MAN 2 Bouwplaats en omgeving - Checklist A2

1. Veilige toegang

 • 1a: Gepaste, veilige toegang tot de site wordt verstrekt

 • Ter beschikkingstelling van parkeerplaatsen op/nabij bouwplaats OF OV knooppunt op 500m OF pendelvervoer naar OV knooppunt

 • Goede verlichting EN adequaat hekwerk EN effen wegoppervlak (geen struikelrisico)

 • Alle toegangen schoon en moddervrij

 • Omheining/steigers goed verlicht 's nachts EN steigernetten op zijn plaats en zijn goed onderhouden

 • 1b: Opritten en wegwijzers die voetpaden aangeven EN wegen breed genoeg voor rolstoel EN ingang locatie toegankelijk voor rolstoelgebruikers EN Alle gevaren op de bouwplaats staan bij ingang vermeld

 • 1c: In- en uitgangen locatie duidelijk aangegeven EN deze duidelijk zichtbaar zijn voor vrachtwagens en andere bezoekers

 • 1d: Duidelijk aangeven receptie OF Waar iemand bezoekers naar receptie begeleid

 • 1e: Brievenbus aan de straat geplaatst

 • 1g: Alle verkeersborden rond locatie zichtbaar, zo niet deze vervangen worden

2. Een goede buur

 • 2c: Locatiegrens duidelijk en veilig gemarkeerd, passend in omgeving en milieu

 • 2c: Kleur omheining is afgestemd op omgeving

 • 2c: Goed verlichte waarschuwingsborden voor voetgangers en andere weggebruikers

 • 2c: Directe omgeving van de bouwplaats netjes en schoon

 • 2f: Licht wordt afgeschermd met oog op de buren

 • 2g: Locatiepersoneel wordt ontmoedigd van locale faciliteiten gebruik te maken in werkkleding (dmv kantine, douches, lockers, verzoek)

 • 2h: Volumebeperking radio's OF radio's verboden

3. Milieubewust

 • 3a: Effecten van lichtvervuiling worden ingeperkt / lichten zijn gericht en niet vervuilend

 • 3b: Energiebesparende maatregelen op locatie zijn doorgevoerd

 • 3d: Waterbesparende maatregelen op locatie zijn doorgevoerd en worden gecontroleerd

 • 3f: Apparatuur aanwezig op locatie om brandstof-/olielekkage op te vangen (lekbak onder aggregaat, absorberende korrels)

 • 3g: Reservoirs voor het geval dat men grote hoeveelheden water te verwerken krijgt

 • 3h: Materialen en apparatuur netjes/beschermd opgeslagen tegen weersinvloeden en/of diefstal

4. Veilige en verantwoorde werkomgeving

 • 4a: Minimale voorzieningen op locatie: gescheiden heren/dames/invalidetoilet, douches en kleedruimten, lockers, rookruimte

 • 4b: Faciliteiten bouwplaats zijn goed onderhouden (kantine, kantoren, afvalcontainers, toiletten, rookruimten)

 • 4d: Schone PBM's beschikbaar voor bezoekers

 • 4e: Gezondheids- en veiligheidsprocedures van toepassing (zie verder BRL)

 • 4f: Posters in keet met dichtstbijzijnde politiebureau, ziekenhuis

MAN 3 Milieu-impact bouwplaats - Checklist A3

 • a: Bewaken van, rapporteren over en doel stellen voor energieverbruik voortkomend uit activiteiten van de locatie

 • c: Bewaken van, rapporteren over en doel stellen voor waterverbruik voortkomend uit activiteiten van de locatie

 • d: De beste praktische maatregelen zijn genomen om luchtvervuiling door stof te voorkomen
  Hieronder vallen in ieder geval: stofschermen, locatie vochtig houden bij droog weer, afvalcontainers afdekken, etc.

 • Deze informatie wordt/is doorgegeven aan de locatiemedewerkers.

 • e: De beste praktische maarregelen zijn genomen om vervuiling grond- en oppervlaktewater te voorkomen

 • Deze informatie wordt/is doorgegeven aan de locatiemedewerkers.

 • h: Ten minste 80% van het bouwplaatshout is op een duurzaam verantwoorde manier geproduceerd (FSC) EN 100% is legaal geproduceerd

WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats

 • Afvalmonitor aanwezig in keet? (maandelijkse update)

 • Op bouwplaats gescheiden inzamelen van HOUT, STEENACHTIG MATERIAAL (zuiver puin), METAAL, GIPS, KUNSTSTOFFEN en ISOLATIEMATERIALEN

 • Overige bakken/ afvalstromen

Overig

 • LE 3 Ecologisch werkprotocol hangt in de keet en personeel werkt volgens dit protocol

 • Overige punten

Ondertekening

 • Handtekening BREEAM Expert

 • Handtekening hoofduitvoerder

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.