Title Page

 • Locatie

 • Datum audit

 • Auditor

 • Auditee

Thema 1: algemene hygiëne en hygiëne van zorgverleners en cliënten

Onderwerp 1: De persoonlijke hygiëne van zorgverleners (medisch)

 • Voorzieningen voor handhygiëne zijn aanwezig

 • Beschermende middelen zijn aanwezig

 • Handschoenen worden juist gebruikt

 • Zorgverleners dragen schone kleding/kleding die voldoen aan wasvoorschriften

 • Zorgverleners houden zich aan algemene regels voor persoonlijke hygiëne

Onderwerp 2: Hygiëne van cliënten

 • De zorgaanbieder verstrekt informatie over persoonlijke hygiëne die begrijpelijk is voor cliënten

 • Zorgverleners ondersteunen cliënten bij hun persoonlijke hygiëne

 • Cliënten hebben een set persoonlijke toiletartikelen

 • De zorgaanbieder verstrekt informatie over veilige seks die begrijpelijk is voor de cliënten

Bijzonderheden algemene hygiëne en hygiëne van zorgverleners en cliënten

 • Bijzonderheden

Thema 2: Medische en verpleegkundige zorg

Onderwerp 1: Verpleegkundige handelingen voldoen aan hygiëne norm

 • De hygiëne normen voor, tijdens en na verpleegkundige handelingen worden gevolgd. OF: De organisatie heeft afspraken gemaakt met de uitvoerende partij over de hygiëne van verpleegkundige handelingen.

Onderwerp 2: Opslag en gebruik medicijnen, steriele middelen en materialen

 • De medicijnen worden volgens de richtlijn bewaard en de voorraad wordt periodiek gecontroleerd op houdbaarheid. De houdbaarheidsdatum wordt niet overschreden.

 • Steriele instrumenten en materialen worden volgens de richtlijn bewaard en de voorraad wordt periodiek gecontroleerd op houdbaarheid. De houdbaarheidsdatum wordt niet overschreden.

Onderwerp 3: Naaldencontainers

 • De zorgaanbieder heeft goedgekeurde naaldcontainers (met UN-keurmerk) voor scherp afval die niet te vol zijn.

Onderwerp 4: Protocol prik-snij-, bijt- en spataccidenten

 • Er is een geldig protocol prik-, snij-, bijt-, en spataccidenten. Zorgverleners zijn bekend met het protocol en kennen de te nemen stappen.

Onderwerp 5: Maatregelen infectieziekten

 • Zorgverleners weten wie zij moeten benaderen om te bepalen welke maatregelen nodig zijn.

 • Zorgverleners kunnen relevante richtlijnen, protocollen of werkinstructies over infectieziekten vinden.

Onderwerp 6: Meldingplichtige ziekten

 • De zorgaanbieder heeft intern afspraken gemaakt over het doen van de melding bij de GGD. Zorgverleners zijn bekend met meldingsplicht en weten wie de melding moet doen bij de GGD.

Bijzonderheden Medische en verpleegkundige zorg

 • Bijzonderheden

Thema 3: Schoonmaken en desinfecteren

Onderwerp 1: Schoonmaak en desinfectie

 • Diegenen die de schoonmaak uitvoeren hebben hierover instructie gehad.

 • De beschikbare middelen voor desinfectie zijn juist.

 • De zorgaanbieder heeft schoonmaakschema’s en deze zijn bekend bij de zorgverleners die de schoonmaak uitvoeren. OF: de zorgaanbieder heeft afspraken vastgelegd met de externe uitvoerder van de schoonmaak.

 • De wijze van desinfecteren is bekend bij degene die dit uitvoert.

Bijzonderheden Schoonmaken en desinfecteren

 • Bijzonderheden

Thema 4: Bouw en inrichting

Onderwerp 1: Inrichting ruimten

 • Ruimten zijn goed schoon te maken en zijn visueel schoon.

 • Ruimten zijn zo ingericht dat persoonlijke hygiëne mogelijk is.

Onderwerp 2: Binnenmilieu

 • De ventilatie en het luchten voldoet aan de hygiëne norm.

 • Bij een mechanisch ventilatiesysteem: deze wordt jaarlijks onderhouden.

Bijzonderheden Bouw en Inrichting

 • Bijzonderheden

Thema 5: Goed bestuur

Onderwerp 1: Randvoorwaarden voor goede zorg

 • De zorgaanbieder zorgt voor de randvoorwaarden door kwalitatief voldoende personeel, materiaal en middelen. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de uitvoering van infectiepreventie in het kader van het bieden van goede zorg, zijn duidelijk belegd.

 • De zorgaanbieder draagt zorg voor het inwinnen van deskundig advies op het gebied van infectiepreventie.

 • De zorgaanbieder draagt systematisch zorg voor het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bijzonderheden Randvoorwaarden voor goede zorg

 • Bijzonderheden

Afsluiting

 • Totaal beeld van de afdeling

 • Aanbevelingen voor de afdeling

 • Conclusie

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.