Information

 • Document Nr.

 • Personeel

 • Audit Titel

 • Site

 • Gebouw

 • Dienst

 • Uitgevoerd op

 • Voorbereid door

 • Locatie

Deelnemers aan de rondgang tot indienststelling

  Deelnemer
 • Add signature

Opmerkingen

Basisvragen

 • Keuringsverslagen aanwezig en nagekeken

 • Conformiteitsverklaringen technieken aanwezig en nagekeken

 • Opleveringsverslag aanwezig

 • Attest conforme afwerking KB'79 aanwezig

 • Rf-attesten aanwezig

 • Veiligheidspictogrammen aanwezig

 • Evacuatieplannen aanwezig

 • Blusmiddelen aanwezig

 • Noodprocedure/instructies aanwezig

 • Opleiding voor gebruikers en techniekers is voorzien

Extra opmerkingen

  Opmerking
 • Opmerking

Besluit

Preventiedienst

 • Besluit preventiedienst

 • Advies preventiedienst

 • Handtekening Preventieadviseur belast met het onderzoek

 • Handtekening Preventieadviseur diensthoofd

Beslissing werkgever

 • Indienststelling toegelaten

 • Indienststelling geweigerd

 • Handtekening werkgever of gemandateerde (gedateerd)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.