Audit

Naam afdeling

Verpakking algemeen

Primaire, secundaire en tertiaire verpakking aanwezig?

Is of de secundaire of de tertiaire verpakking stijf?

Is de secundaire verpakking in de tertiaire verpakking vastgezet met behulp van geschikt opvulmateriaal?

Is de ruit op de buitenverpakking op een achtergrond met een contrasterende kleur, duidelijk zichtbaar en leesbaar aanwezig?

Heeft het kenmerk de vorm van onder een hoek van 45 graden op een punt staand ruitvormig vierkant met afmetingen van ten minste 50 x 50 mm, de breedte van de lijn moet tenminste 2 mm bedragen en de hoogte van de letters en cijfers tenminste 6 mm.

Is de juiste vervoersnaam BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B, met letters van ten minste 6 mm op de buitenverpakking nabij het ruitvormig kenmerk aangegeven?

Heeft tenminste een oppervlak van de buitenverpakking een minimumafmeting van 100 x 100 mm?

Heeft de verpakking, gereed voor verzending, met goed gevolg de valproef uit 6.3, zoals nader aangegeven
in 6.3 5.2 doorstaan bij een valhoogte van 1,2 m?

Voor vloeistoffen

Is de primaire houder vloeistofdicht?

Is de secundaire verpakking vloeistofdicht?

Zijn meerdere breekbare primaire houders aanwezig in een enkele secundaire verpakking en zo ja, zijn ze dan afzonderlijk omwikkeld of gescheiden, zodat onderlinge aanraking is uitgesloten?

Tussen de primaire houder(s) en de secundaire verpakking voldoende absorptiemateriaal aangebracht om de gehele inhoud van de primaire houder(s) te absorberen, zodat vrijgekomen vloeistof de goede staat van het opvulmateriaal of de buitenverpakking niet zal aantasten?

De primaire houder of de secundaire verpakking moet in staat zijn een inwendige druk van 0,95 bar zonder lekkage te doorstaan.

Voor vaste stoffen

Is de primaire houder vloeistofdicht?

Is de secundaire verpakking vloeistofdicht?

Indien meerdere breekbare primaire houders in een enkele secundaire verpakking worden geplaatst, zijn zij hetzij afzonderlijk omwikkeld, hetzij gescheiden, zodat onderlinge aanraking is uitgesloten?

Indien er enige twijfel over bestaat of er al dan niet restvloeistof aanwezig is in de primaire houder tijdens het vervoer moet gebruik gemaakt worden van een verpakking geschikt voor vloeistoffen, met inbegrip van absorberende materialen.

Sterk gekoelde of bevroren monsters: ijs, droogijs of vloeibare stikstof

Indien droogijs of vloeibare stikstof wordt gebruikt, zijn de voorschriften van 5.5.3 van toepassing.

Indien ijs wordt gebruikt, moet dit buiten de secundaire verpakking of in de buitenverpakking of oververpakking worden aangebracht.

Om de secundaire verpakking in de oorspronkelijke positie te houden, nadat het ijs verdwenen is, moet voor inwendige ondersteuning worden gezorgd.

Indien ijs wordt gebruikt, moet de buitenverpakking of oververpakkking vloeistofdicht zijn.

De primaire houder en de secundaire verpakking moeten hun goede staat behouden bij zowel de temperatuur van het gebruikte koelmiddel als de temperaturen en drukken die het gevolg kunnen zijn van het wegvallen van de koeling.

Oververpakking

Indien colli worden geplaatst in een oververpakking, dan moet de kenmerking van de verpakking, voorgeschreven in de verpakkingsinstructie P 650, ofwel duidelijk zichtbaar zijn, dan wel gereproduceerd op de buitenzijde van de verpakking.

Instructies geleverd door de fabrikant

Duidelijke instructies aangaande het vullen en sluiten van dergelijke colli moeten door fabrikanten van verpakkingen en navolgende distributeurs worden geleverd aan de afzender of aan de persoon die het collo klaarmaakt voor verzending, zodat het collo op de juiste wijze voor vervoer kan worden voorbereid.

Andere gevaarlijke stoffen bij infectieuze stoffen

Worden geen ander gevaarlijke stoffen (andere ADR klasse) mee gezonden in dezelfde verpakking?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.