Audit

Algemeen
Project: Ruimte voor de Waal

Object:

Input gegevens
Betonsamenstelling

Sterkteklasse:

Receptnummer:

Consistentiegebied:

Milieuklasse:

Wijze van afwerken en/of nabewerken

Algemeen

Wapeningstekening:

Opmerking:

Vormtekening:

Opmerking:

Wapening

Akkoord conform checklist vlechter

Foto's van een aantal plaatsen
Bekisting

Maatvoering bekisting conform tekening

Constructief akkoord (Verbindingen en centerpennen aangedraaid etc)

Oppervlak schoon/onbeschadigd (Bekisting vrij van vuil, sneeuw/ijs etc)

Foto's van een aantal plaatsen

Stortnaad geruwd en schoon?

Foto's van een aantal plaatsen

Bekistingen naden afgedicht?

Paalstekken schoon en voldoende laslengte

Paalkop vlak gesneld, geen losse delen

In te storten onderdelen

In te storten onderdelen op maatvoering gecontroleerd

Ankers goed vastgezet

Aardingsnet akkoord

Sterkteontwikkeling

Rijpheidscomputer benodigd?

Aantal meetpunten

Conclusie
Keuringsrapport opgemaakt door

Constructie gereed voor stort (invullen door uitvoerder)

Vrijgave stort door uitvoerder
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.