Titelpagina

 • Document Nr.

 • Naam audit

 • Klant / Site

 • Uitgevoerd op

 • Voorbereid door

 • Locatie
 • Personeel

Naam afdeling

Verpakking algemeen

 • Primaire, secundaire en tertiaire verpakking aanwezig?

 • Is of de secundaire of de tertiaire verpakking stijf?

 • Is de secundaire verpakking in de tertiaire verpakking vastgezet met behulp van geschikt opvulmateriaal?

 • Is de ruit op de buitenverpakking op een achtergrond met een contrasterende kleur, duidelijk zichtbaar en leesbaar aanwezig?

 • Heeft het kenmerk de vorm van onder een hoek van 45 graden op een punt staand ruitvormig vierkant met afmetingen van ten minste 50 x 50 mm, de breedte van de lijn moet tenminste 2 mm bedragen en de hoogte van de letters en cijfers tenminste 6 mm.

 • Is de juiste vervoersnaam BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B, met letters van ten minste 6 mm op de buitenverpakking nabij het ruitvormig kenmerk aangegeven?

 • Heeft tenminste een oppervlak van de buitenverpakking een minimumafmeting van 100 x 100 mm?

 • Heeft de verpakking, gereed voor verzending, met goed gevolg de valproef uit 6.3, zoals nader aangegeven <br>in 6.3 5.2 doorstaan bij een valhoogte van 1,2 m?

Voor vloeistoffen

 • Is de primaire houder vloeistofdicht?

 • Is de secundaire verpakking vloeistofdicht?

 • Zijn meerdere breekbare primaire houders aanwezig in een enkele secundaire verpakking en zo ja, zijn ze dan afzonderlijk omwikkeld of gescheiden, zodat onderlinge aanraking is uitgesloten?

 • Tussen de primaire houder(s) en de secundaire verpakking voldoende absorptiemateriaal aangebracht om de gehele inhoud van de primaire houder(s) te absorberen, zodat vrijgekomen vloeistof de goede staat van het opvulmateriaal of de buitenverpakking niet zal aantasten?

 • De primaire houder of de secundaire verpakking moet in staat zijn een inwendige druk van 0,95 bar zonder lekkage te doorstaan.

Voor vaste stoffen

 • Is de primaire houder vloeistofdicht?

 • Is de secundaire verpakking vloeistofdicht?

 • Indien meerdere breekbare primaire houders in een enkele secundaire verpakking worden geplaatst, zijn zij hetzij afzonderlijk omwikkeld, hetzij gescheiden, zodat onderlinge aanraking is uitgesloten?

 • Indien er enige twijfel over bestaat of er al dan niet restvloeistof aanwezig is in de primaire houder tijdens het vervoer moet gebruik gemaakt worden van een verpakking geschikt voor vloeistoffen, met inbegrip van absorberende materialen.

Sterk gekoelde of bevroren monsters: ijs, droogijs of vloeibare stikstof

 • Indien droogijs of vloeibare stikstof wordt gebruikt, zijn de voorschriften van 5.5.3 van toepassing.

 • Indien ijs wordt gebruikt, moet dit buiten de secundaire verpakking of in de buitenverpakking of oververpakking worden aangebracht.

 • Om de secundaire verpakking in de oorspronkelijke positie te houden, nadat het ijs verdwenen is, moet voor inwendige ondersteuning worden gezorgd.

 • Indien ijs wordt gebruikt, moet de buitenverpakking of oververpakkking vloeistofdicht zijn.

 • De primaire houder en de secundaire verpakking moeten hun goede staat behouden bij zowel de temperatuur van het gebruikte koelmiddel als de temperaturen en drukken die het gevolg kunnen zijn van het wegvallen van de koeling.

Oververpakking

 • Indien colli worden geplaatst in een oververpakking, dan moet de kenmerking van de verpakking, voorgeschreven in de verpakkingsinstructie P 650, ofwel duidelijk zichtbaar zijn, dan wel gereproduceerd op de buitenzijde van de verpakking.

Instructies geleverd door de fabrikant

 • Duidelijke instructies aangaande het vullen en sluiten van dergelijke colli moeten door fabrikanten van verpakkingen en navolgende distributeurs worden geleverd aan de afzender of aan de persoon die het collo klaarmaakt voor verzending, zodat het collo op de juiste wijze voor vervoer kan worden voorbereid.

Andere gevaarlijke stoffen bij infectieuze stoffen

 • Worden geen ander gevaarlijke stoffen (andere ADR klasse) mee gezonden in dezelfde verpakking?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.