Audit

Utvendig anlegg

Skapes generelle tilstand, sikring mot uvedkommende

Tetthetsprøving inkludert varerør

Merking av skap

Funksjonskontroll av omskifter

Eventuelle bygningsmessige endringer

Innvendig anlegg

Generell tilstand

Lekkasjesøkt koblinger

Eventuelle endringer på rørsystem/installasjon

Tettet mellom gassrør og varerør

Alle skjøter er inspiserbare

Rør som ikke er i bruk er tettet

Tilstand gasslanger

Peis

Modell

Funksjonstestet utstyr

Dynamisk trykk er 30 mbar +/-10%

Byttet batterier

Testet fjernkontroll

Rengjort utstyr

Magnetventil funksjon

Avtrekksvifte funksjon

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.