Information

 • Audit Titel

 • Instelling

 • Uitgevoerd op

 • Uitgevoerd door

 • Contactpersoon

1.0 Persoonlijke hygiene medewerkers

 • 1.1 Er is op elke bezochte afdeling een protocol/werkinstructie handhygiene aanwezig.

 • 1.2 Op elke clientenkamer is een handenwasgelegenheid , vloeibare zeep, eenmalige handdoekjes en een gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig

 • 1.3 (Niet steriele) handschoenen zijn op alle clientenkamers en op andere ruimten aanwezig waar mogelijk contact is met potentieel besmet materiaal, slijmvliezen, niet intacte huid of gecontamineerde (verpleegkundige) materialen

 • 1.4 Medewerkers in de directe cliëntenzorg dragen geen hand en polssieraden.

 • 1.5 De haren zijn kort en lang haar is bijeengebonden of opgestoken.

 • 1.6 Medewerkers dragen kleding conform de richtlijnen. De werkkleding, dus zowel dienstkleding als eigen kleding, voldoet aan de gestelde eisen.

 • 1.7 Op alle bezochte afdelingen is de juiste beschermende kleding aanwezig

 • 1.8 Op alle bezochte afdelingen zijn de juiste maskers aanwezig, of men weet waar ze opgeslagen zijn.

 • Opmerkingen

2.0 Persoonlijke hygiene cliënten

 • 2.1 Alle noodzakelijke items voor de persoonlijke verzorging van de cliënt zijn aanwezig (zeep, tandenborstel, tandpasta, eventueel scheerbenodigdheden en gebitsbakje). Deze materialen zien er verzorgd en schoon uit.

 • 2.2 Per cliënt zijn er per dag schone washandjes, schone handdoeken en schone waskom van bij voorkeur RVS aanwezig. De waskom is clientgebonden en wordt na gebruik gereinigd en gedroogd. Is de waskom niet clientgebonden, dan wordt deze na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd.

 • 2.3 Niet clientgebonden materialen (tillift, glijzeil, tilmat,medicijnkar) worden structureel gereinigd. Hiervoor is een schoonmaakschema met aftekenlijst aanwezig.

 • 2.4 De tilbanden en tilmatten worden bij voorkeur clientgebonden gebruikt, zijn schoon en worden op een gepaste frequentie gewassen. Bij niet clientgebonden gebruik worden deze minimaal wekelijks gewassen. Bij het personeel is bekend wanneer en hoe wassen van deze materialen plaats vindt.

 • 2.5 Er is een protocol/werkinstructie aanwezig betreffende desinfectie.

 • 2.6 Er vindt geen routinematige desinfectie plaats en de indicaties voor desinfectie zijn juist

 • 2.7 Voor desinfectie zijn chloortabletten en is alcohol 70% voldoende beschikbaar.

 • 2.8 Het gebruikersvoorschrift voor gebruik van desinfectiemiddelen is bekend.

 • Opmerkingen

3.0 Omgang met excreta en gebruikte naalden.

 • 3.1 Urinaals, po's en eventueel waskommen worden in een thermisch desinfectieproces gereinigd en gedesinfecteerd.

 • 3.2 De pospoeler lekt geen vocht/aerosolen en er is geen overmatige kalkaanslag aanwezig.

 • 3.3 De pospoeler is voorzien van een geldige onderhoudssticker en wordt jaarlijks gevalideerd.

 • 3.4 Er is een protocol over reiniging en desinfectie van po's bij afwezigheid van een pospoeler en dit wordt naar behoren als zodanig uitgevoerd.

 • 3.5 Gebruikte naalden en andere scherpe materialen worden in een daarvoor bestemde UN-gekeurde Naaldenbeker gedeponeerd.

 • 3.6 Naalden worden niet gerecapt, er worden uitsluitend veilige naalden gebruikt.

 • 3.7 Er zijn voldoende naaldenbekers op strategische plaatsen op de afdeling aanwezig.

 • 3.8 De naaldencontainers worden niet boven de vullijn gevuld, maar worden tijdig afgevoerd.

