelvoorstellen? (zie uitleg)<br>*(Als de disponant wel vaak onnodig bestelvoorstellen wijzigt dan de vraag met nee beantwoorden!)

 • Uitleg Dispo voorstellen.

  Knipsel.PNG
 • Bestaan er plausibele redenen voor niet bestelde - nieuw opgevoerde artikelen? <br>

 • Bestelt de disponant artikelen die door klanten besteld zijn mee via de bestellijst? <br>

 • "Uitsluiten van artikelen: <br>- Zijn artikelen, die uitgesloten moeten worden, uitgesloten? <br>- Zijn artikelen, die niet meer uitgesloten hoeven te worden, door de disponant via het web-formulier doorgegeven aan het PSC?" <br>

 • "Uitzonderingsdispo: <br>- Zijn artikelen, die ge-activeerd moeten worden voor de uitzonderingsdispo, of,<br>- artikelen die weer ge-de-activeerd kunnen worden van de uitzonderings-dispo, door de disponant via het web-formulier doorgegeven aan het PSC?" <br>

 • Dispo-Lastenverteilung: Is de verdeling van de handmatig te bewerken bestelposities op filiaal/WB-niveau enigszins gelijkmatig over de week? <br>(Bij opvallende pieken later disponanten vragen of er op een bepaalde dag een te hoge belasting is.) <br>(DWH - Märkte - TEST Lastenverteilung)<br> <br>

 • Knipsel 4.PNG
 • Regalplatzplflege: het aantal niet ingescande artikelen, 'Altwaren' met Regalplatz en nieuwe artikelen zonder voorraad is te overzien. Het filiaal controleert en bewerkt deze lijsten regelmatig. Het management ziet toe op de kwaliteit van inscannen. <br>( DWH - Märkte - Mess & Zielsysteme - Regalplatzpflege)<br> <br>

 • Knipsel 3.PNG
 • Lijst 'Offene Bestellungen': het aantal te laat geleverde bestellingen is te overzien. Er zijn geen bestellingen met 'Lieferverzug' van meer dan 30 dagen. Het PSC bewerkt deze lijst wekelijks. Het MT controleert deze lijst regelmatig. <br>(Märkte - Mess & Zielsysteme - VI. Offene Bestellungen (Eing. Markt))<br> <br>

 • Knipsel 2.PNG
 • Algemene opmerking / vervolgstappen naar aanleiding van de opmerkingen.

Opmerking: als een veld met NEE wordt beantwoord, dient er een maatregel in de ToDo-lijst ingepland te worden.

 • Schrijf hier duidelijk je naam met je paraaf en personeelsnummer.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.