Title Page

 • เลขที่เอกสาร

 • ชื่อพนักงาน

 • รหัสพนักงาน

 • สาขา

 • พนักงานใหม่ที่ต้องขับขี่ยานพาหนะของบริษัทไปปฏิบัติงาน

 • พนักงานเก่าที่ต้องขับขี่ยานพาหนะของบริษัทรุ่นใหม่/คันใหม่

 • พนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรขณะไปปฏิบัติงานของบริษัท

 • สถานที่/เส้นทางที่ทำการประเมิน

 • พิกัด (กรุณาเปิด GPS)
 • วันที่ทำการประเมิน

 • ผู้ประเมิน

 • เลขที่ใบอนุญาตขับขี่

 • ประเภทใบอนุญาตขับขี่

 • วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่

 • ประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการประเมิน

 • ทะเบียนรถที่ใช้ในการประเมิน

Section 2

หัวข้อที่ 1 มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ความปลอดภัยของยานพาหนะ , มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน , ชนิดของเชื้อเพลิง เมื่อสอบถามพนักงานสามารถหยิบ/ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วหรือไม่

 • 1.a)เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง (เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

 • 1.b)ที่พักศรีษะทุกที่นั่ง (เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

 • 1.c)ถุงลมนิรภัย สำหรับที่นั่งด้านหน้า ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

 • 1.d) ส่วนกั้นห้องโดยสารกับที่เก็บของ (เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

 • 1.e) แบ่งแยกส่วนเก็บของอย่างเหมาะสมสำหรับเก็บของและอุปกรณ์อย่างปลอดภัย (เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

 • 1.f) กรวยจราจรอย่างน้อย 2 ชุด(เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

 • 1.g) ถังดับเพลิง ขนาด 2.2 ปอนด์(เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

 • 1.h) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล(เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

 • 1.i) เสื้อสะท้อนแสง

 • 1.g) ผู้ขับขี่ทราบว่าต้องใช้เชื้อเพลิงประเภทอะไรและข้อกำหนดเรื่องการใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ (ระบุเชื้อเพลิงที่ใช้)

 • 1.k) ยางอะไหล่ ,แม่แรง,ประแจกากบาท (เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

หัวข้อที่ 2

หัวข้อที่ 2 การตรวจสอบก่อนสตาร์ทเครื่อง (รถยนต์) พนักงานตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์หรือไม่

 • 2.a )ตรวจสอบหน้าต่าง ,กระจก

 • 2.b)ตรวจสอบยางรถ

 • 2.c)ตรวจสอบการรั่วไหลหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

 • 2.d) ผู้ขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัย

 • 2.e)ผู้ขับขี่สอบถาม/ตรวจสอบว่าผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย

หัวข้อที่ 3

หัวข้อที่ 3 การตรวจสอบก่อนการติดเครื่องยนต์(รถจักรยานยนต์เท่านั้น) พนักงานมีการตรวจสอบ/ปฏิบัติ ก่อนติดเครื่องยนต์หรือไม่

 • 3.a)สวมใส่หมวกนิรภัย

 • 3.b) ผู้ขี่สวมถุงมือสำหรับขี่รถจักรยานยนต์

 • 3.c) ผู้ขี่สวมใส่เสื้อแจ็คเก็ตสำหรับขี่รถจักรยานยนต์

หัวข้อที่ 4

หัวข้อที่ 4 : การตรวจสอบก่อนเคลื่อนรถ

 • 4.a)ขั้นตอนการติดเครื่องยนต์ <br>(ปิดแอร์,ปิดเครื่องเสียงก่อนติดเครื่อง)

 • 4.b)ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ เช่นมาตรวัดความเร็ว,เชื้อเพลิง,อุณหภูมิของเครื่องยนต์

 • 4.c) ตรวจสอบ/ปรับเครื่องปรับอากาศ

 • 4.d) ระบบ GPS (มีเสียงเตือน)<br>พนักงานแตะ DID Key หลังจากได้ยินเสียงเตือน

หัวข้อที่ 5

หัวข้อที่ 5 การขับขี่ พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วหรือไม่

