Algemeen.

 • Aantal mensen werkzaam binnen het bedrijf:

Veiligheid.

 • Functioneert de brandmeldinstallatie naar behoren en werken alle melders naar behoren (minimale waarde = 12)?

 • Functioneert de kliklijn naar behoren?

 • Zijn nooduitgangen voorzien van markeringen en vrij voor gebruik?

 • Functioneert de aanwezige noodverlichting naar behoren?

 • Zijn brandblusmiddelen aanwezig en geschikt voor gebruik (gekeurd, gevuld, bereikbaar en schoon)?

 • Is er een bedrijfsnoodplan aanwezig en is deze actueel?

 • Zijn vluchtrouteborden aanwezig, duidelijk zichtbaar en actueel?

 • Zijn er EHBO middelen aanwezig en zijn deze geschikt voor gebruik (verbandtrommel, pleisterplaats, oogdouches)?

 • Zijn PBM'S beschikbaar en worden deze gebruikt?

 • Functioneert het AED apparaat naar behoren?

 • Functioneren de oogdouches naar behoren?

 • Functioneert de nooddouche naar behoren?

 • Zijn er lijsten aanwezig met daarop de BHV-ers aanwezig en zijn deze actueel?

 • Zijn de posters "wat te doen bij een calamiteit" aanwezig, zichtbaar en actueel.

 • Opmerkingen t.a.v. veiligheid:

Kantoor.

 • Aantal mensen aan het werk op kantoor:

 • Zijn de werkplekken schoon en opgeruimd?

 • Zijn de aanwezige snoeren, stekkers, kabels etc. deugdelijk en zoveel mogelijk weggewerkt en opgeruimd?

 • Staan de kasten stabiel, zijn ze schoon en opgeruimd?

 • Is de verlichting op orde: direct/indirect, de intensiteit, kleur?

 • Ventilatie en temperatuur afdoende in de kantoren? Is er zonwering en/of airco aanwezig en is deze geschikt voor gebruik?

 • Zijn het bureau, de bureaustoel, het voetenbankje etc., indien aanwezig, geschikt voor gebruik (juiste zithouding)?

 • Opmerkingen t.a.v. kantoor:

Productie.

 • Aantal mensen werkzaam in productie:

 • Zijn machines voorzien van gebruiksinstructies, waarschuwingen en werkende beveiligingen?

 • Zijn elektrische gereedschappen geschikt voor gebruik (keuringsdatum, deugdelijkheid)?

 • Zijn looppaden gemarkeerd en vrij van obstakels?

 • Zijn snoeren, slangen, kabels en hijsbanden geschikt voor gebruik en netjes opgeborgen?

 • Zijn alle machines CE gemarkeerd, danwel is er een risico inventarisatie beschikbaar?

 • Zijn medewerkers zich bewust van de geldende afspraken en regels? Weten ze hoe te handelen in geval van een incident of calamiteit? Zijn ze zich bewust van de risico's die gepaard gaan met hun taken/werkzaamheden?

 • Wat is de algemene indruk van orde, netheid en reinheid?

 • Opmerkingen t.a.v. productie:

Magazijn/Expeditie.

 • Zijn magazijnstellingen gekeurd en geschikt voor gebruik?

 • Zijn goederen veilig opgeslagen en is de opslag binnen de belastings- en stabiliteitsgrenzen?

 • Zijn magazijnhulpmiddelen als palletwagen en heftruck geschikt voor gebruik?

 • Zijn rij- en looppaden gemarkeerd en vrij van obstakels?

 • Is de opslag van olies, chemicaliën en vloeistoffen conform de (wettelijke) voorschriften?

 • Zijn alle lekbakken geschikt voor gebruik (leeg, niet lek)?

 • Wat is het algemene oordeel over orde, netheid en reinheid?

 • Opmerkingen t.a.v. magazijn/expeditie:

Bedrijfsterrein.

 • Is het bedrijfsterrein schoon, opgeruimd en vrij van obstakels?

 • Zijn aanduidingen voor parkeren, route's, ingangen e.d. aanwezig, leesbaar en begrijpelijk?

 • Is het bord verzamelplekcalamiteiten aanwezig en duidelijk zichtbaar?

 • Opmerkingen t.a.v. bedrijfsterrein:

Keuken, kantine en sanitaire voorziening.

 • Is de koelkast geschikt voor gebruik (geen producten over de houdbaarheidsdatum, temperatuur, reinheid)?

 • Is de magnetron geschikt voor gebruik (reinheid, werking)?

 • Is het weekblad geschikt voor gebruik (schoon, opgeruimd)?

 • Zijn faciliteiten in de kantine geschikt voor gebruik (tafels, stoelen, reinheid, verlichting, ventilatie, temperatuur)?

 • Zijn sanitaire voorzieningen geschikt voor gebruik (schoon, afdoende hoeveelheid, verlichting en ventilatie, aanwezigheid van zeep en handdoeken)?

 • Opmerkingen t.a.v. keuken, kantine en sanitaire voorziening:

Samenvatting en akkoord

Afronding en overige afspraken.

 • Overige observaties:

Gevonden mogelijke verbeterpunten en eventuele actiepunten:

 • Alle gevonden verbeterpunten/actiepunten worden separaat van dit document opgepakt en afgehandeld.

Akkoord:

 • Ontvanger:

 • Rapporteur:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.