 • Opmerkingen

4.0 Omgang met en opslag van medicatie en Steriele Medische Hulpmiddelen (SMH).

 • 4.1 De verbandwagen wordt wekelijks gereinigd en (aan)gevuld; er is maximaal een weekvoorraad aanwezig.

 • 4.2 In de verbandwagen is de uiterste gebruikersdatum van de materialen niet verlopen en is de verpakking van het materiaal in tact.

 • 4.3 De verbandbox op de cliëntenkamer wordt wekelijks gereinigd en (aan)gevuld; er is maximaal een weekvoorraad aanwezig.

 • 4.4 In de verbandbox o de cliëntenkamer is de uiterste gebruikersdatum van de materialen niet verlopen en is de verpakking van het materiaal in tact.

 • 4.5 Zalven worden persoonsgebonden gebruikt; de naam van de bewoner en de uiterste gebruikersdatum na opening is genoteerd.

 • 4.6 Spoelvloeistoffen worden na opening genoteerd met de uiterste gebruikersdatum na opening en zijn na openen maximaal 24 uur houdbaar.

 • 4.7 De uiterste gebruikersdatum van de medicatie wordt maandelijks gecontroleerd. Deze controle wordt genoteerd op een aftekenlijst.

 • 4.8 Bij opslag van medicatie wordt het "First In First Out" principe gehanteerd. De opslag ziet er schoon en overzichtelijk uit.

 • 4.9 Voor opslag van te koelen medicatie is een aparte koelkast beschikbaar, of de medicatie wordt in een afgesloten bak in een levensmiddelenkoelkast opgeslagen.

 • 4.10 In de medicatiekoelkast is een thermometer aanwezig. De temperatuur wordt minimaal wekelijks geregistreerd en is maximaal 7 graden.

 • 4.11 De medicijnkoelkast wordt maandelijks schoongemaakt. Deze actie wordt op een registratielijst afgetekend.

 • Opmerkingen

5.0 Hygienemaatregelen keuken

 • 5.1 De hygienecode voor zorginstellingen, danwel het HACCP-plan voor de afdelingskeuken is aanwezig en wordt als zodanig gebruikt

 • 5.2 Op alle afdelingen worden de kritische processen (HACCP) geregistreerd. Hiervoor is iemand/ een functionaris verantwoordelijk gesteld.

 • 5.2 In alle koelkasten is een thermometer aanwezig. De temperatuur wordt wekelijks geregistreerd en zijn zichtbaar op een registratielijst. De temperatuur is tussen de 2 en 7 graden.

 • 5.3 De koelkast wordt wekelijks schoongemaakt en direct bij zichtbare verontreiniging. Deze actie wordt op een aftekenlijst geregistreerd. De koelkast is niet zichtbaar vervuild.

 • 5.4 Opslag in de koelkast wordt volgens het FIFO principe uitgevoerd en er zijn geen verlopen producten aanwezig.

 • 5.5 Vloeren, wanden en interieur is goed schoon te maken, intact, vochtwerend en schoon.

 • 5.6 Voor schoonmaak van vloeren, wanden en interieur is een schoonmaakschema met een bijbehorende in gebruik zijnde aftekenlijst aanwezig.

 • 5.7 Vaatdoeken, theedoeken en sponzen worden dagelijks gewassen of weggegooid. Gedurende de dag worden deze zoveel mogelijk te drogen opgeslagen..

 • 5.8 In de keuken of in de directe nabijheid van de keuken is een goed ingerichte handenwasgelegenheid aanwezig.

 • 5.9 In de keuken is een gesloten afvalbak met voetbediening en een afvalbak aanwezig.

 • 5.10 Gevaarlijke stoffen of giftige materialen worden gescheiden van voeding opgeslagen. Deze middelen worden afgesloten, dus niet direct toegankelijk voor cliënten opgeslagen.

 • Opmerkingen

6.0 Hygienemaatregelen verblijfsruimten

 • 6.1 Vloer en wanden en interieur zijn goed te reinigen, intact, vochtwerend en schoon.

