Audit

Foto van de container ( voor en achterkant )

0100 ALGEMEEN

0101 Logboek / Registratie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0102 CE-Markering / Typeplaatje

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0200 BEDIENINGSPLAATS

0201 Straatwerk / Struikelranden / Bereikbaarheid

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0202 Bedieningsinrichting / Toegangscontrole

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0203 Werking en vergrendeling inwerpunit

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0300 INWERPZUIL EN VOETGANGERSPLATFORM EXTERN

0301 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0302 Zuil scherpe delen / Beschadigingen / Lassen / Gebreken

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0303 Conservering

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0304 Hijspunten beschadigingen / Lassen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0305 Werking hijspunten / opnamen systeem

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0306 Voetgangersplatform beschadigingen / Aansluiting

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0306 Inspectieluik ( servicedeur) beschadigingen / scherpe delen / werking sloten

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0400 INWERPZUIL EN VOETGANGERSPLATFORM INTERN

0401 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0402 Uitstekende delen / Verklemmingen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0403 Conservering

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0404 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0405 Lastdragende onderdelen slijtage / Beschadigingen / Corrosie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0500 ONDERLIJF

0501 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0502 Onderlijf scherpe delen / Beschadigingen / Lassen / Gebreken

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0503 Conservering

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0504 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0505 Lastdragende onderdelen slijtage / Beschadigingen / Corrosie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0600 INVALBEVEILIGING

0601 Uitgevoerde reparaties / Originele onderdelen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0602 Invalbeveiliging scherpe delen / Beschadigingen / Lassen

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0603 Bevestigingsmaterialen aanwezigheid / Montage / Slijtage

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0700 BETONPUT

0701 Betonput water / Vuil

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0702 Stelpoten aanwezig / Montage / Afstelling

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0800 CHECKLIST TOEGANGSCONTROLE

Menu 2 ( controle, connectie OK )

Opmerking:

Menu 1

Opmerking:

Pas aanbieden

Opmerking:

Werking Slot

Opmerking:

Bekabeling controleren op beschadiging

Opmerking:

Connectoren controleren op oxidatie

Opmerking:

Wartels controleren / aandraaien

Opmerking:

GPS coördinaten / locatie toevoegen

Add location

0900 TOTAAL CONCLUSIE

0901 Werking Systeem / Locatie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0902 Veiligheid systeem / locatie

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

0903 Advies

Voeg foto's van de afwijking toe en indien zichtbaar, de mogelijke oorzaak.

Opmerking:

Handtekening

Algemene opmerkingen, toelichtingen en schade a.u.b. hieronder aangeven incl. foto's:

Voeg foto's toe van schade
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.