Audit

Zelfstandig werken

ZELFSTURING
De leerling ...
- zwak: heeft het moeilijk met opdrachten, weet zelden wat te doen.
- matig: volgt occasioneel de opdrachten op, weet wat te doen met enige hulp.
- goed: volgt meestal de opdrachten op, weet wat te doen met beperkte hulp en toezicht.
- uitstekend: volgt altijd de instructies op, weet zelfstandig wat te doen, handelt occasioneel als hulp voor medeleerlingen.

GERICHT OP DE TAAK
De leerling ...
- zwak: kan moeilijk bij de taak blijven, kan moeilijk geconcentreerd blijven, luistert zelden in de klasgroep.
- matig: moet soms teruggebracht worden tot de taak, moet soms opnieuw tot concentratie worden gebracht.
- goed: is meestal gericht op de taak, is meestal aandachtig op de taak.
- uitstekend: heeft een effectief tijdgebruik, is altijd aandachtig en gericht op de taak.

OMGAAN MET TIJD
De leerling ...
- zwak: gebruikt de tijd niet goed.
- matig: gebruikt soms de tijd goed.
- goed: gaat meestal goed met tijdgebruik om.
- uitstekend: gebruikt de tijd altijd goed.

Samenwerking - Teamwork

SAMENWERKING
De leerling ...
- zwak: werkt zelden samen met anderen, heeft het moeilijk om met anderen om te gaan.
- matig: werkt soms met anderen samen, heeft het soms moeilijk om met anderen om te gaan.
- goed: werkt meestal met anderen samen, heeft zelden moeilijkheden om met anderen om te gaan.
- uitstekend: werkt altijd met anderen samen, kan met iedereen om.

BIJDRAGE
De leerling ...
- zwak: heeft een beperkte bijdrage tot de groep.
- matig: levert soms een bijdrage tot de groep.
- goed: levert een bijdrage tot de groepsactiviteiten.
- uitstekend: heeft een grote bijdrage tot de groep.

PARTICIPATIE
De leerling ...
- zwak: deelt beperkt of geen ideeën.
- matig: deelt soms ideeën.
- goed: deelt meestal ideeën.
- uitstekend: deelt altijd ideeën en motiveert de groep.

ATTITUDE
De leerling ...
- zwak: luistert zelden naar anderen. Toont weinig respect voor andere ideeën.
- matig: luistert soms naar anderen. Is zelden beleefd en aangenaam.
- goed: luistert meestal naar anderen. Is meestal beleefd en aangenaam.
- uitstekend: luistert naar anderen en moedigt participatie aan. Is altijd beleefd en aangenaam.

Organisatie

VOORTAKEN
De leerling ...
- zwak: komt zelden naar de les met een uitgevoerde voortaak.
- matig: komt meestal naar de klas met een uitgevoerde voortaak.
- goed: komt vaak naar de klas met een uitgevoerde voortaak.
- uitstekend: komt altijd naar de klas met een uitgevoerde voortaak.

OMGAAN MET DOELEN
De leerling ...
- zwak: heeft geen zicht op de doelen en het afwerken van een taak. Gebruikt zelden een werkschema.
- matig: heeft een beetje zicht op de doelen en het afwerken van een taak. Gebruikt soms een werkschema.
- goed: volgt de stappen bij het vervolledigen van een taak. Gebruikt meestal een werkschema.
- uitstekend: volgt de voorgeschreven stappen en past zich aan bij onverwachte moeilijkheden. Gebruikt een schema om een taak uit te voeren.

OMGAAN MET INFORMATIE
De leerling ...
- zwak: tekeningen, schetsen en nota's zijn onoverzichtelijk, slordig en onvolledig. Heeft geen goede organisatie bij het verwerken van informatie.
- matig: tekeningen, schetsen en nota's zijn volledig, maar onoverzichtelijk en slordig. Heeft meestal geen goede organisatie bij het verwerken van informatie.
- goed: de meeste tekeningen, schetsen en nota's zijn overzichtelijk, keurig en volledig. Heeft meestal een goede organisatie bij het verwerken van informatie.
- uitstekend: alle tekeningen, schetsen en nota's zijn overzichtelijk, keurig en volledig. Heeft een uitstekende organisatie bij het verwerken van informatie.

Werkgewoonten

PRODUCTIVITEIT
De leerling ...
- zwak: werkt een taak beperkt af. Maakt opdrachten niet af en maakt ze zelden op tijd klaar.
- matig: werkt een taak voor meer dan de helft af. Is steeds te laat met opdrachten, de opdrachten zijn wel afgewerkt (meer dan 2 keer te laat).
- goed: werkt de taak af. Is zelden te laat met opdrachten (maximum 2 keer te laat).
- uitstekend: werkt de taak met veel enthousiasme af. Is altijd op tijd klaar met de opdrachten.

KWALITEIT VAN HET WERK
De leerling ...
- zwak: werkt de taak af zonder veel inspanning. Volgt zelden de instructies, vergeet vaak onderdelen van de taak.
- matig: werkt de taak af met enige inspanning. Volgt soms de instructies, vergeet soms onderdelen van de taak.
- goed: werkt de taak af. Volgt de instructies, weinig oog voor details.
- uitstekend: werkt de taak met veel zorg en inspanning af. Volgt de instructies met oog voor details.

Initiatief

UITDAGINGEN
De leerling ...
- zwak: accepteert zelden nieuwe uitdagingen en leersituaties. Heeft altijd een zetje nodig om te beginnen.
- matig: accepteert soms nieuwe uitdagingen en leersituaties met nogal wat stimulans.
- goed: accepteert nieuwe uitdagingen en leersituaties met beperkte stimulans.
- uitstekend: accepteert altijd nieuwe uitdagingen en leersituaties met enthousiasme en vertrouwen.

VRAGEN OM HULP
De leerling ...
- zwak: zoekt zelden beschikbare hulp.
- matig: zoekt soms beschikbare hulp.
- goed: zoekt normaal gezien beschikbare hulp.
- uitstekend: zoekt altijd beschikbare hulp.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.