• Is dit een klaslokaal?

Computer(s) en projectie

 • Computer(s)

 • Zichtbare schade?
 • Toestelnummer

 • Foto

 • Beamer

 • De afstandsbediening is aanwezig?

 • De beamer hangt stevig vast?

 • Projectiescherm

 • Is het op-en afrolmechanisme in goede staat?

 • Is het scherm onbeschadigd?

 • Is het formaat voldoende groot voor de projectie en voor het voorziene publiek?

Klaslokaal

 • Is een lerarencomputer aanwezig?

 • Klavier en muis zijn aanwezig?

 • Luidsprekers aanwezig?

 • Is er zichtbare schade?

 • Beamer

 • De beamer hangt stevig vast?

 • De afstandsbediening is aanwezig

 • Is de beamer voldoende krachtig? (voldoende helder, eventueel in combinatie met verduisterde klas)

 • Projectiescherm

 • Is het op-en afrolmechanisme in goede staat?

 • Is het scherm proper en in goede staat?

 • Is het scherm stevig opgehangen?

 • Leerlingencomputers

 • Computers met zichtbare schade

 • toestel
 • Toestelnummer

 • Neem een foto

Nutsvoorzieningen (elektriciteit, netwerk, water, ...)

 • Laagspanningskast aanwezig?

 • Overzicht laagspanningsborden (in kast)

 • Bord
 • Komen leerlingen in dit lokaal (deze ruimte)?

 • Kan deze kast vergrendeld worden?

 • Worden zekeringen gebruikt als schakelaars?

 • Stopcontacten aanwezig?

 • Zitten alle stopcontacten stevig verankerd,

 • Zijn de stopcontacten geaard?

 • Liggen er losse snoeren op de grond?

 • Zijn de stopcontacten kindveilig?

 • Andere elektrische toestellen?

 • Namelijk

 • Toestel
 • Toestel

 • Er is zichtbare schade aan dit toestel?

 • Wordt het toestel hier (veilig) gebruikt?

 • Verlichting aanwezig?

 • Zijn alle werktafels (zowel leerlingen als personeel) voldoende verlicht voor het uit te voeren werk?

 • Werken alle lichten?

 • Zijn er lichten die knipperen, brommen of op een andere manier storend zijn?

 • Zijn de schakelaars in goede staat? Werken ze?

 • Koud stromend water

 • Stroomt het water vlot? Is het water helder?

 • Is dit water drinkbaar?

 • Hangt hier een pictogram dat het water niet drinkbaar is?

 • Hangt hier een pictogram dat dit water drinkbaar is?

 • Indien dit onzeker is, wordt voor alle zekerheid een pictogram geplaatst "ondrinkbaar water", of er wordt uitsluitsel gezocht. Wie volgt dit verder op?

  no label
 • Wordt hier soms van de kraan gedronken?

 • Is er warm stromend water?

 • Stroomt het water vlot? Is het water helder?

 • Kun je je verbranden aan het warm water?

 • Is hier mogelijk sprake van aĆ«rosolvorming (verneveling, bijv. bij een douche of sprinkler installatie)

 • Zijn hier instructies aanwezig in het kader van een legionellabeheersplan?

 • Is er een zichtbare gasleiding?

 • Zijn er beweegbare leidingen?

 • Zijn er zichtbare beweegbare leidingen?

 • Dit is niet de bedoeling.Wie zal dit verder bevragen of communiceren naar de betrokkenen?

 • Werd recent een lekdetektietest (zeepsoptest) uitgevoerd?

 • Zijn er leidingen waar soms materiaal op/langs gehangen wordt?

 • Dit is niet de bedoeling.Wie zal dit verder bevragen of communiceren naar de betrokkenen?

 • Werd recent een lekdetektietest (zeepsoptest) uitgevoerd?

 • Zijn er leidingen, buizen, doorvoeringen?

 • Kinderen kunnen met hun vingers beklemd raken?

 • Indien dit een gecompartimenteerde ruimte is: wordt de compartimentering verbroken?

Infrastructuur en indeling

 • Deuren sluiten goed. Eventuele deurpompen werken naar behoren.

 • Is er struikelgevaar in de klas (snoeren, oneffen tegels, versleten tapijt, ...)? Staan er hindernissen in de vluchtwegen?

 • Is er genoeg ruimte voor leerlingen om te bewegen in de klas.

 • Ramen

 • Kunnen de ramen makkelijk open en dicht?

 • Kan het lokaal eenvoudig geventieleerd worden (bijv. kipstand raam)

 • Kunnen kinderen door het raam vallen?

 • Zijn de ramen voorzien van dubbel glas?

