Grunnupplýsingar

 • Fyrirtæki:

 • Staðsetning:
 • Úttekt framkvæmd af:

 • Dagsetning úttektar:

Úttekt

1. Upplýsingar

 • Ísat nr.:

 • Kennitala:

 • Niðurstaða áhættumats (stig):

Almennar upplýsingar

 • Viðstaddur/viðstödd eftirlitið var:

 • Er starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sýnilegt?

 • Skylt er að hafa starfsleyfi heilbrigðiseftirlitsins sýnilegt á áberandi stað.

 • Er kennitala í samræmi við gildandi starfsleyfi?

Kaffistofa

 • Er kaffivaskur til staðar?

 • Þrif og umgengni:

Starfsmannasnyrting

 • Er loftræsting fullnægjandi?

 • Eru hreinlætisgögn í veggföstum skömmturum?

 • Sápa og pappírsþurrkur eiga að vera í veggföstum skömmturum.
  Óheimilt er að nota handklæði í matvælafyrirtækjum.

 • Þrif og umgengni:

 • Muna þarf eftir þrifum á lofttúðum og hurðarhúnum.

Lager

 • Eru hillur í góðri hæð frá gólfi?

 • Miða þarf við að þveglar komist undir hillurnar til að tryggja góð þrif.
  Hillur eiga að vera í góðu standi og mega ekki vera úr óvörðum við.

 • Eru vörur og umbúðir þeirra geymdar í hillum eða á brettum?

 • Óheimilt er að geyma matvæli og umbúðir þeirra á gólfi.
  Mælt er með hjólabrettum til að tryggja fullnægjandi gólfþrif.

 • Þrif og umgengni:

 • Mikilvægt er að draga vörubretti reglulega fram og þrífa bak við, ef við á.

Verslun og afgreiðsla

 • Þrif og umgengni

 • Óheimilt er að geyma matvæli og umbúðir þeirra á gólfinu.
  Þrif undir hillum og raftækjum eiga að vera á þrifaáætlun.
  Þrif á loftljósum og ofan á raftækjum/hillum eiga að vera á þrifaáætlun.

 • Eru upprunamerkingar á grænmeti og ávöxtum fullnægjandi?

 • Athugið einnig að merkja þarf tegundaheiti kartafla í lausasölu.

 • Röðun í kæla og frysta.

 • Gæta þarf þess að ofhlaða ekki í kæla og frysta. Það hamlar eðlilegu loftflæði sem veldur of háu hitastigi.

 • Er aðstaða til að þrífa àhöld í sælgætissölu?

 • Skylt er að hafa fullnægjandi aðstöðu til að þrífa sælgætisbox og áhöld.

Tóbakssala

 • Er gilt tóbakssöluleyfi til staðar?

 • Til að selja tóbak í smásölu er skylt að hafa tóbakssöluleyfi frá heilbrigðiseftirlitinu.

 • Eru auglýsingar um aldurstakmark kaupenda sýnilegar?

 • Tóbak má hvorki selja né afhenda einstaklingum sem eru yngri en 18 ára. Bann þetta skal auglýsa með áberandi hætti á sölustöðum.

 • Er tóbak sýnilegt viðskiptavinum?

 • Óheimilt er að hafa tóbak sýnilegt. Tóbaki og vörumerkjum skal komið þannig fyrir á sölustöðum að það sé ekki sýnilegt viðskiptavinum.

Innra eftirlit

 • Stunda skal grunnþætti innra eftirlits. Með því er öryggi matvæla frá framleiðanda til neytenda tryggt. Til að ná árangri er mikilvægt að allt starfsfólk taki virkan þátt og hafi skilning á tilgangi, markmiðum og ávinningi innra eftirlits hjá fyrirtækinu. Forráðamenn fyrirtækisins bera ábyrgð á að innra eftirliti sé framfylgt.
  Gólf, loft og veggir eiga að vera úr auðþrifanlegum efnum.
  Sinna þarf viðhaldi reglulega.


 • Er verkþjálfun nýráðins starfsfólks fullnægjandi?

 • Er til staðar áætlun um fræðslu starfsfólks, þ.e. fræðsla um innra eftirlit fyrirtækisins, meðferð matvæla, góða starfshætti,persónulegt hreinlæti og að starfsfólk mæti ekki veikt til vinnu?

 • Er skráð hvaða þjálfun og fræðslu starfsfólk hefur fengið?

 • Eru viðeigandi meindýravarnir til staðar?

 • Hefur fyrirtækið samning við viðurkennduan meindýraeyði?
  Er meindýravarnamappa til staðar (skýrslur meindýraeyðis, afrit af gildu starfsleyfi meindýraeyðis, verklýsing, afrit af samningi við meindýraeyði, yfirlitsmynd af staðsetningu meindýravarnarbúnaðar)?

 • Er til staðar þrifaáætlun fyrir húsnæði, búnað & tæki, þ.e. hvað, hvernig, hvenær og hver á að þrífa?

 • Eru skráningar á þrifum tiltækar til skoðunar?

 • Er almennt svipmót m.t.t. hreinlætis, þ.m.t. umhverfi fyrirtækisins, í lagi?

 • Er til staðar viðeigandi meðferð úrgangs?

 • Er flokkun? Hvað er flokkað? Meðferð spilliefna? Er sorpaðstaða viðurkennd (á samþykktum teikningum?). Er samningur við losunaraðila?

 • Er til staðar eftirlit með hitastigi í kælum og frystum?

 • Er eftirlit með hitastigi í kæli- og frystivöru við móttöku?

 • Er eftirlit með að kæli- og frystkeðja sé órofin?

 • Hafa viðmiðunarmörk á hitastigi verið skilgreind og eru þau sýnileg?<br><br>

 • Viðmiðunarmörk skv. reglugerð 506/2010:
  - Viðmiðunarhitastig fyrir kæla: 0-4°C.
  - Viðmiðunarhitastig fyrir frysta: -18°C eða kaldara.
  - Halda skal heitum matvælum (pylsum) við 60°C eða hærra hitastigi.

 • Eru skráningar a hitastigsmælingum tiltækar til skoðunar?

 • Er eftirlit með að umbúðir séu heilar og órofnar, útliti þeirra (skynmat) og merkingum við móttöku?

 • Er eftirlit með hreinlæti og kælingu í flutningatækjum?

 • Hafa viðbrögð við frávikum verið skilgreind og eru þau sýnileg?

 • Eru almennar verklags- og umgengnisreglur aðgengilegar starfsfólki?

 • Er skýr ábyrgðarskipting vegna framkvæmdar innra eftirlits og viðbragða við frávikum?

13. Annað / athugasemdir.

14. Undirskrift heilbrigðisfulltrúa.

 • Undirskrift heibrigðisfulltrúa

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.