Audit

Gebruikt medisch hulpmiddel of apparatuur (2.2.62.1.5.9, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 6.1.4, 6.6.4 ADR).

Wordt het gebruikt medisch hulpmiddel of apparatuur met het oog op desinfectie, reiniging, sterilisatie of reparatie vervoerd over de weg?

Is het gebruikt medisch hulpmiddel of apparatuur verpakt in verpakkingen van zodanig ontwerp en zodanige constructie dat zij onder normale vervoersonstandigheden niet kunnen (kan) breken of worden doorboord noch hun (haar) inhoud kunnen (kan) verliezen?

Zijn de verpakkingen dusdanig ontworpen dat wordt voldaan aan de constructievereisten van 6.1.4 of 6.6.4?

Voldoen de verpakkingen aan de algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1.1 en 4.1.1.2?

Houden de verpakkingen de medische hulpmiddelen en apparatuur tegen bij een val vanaf een hoogte van 1,2 m?

Zijn de verpakkingen voorzien van de kenmerking "GEBRUIKT MEDISCH HULPMIDDEL" of "GEBRUIKTE MEDISCHE APPARATUUR"?

Indien oververpakkingen worden gebruikt, zijn deze dan op dezelfde wijze gekenmerkt, tenzij de vermelding zichtbaar blijft?

Worden de verpakkingen gesloten overeenkomstig de door de fabrikant geleverde informatie? (4.1.1.1 ADR)?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.