Audit

Slangen toevoer

Zijn er haarscheuren te zien

Zijn er breuken te zien

Gasmeters

Bevinden de meters zich in goede staat

Zijn de meters duidelijk afleesbaar

Brander

Is er vervorming van de brander aanwezig

Komt lekkage voor, sissen, geur van gas

Borging

Kettingen met sluitingen aanwezig

Stabiliteit van het rek, is het rek stabiel

Hijspunten

Bevind het hijspunt zich in goede staat & kan het gebruikt worden

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.