Audit

Projectlocatie

Is de locatie goed te betreden

Add media

Is het dek van het schip of projectlocatie aan de wal netjes en opgeruimd

Geef aan wat het probleem is

Geef aan wat probleem is

Geef aan wat het probleem is

Add media

Worden looppaden vrij gehouden

Add media

Hoe is de staat van de conservering van het vaartuig

Geef aan wat probleem is

Add media

Zijn de arbeidsmiddelen aan boord gekeurd

Add media

Algemene staat van de machinekamer, netje en opgeruimd

Add media

Onderhoud van motoren, generatoren etc. controle van Marad op draaiuren en onderhoudspunten

Geef aan wat het probleem is

Wordt oliehoudend afval in lekdichte containers bewaard

Add media

Worden verf producten opgeslagen in een goed geventileerde ruimte, wordt er niet meer dan een werkvoorraad aan boord aan gehouden

Add media

Staat van de bielzen aan boord

Geef aan wat het probleem is

Is de scheepsaccommodatie netjes, keuken schoon, toilet en doucheruimtes schoon en worden deze ruimtes regelmatig schoongemaakt

Geef aan wat het probleem is

Add media

Zijn de koelkasten netjes, geen voedsel aanwezig over de datum

Geef aan wat probleem is

Add media

Staat van de vuilnisbakken, zijn ze niet te vol, geen rottende etensresten in de vuilnisbakken.

Add media

Opslag van volle vuilniszakken, geen openliggende zakken, teveel aan vuilnis in opslag

Geef aan wat het probleem

Add media
Projectadministratie

Is er een V&G plan op locatie, V&G plan is alleen nodig wanneer er meerdere organisaties tegelijk werkzaamheden worden uitgevoerd of op aanvraag van de klant

Add media

Bevat het V&G plan een project specifieke TRA

Is er een toolbox uitgevoerd en geregistreerd

Add media

Zijn de scheepscertificaten aan boord en op orde, controle van Marad

Geef aan wat het probleem is

Add media

Is het kraanboek en certificering aanwezig en op orde

Add media

Worden de DPR formulieren correct ingevuld

Geef aan wat het probleem is

V&G Algemene werkzaamheden

Hebben de aanwezige collega's instructie ontvangen m.b.t. welke PBM's gedragen moeten worden

Worden deze PBM's ook gedragen

Geef aan wat het probleem is

Add media

Zijn de PBM s gekeurd

Geef aan wat het probleem is

Add media

Zijn de benodigde red & blusmiddelen aan boord? onderstaande lijstje afvinken en dan status aangeven

Reddingsboeien

MOB Boot

Blussers

Noodsignalen, vuurpijlen

Reddingsnet

EHBO koffer

AED ademlucht set en brandweerpak

Geef aan wat het probleem is

Zijn de redmiddelen, waar van toepassing, gekeurd

Geen aan wat het probleem is

Add media

Zijn er onnodig openstaande luiken en mangaten

Add media

Worden vluchtwegen duidelijk aangegeven

Worden vluchtwegen vrijgehouden

Geef aan wat het probleem is

Add media
V&G hijswerkzaamheden

Worden er hijswerkzaamheden uitgevoerd

Is de werkinstructie hijswerkzaamheden op het water doorgenomen met de betrokken collega's

Is er een hijsplan gemaakt en doorgenomen met de betrokken collega's

Zijn de collega's die de kraan bedienen gecertificeerd

Zijn de kranen goedgekeurd en is het kraanboek aanwezig

Is de staat van de kraan op orde en heeft hij regelmatig onderhoud gehad, controle Marad

Geef aan wat het probleem is

V&G werken op hoogte

Worden er werkzaamheden op hoogte uitgevoerd

Is de werkinstructie voor aanvang doorgenomen

Hebben de collega's instructie gehad m.b.t. werken op hoogte

Worden de voorgeschreven valgordels gebruikt bij een hoogte boven de 2,5 meter

Zijn de arbeidsmiddelen en PBM's, die gebruikt worden bij het werken op hoogte, goedgekeurd

Is degene die een arbeidsmiddel bestuurd gecertificeerd, gebruik van een hoogwerker of kraan in combinatie met een manbak

Is bij het gebruik van een manbak de checklist manbak ingevuld voorafgaande aan de werkzaamheden

Add media
V&G incidentbestrijdingswerkzaamheden

Worden er incidentbestrijdingswerkzaamheden uitgevoerd

Is duidelijk met welke categorie stoffen er wordt gewerkt

Geef aan wat het probleem is

Hebben de betrokken collega's instructie gehad m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden

In geval van gevaarlijke stoffen, worden de maatregelen genomen passend bij de stof en voorgeschreven in de bijbehorende documentatie (MSDS sheets, chemie boek)

Zijn er voldoende benodigde, bij het werk passende, PBM's aanwezig

Geef aan wat het probleem is

Zijn deze PBM's goedgekeurd

Add media

Worden deze PBM's gedragen

Add media
V&G besloten ruimte

Worden er werkzaamheden in een besloten ruimte uitgevoerd

Is de werkinstructie voor aanvang doorgenomen

Hebben de betrokken collega's instructie ontvangen

Is het zuurstof niveau in de besloten ruimte op een veilig niveau

Vraag na welke methode is gebruikt om dit vast te stellen

Is er een mangat wacht aanwezig

Geef aan wat het probleem is

Algemene indruk

Geef aan wat de algemene indruk op de locatie is

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.