Titelpagina

 • Document Nr.

 • HEBO wpi

 • Klant / Site

 • Uitgevoerd op

 • Voorbereid door

 • Locatie
 • Personeel

 • Add media

Projectlocatie

 • Is de locatie goed te betreden

 • Add media

 • Is het dek van het schip of projectlocatie aan de wal netjes en opgeruimd<br>

 • Geef aan wat het probleem is

 • Geef aan wat probleem is

 • Geef aan wat het probleem is

 • Add media

 • Worden looppaden vrij gehouden

 • Add media

 • Hoe is de staat van de conservering van het vaartuig

 • Geef aan wat probleem is

 • Add media

 • Zijn de arbeidsmiddelen aan boord gekeurd

 • Add media

 • Algemene staat van de machinekamer, netje en opgeruimd

 • Add media

 • Onderhoud van motoren, generatoren etc. controle van Marad op draaiuren en onderhoudspunten

 • Geef aan wat het probleem is

 • Wordt oliehoudend afval in lekdichte containers bewaard

 • Add media

 • Worden verf producten opgeslagen in een goed geventileerde ruimte, wordt er niet meer dan een werkvoorraad aan boord aan gehouden

 • Add media

 • Staat van de bielzen aan boord

 • Geef aan wat het probleem is

 • Is de scheepsaccommodatie netjes, keuken schoon, toilet en doucheruimtes schoon en worden deze ruimtes regelmatig schoongemaakt

 • Geef aan wat het probleem is

 • Add media

 • Zijn de koelkasten netjes, geen voedsel aanwezig over de datum

 • Geef aan wat probleem is

 • Add media

 • Staat van de vuilnisbakken, zijn ze niet te vol, geen rottende etensresten in de vuilnisbakken.

 • Add media

 • Opslag van volle vuilniszakken, geen openliggende zakken, teveel aan vuilnis in opslag

 • Geef aan wat het probleem

 • Add media

Projectadministratie

 • Is er een V&G plan op locatie, V&G plan is alleen nodig wanneer er meerdere organisaties tegelijk werkzaamheden worden uitgevoerd of op aanvraag van de klant

 • Add media

 • Bevat het V&G plan een project specifieke TRA

 • Is er een toolbox uitgevoerd en geregistreerd

 • Add media

 • Zijn de scheepscertificaten aan boord en op orde, controle van Marad

 • Geef aan wat het probleem is

 • Add media

 • Is het kraanboek en certificering aanwezig en op orde

 • Add media

 • Worden de DPR formulieren correct ingevuld

 • Geef aan wat het probleem is

V&G Algemene werkzaamheden

 • Hebben de aanwezige collega's instructie ontvangen m.b.t. welke PBM's gedragen moeten worden

 • Worden deze PBM's ook gedragen

 • Geef aan wat het probleem is

 • Add media

 • Zijn de PBM s gekeurd

 • Geef aan wat het probleem is

 • Add media

 • Zijn de benodigde red & blusmiddelen aan boord? onderstaande lijstje afvinken en dan status aangeven<br>

 • Reddingsboeien

 • MOB Boot

 • Blussers

 • Noodsignalen, vuurpijlen

 • Reddingsnet

 • EHBO koffer

 • AED ademlucht set en brandweerpak

 • Geef aan wat het probleem is

 • Zijn de redmiddelen, waar van toepassing, gekeurd

 • Geen aan wat het probleem is

 • Add media

 • Zijn er onnodig openstaande luiken en mangaten

 • Add media

 • Worden vluchtwegen duidelijk aangegeven

 • Worden vluchtwegen vrijgehouden

 • Geef aan wat het probleem is

 • Add media

V&G hijswerkzaamheden

 • Worden er hijswerkzaamheden uitgevoerd

 • Is de werkinstructie hijswerkzaamheden op het water doorgenomen met de betrokken collega's

 • Is er een hijsplan gemaakt en doorgenomen met de betrokken collega's

 • Zijn de collega's die de kraan bedienen gecertificeerd

 • Zijn de kranen goedgekeurd en is het kraanboek aanwezig

 • Is de staat van de kraan op orde en heeft hij regelmatig onderhoud gehad, controle Marad

 • Geef aan wat het probleem is

V&G werken op hoogte

 • Worden er werkzaamheden op hoogte uitgevoerd

 • Is de werkinstructie voor aanvang doorgenomen

 • Hebben de collega's instructie gehad m.b.t. werken op hoogte

 • Worden de voorgeschreven valgordels gebruikt bij een hoogte boven de 2,5 meter

 • Zijn de arbeidsmiddelen en PBM's, die gebruikt worden bij het werken op hoogte, goedgekeurd

 • Is degene die een arbeidsmiddel bestuurd gecertificeerd, gebruik van een hoogwerker of kraan in combinatie met een manbak

 • Is bij het gebruik van een manbak de checklist manbak ingevuld voorafgaande aan de werkzaamheden

 • Add media

V&G incidentbestrijdingswerkzaamheden

 • Worden er incidentbestrijdingswerkzaamheden uitgevoerd<br>

 • Is duidelijk met welke categorie stoffen er wordt gewerkt <br>

 • Geef aan wat het probleem is

 • Hebben de betrokken collega's instructie gehad m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden

 • In geval van gevaarlijke stoffen, worden de maatregelen genomen passend bij de stof en voorgeschreven in de bijbehorende documentatie (MSDS sheets, chemie boek)

 • Zijn er voldoende benodigde, bij het werk passende, PBM's aanwezig

 • Geef aan wat het probleem is

 • Zijn deze PBM's goedgekeurd

 • Add media

 • Worden deze PBM's gedragen<br>

 • Add media

V&G besloten ruimte

 • Worden er werkzaamheden in een besloten ruimte uitgevoerd <br>

 • Is de werkinstructie voor aanvang doorgenomen

 • Hebben de betrokken collega's instructie ontvangen

 • Is het zuurstof niveau in de besloten ruimte op een veilig niveau

 • Vraag na welke methode is gebruikt om dit vast te stellen

 • Is er een mangat wacht aanwezig

 • Geef aan wat het probleem is

Algemene indruk

 • Geef aan wat de algemene indruk op de locatie is

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.