• Byla v minulosti reklamace na FOD z tohoto pracoviště?

 • Prochází přes toto pracoviště dílec s dutinami?

 • Vzniká na pracovišti odpad? (špony, zbytky brusiva, médium)

 • Přijde tento odpad do přímého styku s dílci? (např. špony ze soustruhu)

 • Přijdou zde do vzájemného kontaktu velké a malé dílce? (Např. odmašťovna)

 • Je pracoviště otevřené? (není izolované od ostatních)

 • Skladuje se v bezprostředním okolí pracoviště nebo na pracovišti materiál, který by mohl způsobit FOD? (tryskací médium, drátky, šrouby apod.)

 • V blízkosti tohoto pracoviště existuje zdroj prachu nebo jiných malých cizích částic (např. je blízko brusírna)

 • Montují se zde malé části? (nýty, šroubky..)

 • Nářadí, nástroje a jiné malé části mohou chybět, aniž by to bylo na první pohled rozpoznatelné? (např. kvůli vysokému množství je přímo na pracovišti umístěna krabička jen s ryskou min a max)

 • Používá se zde na dílce materiál pro dočasné využití? (např, biola, maskovací páska, stop off, penetran, zbytky formy z odlitků v dutinách apod.)

 • Vyžadují dílce, které prochází pracovištěm izolaci od vlivu cizích částic ? (na dílce nesmí usednout žádný prach, dílce musí být před procesem absolutně čisté)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.