Grunnupplýsingar

 • Fyrirtæki:

 • Kenntala:

 • Staðsetning:
 • Úttekt framkvæmd af:

 • Heilbrigðisfulltrúi:

 • Dagsetning úttektar:

 • Tilefni heimsóknar.

Úttekt

1. Upplýsingar

 • Ísat nr.:

 • Kennitala starfsleyfishafa:

 • Áhættumat heilbrigðiseftirlits framkvæmt (dags.):

 • Niðurstaða áhættumats (stig):

 • Viðst. eftirlit:

 • Fjöldi starfsmanna:

 • Fjöldi skammta:

 • Aðrar upplýsingar:

1a. Leyfamál

 • Er starfsleyfið gilt ?

 • Er starfsleyfið sýnilegt gestum og starfsfólki?

 • Hafa verið gerðar einhverjar breytingar á rekstri?

 • Hafa verið gerðar einhverjar breytingar á húsnæði, uppfyllir húsnæði ákvæði byggingarreglugerðar?

2. Þjálfun og fræðsla starfsfólks.

 • Er til staðar áætlun um fræðslu starfsfólks, þ.e. fræðsla um innra eftirlit fyrirtækisins, meðferð matvæla, góða starfshætti,persónulegt hreinlæti, að starfsfólk mæti ekki veikt til vinnu?

 • Er skráð hvaða þjálfun og fræðslu starfsfólk hefur fengið?

 • Er verkþjálfun nýliða?

3. Eftirlit með heilsu.

 • Hvernig er tryggt að starfsfólk beri ekki sjúkdóma í matvæli?

 • Notar fyrirtækið heilsufarsyfirlýsingar?

4. Hreinlætisáætlanir.

 • Eru umgengnisreglur til staðar og sýnilegar starfsfólki og gestum?

 • Athuga þarf notkun hlífðarfata (þ.m.t. notkun hlífðarfata, skóhlífa, skóbúnaðar), neyslu matvæla, notkun skartgripa, ilmvatns, reykinga og notkun neftóbaks.

 • Eru viðeigandi meindýravarnir til staðar?

 • Viðurkenndur meindýraeyðir? Er meindýravarnamappa til staðar (skýrslur meindýraeyðis, afrit af gildu starfsleyfi meindýraeyðis, verklýsing, afrit af samningi við meindýraeyði, yfirlitsmynd af staðsetningu meindýravarnarbúnaðar)?

 • Er almennt svipmót m.t.t. hreinlætis, þ.m.t. umhverfi fyrirtækisins, í lagi?

 • Er til staðar skrifleg þrifaáætlun fyrir húsnæði, búnað & tæki, þ.e. hvað, hvernig, hvenær og hver á að þrífa?

 • Er til staðar viðeigandi meðferð úrgangs?

 • Er flokkun? Hvað er flokkað? Meðferð spilliefna? Er sorpaðstaða viðurkennd (á samþykktum teikningum?). Er samningur við losunaraðila? Er meðferð á steikingarolíu í samræmi við reglur? Eru til hkvittanir fyrir afhendingu á henni?

5. Stjórnun á hitastigi.

 • Er til staðar eftirlit með hitastigi í kælum og hleðslu þeirra?

 • Er til staðar eftirlit með hitastigi í frystum og hleðslu þeirra?

 • Er eftirlit með hitastigi í vinnslusal?

 • Er eftirlit með hitastigi við matreiðslu?

 • Er eftirlit með hita í matvælum sem haldið er heitum?

6. Eftirlit með vörumóttöku.

 • Er eftirlit með hitastigi í kæli- og frystivöru við móttöku?

 • Er eftirlit með að kæli- og frystkeðja sé órofin?

 • Er eftirlit með að umbúðir séu heilar og órofnar, útliti þeirra (skynmat) og merkingum

 • Er eftirlit með að efni og hlutir í snertingu við matvæli séu skv. reglum?

 • Eru til samræmisyfirlýsingar (e. declaration of compliance)?

 • Eru hráefni ætluð fyrir matvælavinnslu?

 • Er eftirlit með hreinlæti og kælingu í flutningatækjum?

7. Viðbrögð við frávikum.

 • Hafa viðmiðunarmörk verið skilgreind (vísað er til 4. og 5. liðar) og eru þau sýnileg?

