Audit

Foto van de container ( voor en achterkant )

0100 ALGEMEEN

0101 Logboek / Registratie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0102 CE-Markering / Typeplaatje

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0200 BEDIENINGSPLAATS

0201 Straatwerk / Struikelranden / Bereikbaarheid

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0202 Bedieningsinrichting / Toegangscontrole

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0203 Werking en vergrendeling inwerpunit

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

0300 INWERPZUIL EN VOETGANGERSPLATFORM EXTERN

0301 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0302 Zuil scherpe delen / Beschadigingen / Lassen / Gebreken

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0303 Conservering

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0304 Hijspunten beschadigingen / Lassen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0305 Werking hijspunten / opnamen systeem

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0306 Voetgangersplatform beschadigingen / Aansluiting

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0307 Inspectieluik ( servicedeur) beschadigingen / scherpe delen / werking sloten

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0400 INWERPZUIL EN VOETGANGERSPLATFORM INTERN

0401 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0402 Uitstekende delen / Verklemmingen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0403 Conservering

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0404 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0405 Lastdragende onderdelen slijtage / Beschadigingen / Corrosie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0500 ONDERLIJF

0501 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0502 Onderlijf scherpe delen / Beschadigingen / Lassen / Gebreken

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0503 Conservering

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0504 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0505 Lastdragende onderdelen slijtage / Beschadigingen / Corrosie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0600 INVALBEVEILIGING

0601 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0602 Invalbeveiliging scherpe delen / Beschadigingen / Lassen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0603 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0700 BETONPUT

0701 Betonput water / Vuil

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0702 Stelpoten aanwezig / Montage / Afstelling

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0800 TOTAAL CONCLUSIE

0801 Werking Systeem / Locatie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0802 Veiligheid systeem / locatie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

0803 Advies

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking

Handtekening

Algemene opmerkingen, toelichtingen en Schade a.u.b. hieronder aangeven incl. foto's.

Voeg foto's toe van en Schade
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.