Information

 • Document No.

 • Audit titel

 • Klant / locatie

 • Uitgevoerd op

 • Uitgevoerd door

 • Location
 • Add media

RISICO

 • Hijsen over gasvoerende leidingen

 • Maatregel

 • Vrijkomen product<br>- bij het openen vaninstallatie(deel)

 • Maatregel

 • Elektriciteit<br>- active delen in de nabijheid?<br>- Mogelijk contact met onder spanning staande delen?

 • Maatregel

 • Speciale en/of nieuwe werkmethodes<br>- Klus niet eerder uitgevoerd (door opdrachtnemers of niet vastgelegd in werkinstructie)<br>

 • Maatregel

 • Werken op hoogte<br>- op een ladder<br>- op een dak<br>- gebruik maken van valbeveiliging<br>- werken boven of onder iemand anders<br>- redden van slachtoffer<br>- vluchtwegen?

 • Maatregel

 • Hijsen / trekken / duwen<br>- conditie ondergrond<br>- overzichtelijk?<br>- overbelasting<br>- scherpe randen<br>- andere werkzaamheden in het gebied<br>- omgevingsfactoren<br>- communicatie

 • Maatregel

 • Hijsen over gasvoerende leidingen

 • Maatregel

 • Asbest

 • Maatregel

 • Vrijkomen product<br>- bij het openen vaninstallatie(deel)

 • Maatregel

 • Brandgevaar

 • Maatregel

 • Zelfontbranding

 • Maatregel

 • Explosie

 • Maatregel

 • Bevriezing

 • Maatregel

 • Vergiftiging / verstikking

 • Maatregel

 • Milieubelasting - Emissies naar de lucht<br>Vrijkomen van<br>- stofdeeltjes<br>- stank<br>- vluchtige stoffen<br>- (H)CFK's<br>- geluid

 • Maatregel

 • Milieubelasting - lozing naar de bodem<br>- opgepompt grondwater<br>- morsen <br>- spoelwater<br>

 • Maatregel

 • Vallen / struikelen

 • Maatregel

 • Beklemmen

 • Maatregel

 • Bewegende delen, raken van of beklemd door

 • Maatregel

 • Graven in de bodem

 • Maatregel

 • Vallen van voorwerpen / instorten

 • Maatregel

 • Besmetting (bacterieel of viraal)

 • Maatregel

 • Stralingsbesmetting

 • Maatregel

WERKCONDITIES

 • Fysiek zwaar werk

 • Maatregel

 • Weersinvloeden

 • Maatregel

 • Klimaat (temperatuur, luchtvochtigheid)

 • Maatregel

 • Overzicht van de werkplek

 • Maatregel

 • Bewegingsruimte

 • Maatregel

 • Verkeer, aanwezigheid van

 • Maatregel

 • Licht

 • Maatregel

 • Geluidsniveau

 • Maatregel

 • Andere omgevingsrisico's

 • Maatregel

COMPLEXITEIT

 • Aantal mensen tegelijk aan het werk

 • Maatregel

 • Aantal verschillende aannemers

 • Maatregel

 • Veranderende condities

 • Maatregel

 • Tijdsdruk

 • Maatregel

 • Ander werk nabij (boven, onder, naast)

 • Maatregel

AFSPRAKEN Specifieke afspraken, gemaakt naar aanleiding van de risico inventarisatie, dienen te worden vastgelegd in de werkvergunning en werkinstructies die bij de klus horen!

 • Naast de maatregelen dienen de volgende afspraken te worden gemaakt:

 • Aldus opgemaakt om:

 • Plaats

 • Opdrachtgever:

 • Opdrachtnemer:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.