Information

 • Audit titel

 • Contactpersoon

 • Uitgevoerd op

 • Deskundige infectiepreventie

 • Persoon en datum besproken auditverslag

Audit infectiepreventie

1.0 Handhygiëne

 • 1.1 Handen worden alleen indien noodzakelijk gewassen

 • 1.2 Er vindt geen combinatie van handen wassen en handalcohol plaats

 • 1.3 Voor zorgcontact of schone/invasieve handeling wordt handhygiëne toegepast

 • 1.3.a Voor zorgcontact of schone/invasieve handeling wordt handhygiëne toegepast in 7 van de 10 geobserveerde handhygiëne momenten

 • 1.4 Na zorgcontact, contact lichaamsvloeistoffen, contact directe patiëntomgeving en handschoenen uittrekken wordt handhygiëne toegepast

 • 1.4.a Na zorgcontact, contact met lichaamsvloeistoffen, contact met directe patiëntomgeving en handschoenen uittrekken wordt handhygiëne toegepast in 7 van de 10 geobserveerde handhygiëne momenten (WHO)

 • 1.5 Bij min. 5 medewerkers wordt geobserveerd dat, handalcohol gedurende 30 sec over de gehele handen uitgesmeerd.

 • 1.6 Ziekenhuismedewerkers met dienstkleding dragen geen hand/polssieraden en of lange mouwen

 • 1.7 Voor ziekenhuismedewerkers zijn voldoende handalcohol dispensers/houders aanwezig op strategische plaatsen in het zorgproces

 • Algemene aanbeveling:

 • Aanvullende aanbeveling:

 • Foto's

 • Actie afdeling

2.0 Reiniging en desinfectie apparatuur en middelen

 • 2.1 Middelen en materialen binnen de directie patiëntenomgeving zijn niet zichtbaar vervuild

 • 2.2 Oppervlakken die vervuild zijn met lichaamsvloeistoffen worden eerst gereinigd en daarna gedesinfecteerd

 • 2.3 Reiniging vindt plaats met een in het ziekenhuis goedgekeurd reinigingsmiddel.

 • 2.4 Desinfectie van kleine oppervlakken(< 0,5 m2) vindt plaats met alcohol 70 % of voor grotere oppervlakken chlooroplossing.

 • 2.5 Er vindt een reiniging en/of desinfectie plaats van apparatuur en middelen die gebruikt wordt tussen patiënten

 • 2.6 Apparatuur en middelen gebruikt bij patiënten zijn voldoende gereinigd volgens ATP meting

 • (*) Met ATP kan snel oppervlaktevervuiling aangetoond worden. Uitslagen van rond de 300 rlu worden gezien als een schone norm in ziekenhuizen. Hoge oppervlaktevervuiling speelt een rol in de verspreiding van micro-organismen. Om deze reden is het verlagen van de vervuiling van veel aangeraakte plaatsen van belang om zo het risico op besmetting van de patiënt te minimaliseren.

 • 2.7 Stuwbanden/ bloeddrukbanden/ venapunctie hulzen bevatten geen zichtbare vervuiling

 • Algemene aanbeveling

 • Foto's

 • Actie afdeling

3.0 Isolatie / eilandverpleging en persoonlijke bescherming middelen

 • 3.1 Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM) worden gebruikt bij risicosituaties en bij isolatie

 • 3.2 Handschoenen worden gedragen bij handelingen waarbij risico is op zichtbare vervuiling.

 • 3.3 Handschoenen worden gewisseld na een handeling of na elke patiënt

 • 3.4 Bij intensieve zorgcontacten en risico op spatten wordt een schort gedragen

 • Tik om informatie in te voeren
 • 3.5 Patiënten met een MRSA worden verzorgd op een 1 persoonskamer met sluis

 • 3.6 Patiënten met BRMO worden verzorgd op een 1 persoonskamer met eigen sanitair in contactisolatie

 • 3.7 Het uittrekken van PBM bij een isolatievorm vindt plaats van vuil naar schoon en daarbij vindt geen hergebruik plaats van PBM

 • Algemene aanbeveling:

 • Tik om informatie in te voeren
 • Foto's

 • Actie afdeling

4.0 Werkprocessen en Infectiepreventie

 • 4.1 Bij minimaal 2 geobserveerde invasieve handelingen wordt aseptisch gewerkt

 • 4.2 In werkprocessen worden scheidingen gemaakt tussen nat en droog

 • 4.3 In werkprocessen worden scheidingen gemaakt tussen vuil en schoon

 • 4.4 In werkprocessen worden scheidingen gemaakt tussen steriel en niet steriel

 • 4.5 Disposable materialen worden niet hergebruikt

 • 4.6 Reusable materialen worden volgens protocol gereinigd, gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd

 • 4.7 Er worden geen voedingsmiddelen genuttigd op werkplekken of patiëntgebonden ruimten

 • 4.8 Patiënten worden bij voorkeur “gewassen zonder water”

 • 4.9 Persoonlijke materialen zoals stethoscoop en schaar, die door ziekenhuismedewerkers worden gebruikt, worden structureel gereinigd en/of gedesinfecteerd

 • Algemene aanbeveling:

 • Foto's

 • Actie afdeling

5.0 Patiëntomgeving

 • 5.1 Multi-touch en kritische oppervlakken zijn niet beschadigd of versleten.

 • 5.2 Er is geen stofophoging of vervuiling zichtbaar op de patiëntenkamers

 • 5.3 Er wordt op de patiëntkamer niet structureel gebruik gemaakt van onbehandeld hout, karton of stoffen bekleding

 • 5.4 Toetsenborden( hoezen) en computermuizen die in het werkproces worden gebruikt zijn zichtbaar schoon.

 • 5.5 Op de vloer vindt geen opslag plaats en is bereikbaar voor dagelijkse schoonmaak

 • 5.6 Ziekenhuismedewerkers hebben de beschikking over een afvalbak en linnencontainer met deksel en voetbediening

 • 5.7 In afdelingsprotocollen zijn infectiepreventie maatregelen correct opgenomen

 • Algemene aanbeveling:

 • Foto's

 • Actie afdeling

6.0 Bespreking infectiepreventie maatregelen

 • Beste lezer,
  Vanuit de afdeling HIP willen we deze audit graag mondeling toelichten en zo nodig ondersteuning bieden bij het opvolgen van de aanbevelingen. Hierbij een vriendelijk verzoek om binnen 2 maanden een afspraak te plannen. Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact met ons op.

  Met vriendelijke groeten,

  Naam
  Functie
  Telefoon
  Mail

  Omgang veiligheid Infectiepreventie audit met behulp van de IAuditor App
  Deze audit wordt ingevuld met behulp van de IAuditor App. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard sjabloon waarin normen zijn opgenomen die gebaseerd op de landelijke en publiekelijk beschikbare richtlijnen van o.a. de werkgroep infectiepreventie ( WIP) en de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). Aan de normen zijn infectiepreventie aanbevelingen en maatregelen gekoppeld. Op deze manier worden audits uniform en eenduidig aangeboden aan de klant. Bij het opstellen van deze auditmethode is rekening gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens en nen 7510 2011. Er worden dus geen persoonsgegevens of medische gegevens van zowel patiënten en instellingsmedewerkers genoteerd in de IAuditor App sjabloon. Daarnaast worden de audit verslagen alleen gepersonaliseerd en opgeslagen op een beschermde server binnen de instelling van de uitvoerende auditor .

 • Add signature

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.