 • 6.2 Materialen zoals gordijnen, banken, stoelen en tapijten zijn goed te reinigen en schoon.

 • 6.3 Voor schoonmaak en onderhoud is een schema aanwezig waarbij wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden afgetekend worden op een aftekenlijst

 • 6.4 Er is een periodiek onderhoud van mechanische ventilatiesysteem en voor reiniging van de ventilatieroosters.

 • 6.5 De ruimte ziet er ordelijk en schoon uit

 • Opmerkingen

7.0 Hygienemaatregelen sanitaire ruimten

 • 7.1 Vloer en wanden en interieur van toiletten zijn goed te reinigen, intact, vochtwerend en schoon.

 • 7.2 Vloer en wanden en interieur van douches/badkamers zijn goed te reinigen, intact, vochtwerend en schoon.

 • 7.3 In iedere sanitaire ruimte is een goed ingerichte handenwasgelegenheid aanwezig.

 • 7.4 Voor schoonmaak en onderhoud is een schema aanwezig waarbij wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden afgetekend worden op een aftekenlijst

 • 7.5 Er is een periodiek onderhoud van mechanische ventilatiesysteem en voor reiniging van de ventilatieroosters.

 • 7.6 Er is voldoende toiletpapier aanwezig. Er wordt geen gebruik gemaakt van reeds geopende disposable vochtige wasdoekjes.

 • Opmerkingen

8.0 Hygienemaatregelen werkruimte/werkkast

 • 8.1 Op elke afdeling is een afsluitbare schoonmaakkast/werkkast aanwezig. Deze ruimte is ordelijk ingericht, goed onderhouden en schoon.

 • 8.2 De ruimte en kar worden wekelijks gereinigd. Deze actie wordt afgetekend op een registratielijst.

 • 8.3 De ruimte is voorzien van een uitstortgootsteen. De uitstortgootsteen en de directe omgeving is niet vervuild.

 • 8.4 Schoonmaakmaterialen zoals bezems, trekkers worden van de grond af opgeslagen, ofwel opgehangen.

 • 8.5 Moppen, doeken, borstels en andere schoonmaakmaterialen worden dagelijks verschoond, uitgewassen op minimaal 60 graden en goed onderhouden.

 • Opmerkingen

9.0 Wasgoed en afvalverwerking

 • 9.1 Vuile was wordt dagelijks in gesloten zakken afgevoerd

 • 9.2 Er is een duidelijke scheiding tussen schone en vuile was.

 • 9.3 Schone was wordt in een gesloten ruimte of in een gesloten kar opgeslagen. De kar staat niet in een ruimte met een verhoogd besmettingsrisico. De opslag is stofvrij en beschermd tegen vocht en vuil.

 • 9.4 De vuile was wordt niet op de grond, in een wasbak of elders neergelegd maar gaat direct in de daarvoor bestemde waskarren.

 • 9.5 Er zijn voldoende waskarren aanwezig zodat deze tijdens de werkzaamheden binnen reisafstand staat.

 • 9.6 Het afval wordt adequaat opgeslagen en minimaal dagelijks van de afdeling afgevoerd.

 • 9.7 Afvalbakken zijn voorzien van deksel met voetbediening, niet overvol en voorzien van een afvalbak.

 • 9.8 De verzamelaar voor afvalbakken ofwel de rolcontainer staat niet in een ruimte voor schone opslag.

 • Opmerkingen

10 Organisatieaspecten betreffende infectiepreventie

 • 10.1 Er is een actieve infectiecommissie

 • 10.2 Bij nieuw op te nemen cliënten wordt een MRSA risico inventarisatie uitgevoerd.

 • 10.3 Er is een antibiuticumbeleid met formulering

 • 10.4 Er is een contract voor begeleiding ten aanzien van infectiepreventie met een deskundige infectiepreventie.

 • 10.5 Binnen de organisatie zijn kwaliteitsmedewerkers of aandachtsvelders ten aanzien van infectiepreventie aangesteld.

 • Opmerkingen

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.