ALGEMENE INDRUK

Werkplek

 • Is deze overzichtelijk en ordelijk?

 • Select from range

 • Is deze opgeruimd en schoongemaakt? (Geen struikelgevaar)

 • Select from range

 • Zijn de verbandtrommel & brandblusser binnen handbereik?

 • Select from range

 • Zijn looppaden duidelijk aangegeven?

 • Select from range

 • Relevante informatie / voorschriften beschikbaar?

 • Select from range

Milieu & Veiligheid

 • Worden milieu-incidenten en/of gevaarlijke situaties voorkomen?

 • Select from range

 • Kan de medewerker minimaal 3 beheersmaatregelen opnoemen?

 • Select from range

 • Zijn de medewerkers voldoende geinformeerd over de gevaren en milieu consequenties op de werkplek?

 • Select from range

 • Zijn gevaarlijke zones voldoende gemarkeerd?

 • Select from range

 • Is/zijn vluchtweg(-en) vrij van obstakels?

 • Select from range

 • Is de LRMA uitgevoerd?

 • Select from range

OMGEVINGSFACTOREN

Geluid

 • Is er geen hinderlijk en/of overbodig geluid?

 • Select from range

Gevaarlijke stoffen

 • Zijn de verpakte gevaarlijke stoffen goed afgesloten en opgeslagen?

 • Select from range

 • Zijn alle voorzieningen en veiligheidsinformatie aanwezig (in de directe omgeving)?

 • Select from range

Klimaat

 • Is er geen hinder van stank?

 • Select from range

 • Is er voldoende ventilatie/afzuiging?

 • Select from range

Ergonomie

 • Is er voldoende rustmogelijkheid?

 • Select from range

 • Kan er 'normaal' worden gewerkt?

 • Select from range

Licht

 • Is er voldoende licht?

 • Select from range

Hygiƫne

 • Zijn er goede sanitaire voorzieningen?

 • Select from range

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Algemeen

 • Draagt iedereen veiligheids- en/of werkkleding met veiligheidsschoenen?

 • Select from range

 • Zijn alle noodzakelijke middelen aanwezig, binnen handbereik, goedgekeurd en van goede kwaliteit? (Veiligheidsbril, gelaatscherm, helm, gehoorbescherming, handschoenen)

 • Select from range

Gebruik

 • Worden ze volgens de regels en op de juiste wijze gebruikt.

 • Select from range

HANDGEREEDSCHAPPEN

Electrische gereedschappen

 • Worden ze op de juiste wijze gebruikt?

 • Select from range

 • Zijn de beveiligingen (nog) aanwezig?

 • Select from range

 • Zijn de (verleng)snoeren in orde; geen kabelbreuk?

 • Select from range

 • Is het unieke number leesbaar?

 • Select from range

 • Is het in goede staat en heeft het nog een geldige keuring (sticker aanwezig of anderszins zichtbaar)?

 • Select from range

BRANDPREVENTIE

Algemeen

 • Is het brandbare materiaal uit de buurt zodat een onveilige geen handeling brand kan veroorzaken?

 • Select from range

 • Is brand door een vonkenregen (bijv. lasses of slipped) voorkomen?

 • Select from range

EHBO en blusmiddelen

 • Zijn alle blusmiddelen vrij bereikbaar en gekeurd?

 • Select from range

 • Zijn er EHBO voorzieningen en oogspoelflesjes?

 • Select from range

Ontruiming

 • Zijn er ontruimingsplattegronden aanwezig?

 • Select from range

 • Voldoet de noodverlichting?

 • Select from range

 • Zijn alle vluchtroutes vrij en duidelijk aangegeven?

 • Select from range

ARBEIDSMIDDELEN

Keuringen

 • Zijn alle eigen in gebruikt zijnde hijs- & hefmiddelen in goede staat en gekeurd?

 • Select from range

 • Zijn alle overige (electrische) arbeids- en hulpmiddelen in goede staat en gekeurd?

 • Select from range

Vaardigheden, kennis en kunde

 • Wordt op de juiste wijze gebruik gemaakt van de arbeids- en hulpmiddelen?

 • Select from range

 • Beschikken medewerkers over de juiste kennis voor het werken met de arbeids- en hulpmiddelen?

 • Select from range

MILIEU

Afval

 • Wordt er zuinig/verantwoord met water en energie omgegaan?

 • Select from range

 • Wordt afval op een verantwoorde manier verzameld en afgevoerd (gescheiden inzameling/containers)?

 • Select from range

CONTROLE VGM GEDRAG (OOG - OBSERVATIE ONVEILIG GEDRAG)

OOG

 • Onveilig gedrag geconstateerd?

 • Select from range

 • Medewerkers zijn VGM bewust aan het werk?

 • Select from range

 • OOG foto opnames gemaakt?

 • Select from range

Overige / samenvatting bevindingen

Afronden

Afronding

 • Algemene opmerkingen en constateringen

 • Situatie schets

 • Algeheel veiligheidsoordeel 1 - 10

 • Handtekening

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.