 • Hafa viðbrögð við frávikum verið skilgreind (vísað er til 4. og 5. liðar) og eru þau sýnileg?

8. Framkvæmd og ábyrgð.

 • Er skýr ábyrgðarskipting vegna framkvæmdar innra eftirlits og viðbragða við frávikum?

9. Verklagsreglur.

 • Eru verklagsreglur til og tiltækar til skoðunar?

 • Eru verklagsreglur aðgengilegar starfsfólki?

10. Skráningar.

 • Eru reglulegar (rauntíma) skráningar?

 • Eru skráningar tiltækar til skoðunar?

 • Skráið hvað var skoðað.

11. Annað / athugasemdir.

13. Starfsmannaaðstaða

 • Er til staðar sérstök starfsmannasnyrting/ar ?<br>

 • þrif, þrif á handlaug, einnota pappísþurrkur, fljótandi handsápa, lofttúður þrif, viðhald,
  hurðir Þrif kringum hurðarhúna, spegill, ljós, hlíf á ljósi. kynjaskipt

 • Er til staðar sérstök fataskipta/búningsaðstaða með fataskápum?

 • Lokaðir fataskápar, þrif ofan á fataskápum , er flái ofan á fataskápum eða þeir lokaðair af umgengni, eru aðskotahlutir til staðar, þrif á lofttúðum, þrif, viðhald, gólf, veggir, loft, hurðir, þrif kringum hurðarhúna, ljós, hlíf á ljósi, kynjaskipt

14. Eldhús og vinnslusvæði.

 • Er til staðar nægilegur fjöldi handlauga með heitu og köldu vatni, með handfrjálsum búnaði og fljótandi handsápu án ilmefna , gerileyði og einnota pappísþurrkur í veggföstum skömmturum?

 • Heitt og kalt vatn Þrif á handlaug, þrif á skömmturum, viðhald

14a. Er til staðar viðeigandi búnaður til þrifa á búnaði (snertiflötum matvæla) án þess að hætta sé á krossmiti?

 • Er til staðar uppþvottavél?

 • Hafa verið gerðar prófanir á virkni uppþvottavélar, t.d. atp mælingar, hitastig þvottakerfa, eru til staðar skýrslur um slíkar mælingar.

 • Er til staðar borðbúnaðarvaskur/uppþvottavaskur?

 • Er til staðar matvælavaskur/ar?

 • Er til staðar tækja og áhaldavaskur sem rúmar þau áhöld sem verið er að nota?

 • Þrif á háf og síum?

 • Kælibrunnar

 • eldunarbúnaður, viðkvæm matvæli geymd utan kælis, umgengni, útrunninn matvæli, rekjanleiki, viðeigandi hitamælar, skurðarbretti , ekki trébretti, áhöld ekki með tréskafti
  Starfsfólk fari eftir umgengnidreglum , eru þær sýnilegar, hárnet, skeggnet, hreinn vinnufatnaður, ekki verið að nota tóbak, ekki með skartgripi, vinnufatnaður ekki þveginn í heimahúsi,
  viðhald: gófl veggir, loft lofttúður gluggar opnanleg fög, flugnanet,

 • Er boðið upp á hlaðborð?

 • Ef svo er, er þá búnaður til staðar sem tryggir öryggi matvælanna, kæling ?

 • Hvað er hitastigið?

 • Eru til staðar verklagsreglur um áfyllingu hlaðborða, hvað er gert við afganga, eru hlutföll milli áhalda og íláta þannig að ekki sé hætta á að ílátin falli ofan í matvælin?

15. Lageraðstaða, kælar og frystar þurrvörulager

15. a Kælar

 • Er hitastig í kælum innan viðmiðunarmarka 0-4 °C?

 • Er meðferð matvæla í kælum þannig að ekki sé hætta á krossmiti?<br>Uppröðun, aðskilnaður, matvæli ekki óvarin, eru hrá egg í kæli við hlið matvæla sem eru tilbúin til neyslu?

 • Umgengni, yfirsýn, þrif, viðhald gólf veggir, loft, hurðir, þrif á hurðum, neðsta hilla skal vera 8-13 cm frá gólfi til að auðvelda þriðja undir hillum, eru matvæli á golfi, nota hjólatrillur eða hjólapalla, þrif á kæliviftum.

