Handhygiëne

1.1. Handhygiëne wordt toegepast volgens de 5 WHO momenten van handhygiëne. ( 3 verschillende medewerkers/ minimaal 7 van de 10 momenten)

TIPS&TOPS Handhygiëne

Actie afdeling

Foto

Reiniging / desinfectie multi-touch oppervlakken

2.1 Zorgprofessionals hebben de beschikking over disposable reinigingsmiddelen binnen de directe patiëntomgeving

2.2 Multi-touch oppervlakken zijn niet beschadigd of bevatten schuim/hout/riet/karton/stof of ander poreus materiaal.

2.3 Alle handcontactpunten en veel gebruikte oppervlakken (zoals tafel, keukenblad, nachtkastje, sanitair en ‘werk’oppervlakken in gezamenlijke ruimten (inclusief de keuken) worden dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd in kamers van zieke cliënten.

2.4 Toilet(ruim)ten voor gezamenlijk gebruik worden 3x daags gereinigd en gedesinfecteerd

2.5 Cliëntgebonden materialen worden gereinigd en gedesinfecteerd na het (tussentijds) beëindigen van het cliëntgebonden gebruik (bijvoorbeeld de po(stoel).

2.6 Materialen voor hergebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat deze de kamer/uitbraakafdeling verlaten.

2.7 Eindreiniging / desinfectie wordt uitgevoerd na beëindigen isolatieperiode/ ziekteperiode/ uitbraak

TIPS&TOPS Reiniging / Desinfectie Multi-Touch Oppervlakken

Actie afdeling

Foto

Isolatie en persoonlijke bescherming middelen

3.1 Handschoenen, (halter)schort en ademhalingsbeschermingsmasker FFP1 masker worden gedragen bij direct zorgcontact met iedere cliënt met klachten van braken en/of diarree.

3.2 Er worden geen medewerkers geobserveerd die handschoen, schorten of mond/neusmaskers dragen op de gang.

3.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM) worden niet hergebruikt en bij een isolatievorm worden deze uitgetrokken van vuil naar schoon

3.5 Medewerkers/vrijwilligers worden op de hoogte gebracht /zijn extra alert op het naleven van de algemene hygiëne maatregelen

TIPS&TOPS persoonlijke bescherming middelen

Actie afdeling

Foto

Potentiële uitbraakbronnen omgeving bewoners

4.1 Welke potentiële outbreakbronnen zijn aangetroffen op de afdeling?

4.2 Is er een scheiding tussen nat/droog en vuil/schoon. Zijn geen materialen geplaatst naast de wasbak

4.3 Op cliëntenkamers is geen opslag van linnengoed en verpleegmaterialen en maximaal 24 uur voorraad van disposable materialen aanwezig

4.4 Dagelijks worden afvalemmers gelegd en gereinigd in de toiletruimten

TIPS&TOPS uitbraakbronnen omgeving bewoners

Actie afdeling

Foto

Omstandigheden bewoners

5.1 Cliënten blijven op de uitbraakafdeling zolang de afdeling gesloten is en doen niet
mee aan (groeps)activiteiten buiten de afdeling

5.2 Bezoekers kunnen niet naar gemeenschappelijke voorzieningen zoals restaurant,
winkeltje, lounge of naar andere afdelingen.

TIPS&TOPS Omstandigheden Bewoners

Actie afdeling

Foto

Bespreking infectiepreventie maatregelen

Deskundige infectiepreventie

Disclaimer

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.