Information

 • Uitvoer datum:

 • Auditor

 • Comments

Technische staat

 • Zijn er geen kieren/gaten/scheuren in de wanden, vloeren en plafonds, die mogelijke besmettings risicos opleveren (productvreemde delen en microbiologisch)?

 • Wordt er geen "tape-engineering" toegepast?

 • Zijn de deuren en ramen goed gesloten (buitendeuren) en vrij van kieren?

 • Werkt alle verlichting?

Veiligheid

 • Zijn de vluchtwegen en nooduitgangen toegankelijk?

 • Zijn de veiligheidsschakelaars bij de machines niet overbrugd en werken de noodstoppen?

 • Vindt de opslag van gevaarlijke stoffen op de juiste manier plaats?

 • Wordt er geen overbodige energie verbruikt (licht, warmte e.d.)?

 • Zijn alle machines afgeschermd tegen beknelling?

 • Worden persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoorbescherming e.d.) op de juiste manier gebruikt?

 • Is de vloer vrij van obstakels (snoeren, pallets e.d.)?

 • Is er geen overlast vanuit de omgeving (denk aan stof, geluid, trillingen e.d.)?

Persoonlijke hygiëne

 • Wordt er hygiënisch gewerkt? (handen wassen bij aanvang, kleding wissel na pauzes of WC-bezoek)

 • Draagt iedereen een haar- en baardnetje (op de juiste manier) in de productieruimten?

 • Draagt er niemand sieraden in de productieruimte?

 • Is de kleding van medewerkers voldoende schoon?

 • Worden er geen eet- en drinkwaren, snoep, rookwaren genuttigd en of medicijnen gebruikt in productieruimtes?

Algemene hygiëne

 • Is zeep (+ desinfectie) in de dispensers aanwezig?

 • Is papier /handdoekrol aanwezig bij wasbakken?

 • Zijn er voldoende handschoenen voorradig?

 • Hangt het schoonmaakmateriaal op de daarvoor bestemde plek?

 • Zijn de schoonmaakmaterialen voldoende schoon en heel?

 • Zijn de gebruikte schoonmaakmiddelen toegestaan?

 • Geen schoonmaakmiddelen op de afdeling aanwezig?

 • Zijn de machines, pompkar, heftruck,etc. goed schoon?

 • Wordt al het afval op tijd opgeruimd?

 • Is de afdeling voldoende opgeruimd en schoon?

 • Maakt iedereen gebruik van de juiste materialen (mesjes) en zijn deze niet beschadigd?

 • Zijn de schakelkasten, wandcontactdozen en leidingwerk gereinigd?

 • Worden kratten voldoende schoon en leeg gemaakt na gebruik? Zijn kratten voldoende schoon bij hergebruik?

GMP regels

 • Staan grondstoffen, kratten of verpakkingen van de grond af?

 • Is er geen opslag tegen de muren/wanden aan?

 • Vindt de juiste controle plaats bij binnenkomst van goederen / verpakkingen / grondstoffen?

 • Zijn de allergenen apart/ gescheiden opgeslagen?

 • Zijn alle verpakkingen onbeschadigd of zijn ze netjes dicht gemaakt?

 • Zijn de grondstoffen en verpakkingen goed afgedekt?

 • Zijn er geen verpakkingen waarin nietjes aanwezig zijn?

 • Worden de grondstoffen FIFO opgeslagen en wordt er FIFO gewerkt?

Orde en netheid

 • Staan pallets (product, verpakkingsmaterialen etc) op de juiste plaats/ netjes opgeruimd?

 • Zijn de materialen en/of gereedschappen opgeruimd (niet onnodig aanwezig in productie)?

 • Zijn de deuren goed gesloten (buitendeuren en deuren tussen afdelingen)?

 • Zijn nietjes, paperclips en punaises niet aanwezig in ruimtes met open product?

Ongedierte

 • Zijn er geen (sporen) van ongedierte aanwezig?

 • Staan alle lokdoosjes van de ongedierte bestrijder op de juiste plaats?

CCP & OPRP beheersing

 • Wordt de kerntemperatuur van het garen voldoende getest / geregistreerd?

 • Wordt de frituurolie voldoende getest / geregistreerd?

Overig

 • Other coments

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.