Audit

Identificatie arbeidsmiddel

Dienst / Werkpost :

Benaming :

Inventarisnummer :

Bouwjaar :

Serienummer / Type :

Toepassingsgebied :

Neem een foto van het arbeidsmiddel
Administratieve controle

Aankoopprocedure

Voorkomingsbeleid integreren in aankoopbeleid

Attest leverancier

CE markering

EG verklaring van overeenstemming

Gebruiksaanwijzing

Onderhoudsplan / controleplan

Onderhevig aan keuring

SDS gevaarlijke producten aanwezig

Veiligheidsinstructiekaart / SOP aanwezig

Opleiding gebruikers (wordt) gegeven

Werkomgeving

Opstelling : doorgangen / stabiliteit / werkoppervlak - ruimte

Bediening(sorganen) (zijn) is duidelijk

Aansluiting nutsleidingen

Aansluiting aanvoer / afvoer van (gevaarlijke) producten

Brand of explosiegevaar

Gevaarlijke producten zijn beveiligd

Lawaaihinder toestel of omgeving

Trillingen aanwezig

Stralingen aanwezig (laser, uv, ioniserende, electromagnetisch, infrarood)

Arbeidsklimaat (temperatuur, vochtigheid, ventilatie)

Verlichting voldoende

Ergonomie (werkhoogtes, werkhoudingen, duwen, trekken, heffen, ...)

Orde en netheid

Collectieve bescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing

Andere opmerkingen

BESLUIT Preventieadviseur :

Dit arbeidsmiddel vertoont geen aantoonbare risico's : toestel is in orde

Dit arbeidsmiddel vertoont aantoonbare risico's die zo vlug mogelijk moeten worden weggewerkt. Data opvolging terugbezorgen aan de Preventiedienst.

Dit arbeidsmiddel vertoont ernstige risico's : slechts verder te gebruiken na aanpassing, bevestigd door een nieuwe controle

Handtekening
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.