 • 5.a) การขับรถไปข้างหน้า

 • 5.b) การขับรถถอยหลัง (เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)

 • 5.c) ขับรถเข้าโค้ง

 • 5.d) ขับรถขึ้นทางลาดชัน

 • 5.e) ขับรถลงทางลาดชัน

 • 5.f) การเบรค/หยุดรถ

 • 5.g)การใช้ไฟเลี้ยว ซ้าย และขวา

 • 5.h) การกลับรถ

 • 5.i ) การเปลี่ยนเลนส์

 • 5.j) การควบคุมความเร็ว

 • 5.k)การควบคุมการหยุดรถ

 • 5.l)การจอดรถ

 • 5.m) จอดรถในที่ที่ให้จอด/ในพื้นที่ปลอดภัย

 • 5.n)ตำแหน่งการจอด,ระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง(เช่น กำแพง,ของทาง,ฟุตบาท)

หัวข้อที่ 6

หัวข้อที่ 6 การปฏิบัติ/การตอบสนองต่อการจราจร (เช่นต่อรถคันอื่น,สัญญาณจราจร,ผู้เดินเท้า)

 • 6.a) ตื่นตัวต่อสภาพจราจร

 • 6.b) ระมัดระวังและเคารพป้ายจราจร

 • 6.c)เคารพป้าย "หยุด"

 • 6.d ) เคารพสัญญาณจราจร

 • 6.e) รักษาระยะห่างอย่างปลอดภัยจากผู้เดินเท้า

 • 6.f) รักษาระยะห่างอย่างปลอดภัยจากรถคันอื่น

 • 6.g)ขับขี่ภายในช่องจราจร ไม่ใกล้ หรือขับขี่ทับช่องการจราจร

 • 6.h) เคารพกฏ สิทธิ์ใช้ทาง เพื่อให้ทาง

 • 6.i)ลดความเร็วเมื่อสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

 • 6.j) ตอบสนองอย่างปลอดภัยต่อสภาพการจราจร เช่น เจอหิน,ถนนลื่น,หลุม,สัตว์

หัวข้อที่ 7

หัวข้อที่ 7 พฤติกรรมการขับขี่โดยทั่วไป

 • 7.a) การควบคุมความเร็ว

 • 7.b) การควบคุมการหยุดรถ

 • 7.c) การตรวจสอบกระจก

 • 7.d) การตรวจสอบจุดบอด

 • 7.e) ตำแหน่งวางมือ

 • 7.f) เคารพป้ายจราจร,สัญญาณ

 • 7.g )เคารพการจำกัดความเร็ว

 • 7.h) ระยะเวลาในการตอบสนอง

 • 7.i) หลีกเลี่ยงการใช้มือหยิบจับโทรศัพท์ขณะขับขี่

 • 7.j) ไม่มีความเมื่อยล้า/เหน็ดเหนื่อยในการขับขี่

 • 7.k) กรุณาระบุลักษณะนิสัย/อารมณ์ของผู้ขับขี่ และ พฤติกรรมความปลอดภัย/ไม่ปลอดภัยอื่นๆในการขับขี่ (เช่น มีความระมัดระวัง ,อดทนต่อกฏ ,สุภาพนอบน้อม ,ยอมรถคันอื่น,บางครั้งใส่หูฟังระหว่างขับขี่,ชอบเหยียบเบรค,เร่งชอบเร่งความเร็ว,ขี้ขลาด,มีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์ฉุนเฉียว,มีความเมื่อยล้าในการขับขี่ ,อดทน,ไม่อดทน)

 • 7.l) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หากไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี"

Summary

ผลการประเมิน

 • พนักงานสามารถขับขี่ยานพาหนะของบริษัทเพื่อไปปฏิบัติได้หรือไม่

 • ลายเซ็นต์พนักงานผู้ถูกประเมิน

 • ลายเซ็นต์ผู้ประเมิน

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.