• Is er een inventaris voor uw ladders

 • Datum vorig nazicht

 • Een ladder moet regelmatig nagezien worden - bijvoorbeeld om de 3 of 6 maanden. Deze frequentie kan aangepast worden in functie van de frequentie en het soort gebruik van de ladder.

 • Antwoord per ladder

 • Ladder
 • Maak een foto van de ladder.

Gebruik

 • De ladder wordt enkel gebruikt binnen de grenzen die door de fabrikant zijn opgegeven.

Beheer en administratie

 • Wordt de ladder gebruikt voor andere zaken dan om zich te begeven naar een hoger of lager gelegen vlak en om werken van korte duur uit te voeren.

 • De ladder wordt regelmatig onderhouden: Verwijdering van olie en vet

 • De ladder wordt regelmatig onderhouden: Reiniging antislipgroeven

 • De ladder wordt opgeborgen op een veilige plaats

 • Nummer op ladder komt overeen met nummer in inventaris

 • De ladder is genummerd, nummering is goed leesbaar

Algemene staat

 • Er zijn geen loszittende delen.

 • Alle antislipvoetjes zijn aanwezig, zitten goed vast en zijn in goede staat.

 • Er zijn geen opvallende beschadigingen.

 • Er is geen vet aanwezig op de ladder.

Sporten

 • Alle sporten zijn aanwezig en in goede staat.

 • Sporten zitten vast, er is geen speling aan de stijlen.

 • De sporten zijn niet afgesleten, de antislip is in goede staat.

Stijlen

 • Liggen de bomen in een plat vlak?

 • Is er schade aan de stijlen? (deuken, gebogen, ...)

Specifiek per laddersoort

 • Materiaal ladder

 • Zijn er gebogen sporten of verbogen delen?

 • Zijn er barsten in lasnaden of kunststof?

 • Is er sprake van corrosie of roestvorming?

 • Is de ladder aangetast door insecten of rot?

 • Wordt de ladder bewaard in een goed geventileerde ruimte? (75-85% RV)

 • Is de ladder geverfd? (bescherming d.m.v. vernis, mag wel)

 • Zijn er splinters aanwezig?

 • Soort ladder

 • Is het platform stevig en vlak?

 • De verbinding van het platform met de stijlen is OK en niet gebogen?

 • De antislip op het platform is in goede staat?

 • De spreidbeveiliging is in goede staat en stevig verbonden met de stijlen.

 • Alle bewegende delen (scharnieren en beugels, haken, touwen, katrol, blokkeringsmechanisme,...) werken zoals het hoort en zijn in goede staat.

 • Wordt de ladder gebruikt als platform?

 • Zijn er barsten in de ladder te zien?

Inbreuken

 • Inbreuken te melden?

 • Overzicht van de inbreuken

 • inbreuk
 • Eventuele beschrijving van de situatie

 • Eventuele foto van de situatie

 • Eventuele schets van de situatie

 • Ernstige inbreuk?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.