Title Page

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location

Controleveld I Kengetallen & DWH berichten

 • Vergelijk SO-quote t.o.v. VJ: de SO-quote laat geen opvallende afwijking t.o.v. VJ zien. <br>

 • Vergelijk Überbestand / Unterbestand t.o.v. VJ: het Über- en Unterbestand laten geen opvallende afwijking t.o.v. VJ zien. De trend in de ontwikkeling van het Über- en Unterbestand zijn in de juiste richting. <br>

 • De LUG laat een positieve trend zien; de ontwikkeling van de voorraadwaarde ten opzichte van de omzet lopen in de pas. <br>

 • Stock-out lijst op artikelniveau: de actuele stockout-lijst laat weinig niet-bestelde stockouts zien. Ook het aantal artikelen met een negatieve voorraad is onder controle. Het filiaal werkt met deze lijst om gefocusseerd aan voorraadkwaliteit te werken. <br>

 • De van AutoDispo uitgesloten en voor de uitzonderings-dispo ge-activeerde artikelen zijn terecht / zinvol uitgesloten of voor de uitzonderings-dispo ge-activeerd (eventueel, bij opvallende artikelen in de lijst, later in de praktijk op de vloer beoordelen). <br>

 • De Musterbestandsliste laat geen of weinig opvallende zaken zien (negatieve voorraad in 'Lagerort 1' met voorraad in 'Lagerort 7', opvallende aantallen in 'Lagerort 7') - dit soort zaken worden automatisch gemarkeerd in de DWH-lijst. <br>

 • Bestandskorrekturen nach Märkten - vergelijk in de regio: er zijn geen opvallende afwijkingen te constateren. <br>

 • Bestandskorrekturen nach WB/WG: er zijn geen opvallende afwijkingen voor wat betreft de voorraadcorrecties op een bepaald WB/WG. <br>

 • Dispo-Lastenverteilung: Is de verdeling van de handmatig te bewerken bestelposities op filiaal/WB-niveau enigszins gelijkmatig over de week? (Bij opvallende pieken later disponanten vragen of er op een bepaalde dag een te hoge belasting is.) <br>

 • Regalplatzplflege: het aantal niet ingescande artikelen, 'Altwaren' met Regalplatz en nieuwe artikelen zonder voorraad is te overzien. Het filiaal controleert en bewerkt deze lijsten regelmatig. Het management ziet toe op de kwaliteit van inscannen. <br>

 • Lijst 'Offene Bestellungen': het aantal te laat geleverde bestellingen is te overzien. Er zijn geen bestellingen met 'Lieferverzug' van meer dan 30 dagen. Het PSC bewerkt deze lijst wekelijks. Het MT controleert deze lijst regelmatig. <br>

 • Algemene opmerkingen m.b.t. KPI's

 • Onderzoeks vragen n.a.v. KPI's

Controleveld II Communicatie en overleg

 • De dispo-wand is volgens standaard en up-to-date. <br>

 • De dispo-audit wordt regelmatig uitgevoerd en resultaten zijn inzichtelijk. De ToDo-lijst n.a.v. de audit wordt bewerkt en actueel gehouden. <br>

 • Er is regelmatig overleg met de disponanten en hiervan wordt een verslaglegging bijgehouden, die voor minimaal het dispo-team inzichtelijk is. <br>

 • Overige opmerkingen

Controleveld III Dispo-Audit voor het filiaal

 • Is er een vaste bewaarplek ingericht voor de Ipads en is geregeld dat de Ipads iedere avond hier opgeladen kunnen worden (stopcontact met continue stroomvoorziening)? <br>

 • Bestaat er een registratie-systeem, waardoor duidelijk is wie op welk moment een Ipad in bezit heeft en wordt hier ook mee gewerkt? <br>

 • Heeft iedere PSC-medewerker toegang tot de desktop-versie van de DigiOrd? <br>

 • Volgt het PSC gedurende de dag de voortgang in de desktop-versie van de DigiOrd en controleren ze of op het einde van de dag alle statussen groen of blauw zijn en er geen bestelvoorstellen op 'Foutief' blijven staan (uitgezonderd: Excluton, Ruinemans, Aquadistri, Diephaus en Remix - deze lijsten worden altijd geprint en door het PSC in WWS ingevoerd)? <br>

 • Worden de mails die het PSC krijgt van het dispo-team bewerkt en daarna bewaard in een aparte map? <br>

 • Komt het niet vaak voor dat bestellijsten van AutoDispo leveranciers in de automatische week op verzoek van een disponant of de afdeling extra geprint en besteld worden? <br>

 • Overige opmerkingen.

Controleveld IV beslissingen voor bestellen

 • Bestelt de disponant volgens de bestelstrategie (8-weken verkoop of projecthoeveelheid) en is er een gegronde reden voor eventuele afwijking van de strategie? <br>

 • Wijzigt de disponant niet onnodig bestelvoorstellen? <br>

 • Bestaan er plausibele redenen voor niet bestelde, nieuw opgevoerde artikelen? <br>

 • Bestelt de disponant artikelen die door klanten besteld zijn mee via de bestellijst? <br>

 • "Uitsluiten van artikelen: <br>- Zijn artikelen, die uitgesloten moeten worden, uitgesloten? <br>- Zijn artikelen, die niet meer uitgesloten hoeven te worden, door de disponant via het web-formulier doorgegeven aan het PSC?" <br>

 • "Uitzonderingsdispo: <br>- Zijn artikelen, die ge-activeerd moeten worden voor de uitzonderingsdispo, of,<br>- artikelen die weer ge-de-activeerd kunnen worden van de uitzonderings-dispo, door de disponant via het web-formulier doorgegeven aan het PSC?" <br>

 • Overige zaken die opgevallen zijn.

Opmerking: als een veld met NEE wordt beantwoord, dient er een maatregel in de ToDo-lijst ingepland te worden.

 • Schrijf hier duidelijk je naam met je paraaf en personeelsnummer.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.