Audit

Checklijst

Zijn er werkpostfuncties aanwezig?

Is er een risicoanalyse van de dienst aanwezig?

Zijn er indienststellingsverslagen aanwezig (toestellen, lokalen)?

Zijn er actuele procedures en zijn deze up to date?

Is er een inventaris van de gevaarlijke producten en staan deze goed opgeslagen?

Worden doorgangen en vluchtwegen vrijgehouden?

Zijn de blusmiddelen vrij?

Is de (veiligheid)signalisatie goed?

Is er een algemene geurhinder?

Hoe lang wordt er aaneensluitend aan de computer gewerkt? (In uur)

Is er voldoende verlichting op de werkvloer?

Zijn er voldoende CPM en PBM aanwezig?

Is de afdeling ordelijk?

Is er een procedure voor nieuwe medewerkers op de afdeling?

Koelkast, is er een scheiding tussen voeding in geneesmiddelen?

Zijn er goede procedure/werkwijze omgaan met agressie?

Extra opmerkingen / aanbevelingen
Opmerking

Aanbeveling

Besluit

Besluit

Besluit Preventieadviseur:

Score van de afdeling
Preventieadviseur/verslaggever
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.