 • Is er hinderlijke lichtinval voor de leerlingen of leerkracht (bijv. op bord, computerschermen, in de ogen, ...)

 • Zijn gordijnen,lamellen of een andere vorm van verduistering aanwezig?

 • Zit er een blokkeersysteem op de ramen?

 • Werkt het blokkeersysteem naar behoren?

 • Kan het blokkeersysteem eenvoudig omzeild worden? (bijv: de sleutel zit erop of hangt naast het raam)

 • Wordt dit lokaal gebruikt met leerlingen?

 • Dit lokaal is niet geschikt als permanent klaslokaal.

 • Is er een branddeur?

 • De deur en deuromlijsting zijn in goede staat?

 • De deur valt vanzelf in het slot

 • Branddeuren moeten automatisch sluiten in geval van stroomuitval. Wordt de deur open gehouden (bijv. door middel van een blusapparaat of een haakje in de muur)?

 • Dit is niet toegelaten. Laat de situatie oplossen!

 • Pictogrammen

 • Welke pictogrammen zijn (normaalgezien) in dit lokaal aanwezig?

 • Pictogram
 • Voldoet het pictogram aan de wettelijke bepalingen? (van toepassing op pictogrammen CLP, evacuatie, brand)

 • Type

 • Is het pictogram aanwezig?

 • Is het pictogram in het goede formaat? (niet te groot, niet te klein)

 • Zijn er blusapparaten? Is er een blusapparaat?

 • Voor elk toestel...

 • Blusapparaat
 • Is een sticker aanwezig met de laatste keuringsdatum minder dan een jaar geleden?

 • Is de veiligheidspin nog verzegeld?

 • Samenstelling

 • Capaciteit:

 • Capaciteit:

 • Namelijk:

 • Capaciteit:

 • Is er een haspel?

 • Is er zichtbare schade aan de haspel of de kast?

 • Is in het voorbije jaar een controle van de haspel gebeurd?

 • Is er een rookkoepel?

 • Is het duidelijk hoe de rookkoepel getest kan worden?

 • Werd de rookkoepel in het voorbije jaar getest?

 • Er moet uitgezocht worden hoe deze koepel getest kan worden. Wie zal dit uitzoeken?

 • Is er een rookmelder?

 • Werden de rookmelders in de voorbije 5 jaar getest?

 • Is er een brandalarm (drukknop)?

 • Is het breekglaasje in goede staat?

 • Is er veiligheidsverlichting?

 • Is het duidelijk hoe deze verlichting getest kan worden?

 • Voer een test uit. Werkt de veiligheidsverlichting?

 • Er moet uitgezocht worden hoe deze veiligheidsverlichting getest kan worden. Wie zal dit uitzoeken?

 • Is er een gasinstallatie?

 • Werd in het voorbije jaar een lekdetectietest uitgevoerd?

 • Is er een evacuatieplan?

 • Is de evacuatiefiche actueel en in goede staat?

 • Is er een werkpostfiche?

 • Is er een werkpostfiche opgesteld voor deze taak/klas?

 • Is er asbest aanwezig?

 • Is de asbest opgenomen in de asbest-inventaris?

 • Is er losgebonden asbest?

 • Dit lokaal is niet geschikt als klaslokaal of werklokaal.

 • Is de losgebonden asbest beschadigd?

 • Dit lokaal moet zo snel mogelijk leeggemaakt worden. Er is een ernstig gezondheidsrisico!

 • Is de vastgebonden asbest in goede staat?

 • Zijn er producten met gevaarlijke eigenschappen?

 • Zijn de producten opgenomen in de inventaris van de school?

 • Worden gevaarlijke producten bewaard buiten het bereik van kinderen?

 • Wordt gebruik gemaakt van verpakkingen van voedsel of cosmetica (bijv. flesjes, glazen potjes, ...) gebruikt om gevaarlijke producten te bewaren?

 • Verwijder dit onmiddellijk!

 • Is er een handdoek en spons aanwezig?

 • Deze zijn proper en in goede staat?

 • Is er een borstel en vuilblik aanwezig?

 • Deze zijn proper en in goede staat?

 • Zijn er vuilnisbakje(s) aanwezig?

 • Zijn vuilnisbakjes voorzien voor gescheiden inzameling van afval?

 • Gebeurt dit ook effectief?

 • Zijn er radiatoren aanwezig?

 • Leerlingen en andere personen zitten minstens 30cm van de radiator verwijderd?

 • Andere...

 • Namelijk...

 • Element
 • In goede staat?

 • Beschrijving:

 • Handtekening uitvoerder

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.