Information

 • Ronde gelopen op afdeling:

 • Document nummer

 • Locatie:<br>

 • Select date

 • Vragenlijst ingevuld door:

 • Namen ondervraagde medewerkers:

1. Persoonlijke hygiëne

 • A. De algemene eisen aan de persoonlijke hygiëne worden nageleefd. (Wassen / desinfectie handen, sieraden, scheiding vuile en schone kleding)

 • B. Er is aangegeven dat de afdelingskeuken niet toegankelijk is voor bezoekers en patiënten.

 • C. Er zijn enkel blauwe pleisters aanwezig voor medewerkers die in aanraking komen met voedingsproducten en een wond(je) hebben.

 • D. Er zijn geen medicijnen aanwezig.

2. ZM-boek

 • A. Het ZM-boek is goed ingevuld.<br>

 • B. Afwijkingen worden met de bijbehorende acties correct in het ZM-boek geregistreerd.

 • C. Medewerkers zijn op de hoogte van de wijze van invullen van het ZM-boek.

 • D. Het ZM-boek is maandelijks voor akkoord geparafeerd door de leidinggevende.

3. Ontvangst goederen

 • A. Producten worden op de juiste wijze afgeleverd en gecontroleerd.

 • B. Afwijkingen worden met de bijbehorende acties correct in het ZM-boek geregistreerd.

 • C. De medewerker die de goederen ontvangt is verantwoordelijk voor bovenstaande punten.

4. Opslag van goederen

 • A. Er zijn geen producten over de THT-datum.

 • B. De temperaturen van de koelkasten voldoen aan de norm (max 7 graden, bij voorkeur 2 - 4 graden).

 • C. De temperaturen van de vriezers voldoen aan de norm (-18 graden).

 • D. De temperaturen van de vriezers en koelingen worden periodiek geregistreerd.

 • E. De opslag van producten voldoet aan de vereisten.

 • F. Geopende verpakkingen zijn voorzien van een sticker met datum wanneer de verpakking geopend is of het product herpakt is en tot wanneer het houdbaar is.

5. Bereiding

 • A. Producten worden bereidt met een minimale onderbreking van de koelketen.

 • B. Kruisbesmetting wordt op juiste wijze voorkomen. Medewerker is ook op de hoogte hoe om te gaan met bv. een glutenvrij dieet.

 • C. Ontdooide producten worden niet opnieuw ingevroren en zijn voorzien van datum ontdooien

6. Afvalverwijdering

 • A. Voedingsresten worden zonder veiligheidsrisico's verwijderd.

 • B. Afval wordt in afsluitbare bakken opgeslagen.

 • C. De afvalbakken worden minimaal dagelijks geleegd.

7. Temperatuurmeting en controle

 • A. Op de afdeling is een thermometer voor voeding aanwezig.

 • B. In het ZM-boek is een registratie terug te vinden van wanneer de thermometer gekalibreerd of gejusteerd is, dit is niet langer dan een jaar geleden gebeurd.

 • C. De koelingen (vriezers en koelkasten) worden getemperatuurd middels potjes alcohol.

8. Schoonmaak

 • A. De afdelingskeuken is schoon en netjes.

 • B. Er wordt schoongemaakt conform rooster.

 • C. De vloer is vrij van spullen.

 • D. Het schoonmaakrooster is correct ingevuld.

9. Werkinstructies

 • A. Er zijn werkinstructies aanwezig.

 • B. De werkinstructies zijn recent en volledig.

 • C. De medewerkers zijn op de hoogte van de werkinstructies.

10. Apparatuur

 • A. De apparatuur wordt periodiek onderhouden, hier zijn rapporten van.

11. Werkoverleggen

 • A. Er worden periodiek werkoverleggen gehouden met de afdeling ZO/HS

 • B. Verslaglegging van hetgeen wat in de werkoverleggen is besproken is gearchiveerd.

Eindoordeel

Bedankt

 • Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

  Vergeet niet een rapportage te verzenden naar je e-mailadres.

 • Handtekening:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.