Verslag

Is er een route beschrijving van de winkel?

Klopt deze route beschrijving ook?

Winkel in aanbouw?

Is de winkel goed bereikbaar?
Is de losplaats bij de winkel goed bereikbaar?

Met welk voertuig komen we bij deze winkel?

Staat de auto recht tijdens het lossen?

Zijplaatje nodig ?

Staat de auto in een lossluis tijdens het lossen?
Is er voldoende manoeuvreer ruimte om op de losplaats te komen?
Komt de verkeersveiligheid in gevaar bij het manoeuvreren naar de losplaats?

Gesproken met filiaalmanager of AH medewerker ? Zo ja wie?

Foto's

Verslag bij de foto's

Afsluiting

Aandachtspunten

Conclusie

Handtekening
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.