 • Kælar; er rekjanleiki matvæla í kæli tryggður?

 • Öll matvæli merkt þannig að hægt er að finna framleiðenda, upplýsingar um geymsluþol, eða hvenær réttur var útbúinn, dagmerkingar, er fyrst inn, fyrst út reglan virt? Er skilgreint svæði fyrir frábrigðavörur? Eru útrunnin matvæli í kælum á öðrum stöðum?

15.b Frystar

 • Er hitastig í frystum innan viðmiðunarmarka, -18°C eða kaldara?

 • Er umgengni í frystum þannig að góð yfirsýn er yfir matvælin?

 • Frystar; er rekjanleiki matvæla tryggður, eru matvæli merkt?

 • Frystar; er skilgreindur staður fyrir frábrigðavöru?

 • Frystar; eru útrunnin matvæli til staðar fyrir utan skilgreindan stað fyrir frábrigðavörur?

 • Eru öll matvæli í frystinum innpökkuð til geymslu í frysti eða eru matvæli óvarin?

15.c Þurrvörulager

 • Þurrvörulager , er fyrst inn, fyrst út reglan virt?

 • Þurrvörulager, er skilgreindur staður fyrir frábrigðavörur?

 • Þurvvörulager,; eru matvörur eða búnaðaur geymdur á gólfi?

 • Þurrvörulager; eru útrunnin matvæli staðar fyrir utan skilgreindan stað fyrir frábrigðavörur?

 • Þurrvörulager; er viðhald (gófl veggir, loft hurðir) í lagi, er lýsing í lagi, er hlíf á ljósi, eru hillur þannig staðsettar að auvelt sé að þrífa undir þeim?

 • Þurrvörulager; eru til staðar opnir sekkir með mjölvöru?

 • Geyma mjölvöru í lokuðum ílátum, með hjólum. Ath. að yfirfæra rekjanleika- og geymsluþolupplýsingar frá upprunal. umbúðum á ílátin.

16. Ræstiaðstaða fyrir eldhús.

 • Er til staðar sérstök lokuð loftræst ræstiaðstaða fyrir eldhús, með ræstilaug?

 • Er umgengni um ræstiaðstöðu í lagi? (ræstiáhöld og eða ræstiefni eiga ekki vera á gólfi, nota skal upphengjur, eru hillur til staðar?

17. Ræstiaðstaða.

 • Er til staðar sérstök lokuð loftræst ræstiaðstaða, með ræstilaug?

 • Er umgengni um ræstiaðstöðu í lagi? (ræstiáhöld og eða ræstiefni eiga ekki vera á gólfi, nota skal upphengjur, eru hillur til staðar?

18. Gestaherbergi.

 • Skoðið 1-2 gestaherbergi með tilliti til þrifa, viðhalds, lofttræstingu, lofttúður, hitastýringar á blöndunartækjum í sturtu eða baðaðstöðu. Hitastýring á blöndunartækjum skal vera þannig að vatn sé ekki heitara en 43 °C.

 • Eru gestaherbergi og snyrtingar þeirra í lagi?

19.Loftræstikerfi.

 • Er til staðar þjónustuhandbók fyrir loftræstikerfi og ef svo er er þar kveðið á um þrif á því?

 • Er til kvittun fyrir síðustu þrifum á loftræstikerfinu, annars vegar eldhúss og hins vegar fyrir afganginn af gististaðnum?

21. Lín- og ræstigeymslur á hæðum.

 • Eru ræstigeymslur á hverri hæð?

 • Eru þær loftræstar?

 • Eru língeymslur á hverri hæð?

 • Ef svo er ekki hvernig er þá fyrirkomulagið? Er til staðar sérstök ræstimiðstöð? Er lyfta til staðar?

 • Eru einnota tannburstaglös eða margnota?

 • Ef tannburstaglös eru margnota, hvar eru þau þrifin?

22. Annað / athugasemdir.

23. Undirskrift heilbrigðisfulltrúa.

 • Undirskrift heilbrigðisfulltrúa.

24.Undirskrift fulltrúa eftirlitsþega sem er viðstaddur eftirlitið og móttekur eftirlitsskýrslu.

 • Undirskrift fullrúa eftirlitsþega.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.